Läkemedelsverket

Ny modell föreslås för att fortsatt driva Läkemedelsboken

Dela

Idag presenterar Läkemedelsverket en utredning om hur en fortsatt förvaltning av Läkemedelsboken skulle kunna ske i Läkemedelsverkets regi. Läkemedelsboken riktar sig till vårdpersonal, apotekspersonal och studenter. Den är, och ska fortsätta vara, en producentobunden kunskapskälla med aktuell information om de vanligaste sjukdomarna, läkemedelsbehandling och relevanta föreskrifter i en svensk klinisk kontext.

– I vår utredning har vi samverkat med en rad intressenter om vilka behov och krav de har på it-lösningen och Läkemedelsboken som kunskapsstöd, och om förslag på utveckling av produkten. Det har landat i en bra modell som vi tror på och vi ser fram emot att få ett fortsatt förtroende att driva och förvalta Läkemedelsboken, säger Maja Marklund, direktör, Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket föreslår nu en modell för att fortsatt driva Läkemedelsboken i myndighetens regi. Vidare föreslås en ny it-lösning både för det redaktionella arbetet och det externa gränssnittet.

– Mycket arbete krävs för uppdatering av innehåll och etablering av ny teknik och process, och Läkemedelsverket är beredda att ta sig an ett sådant uppdrag. Huvudansvaret i den föreslagna modellen ligger hos oss men vi kommer behöva extern expertis för att till exempel skriva och ganska kapitel. Vi kommer också att inrätta en extern referensgrupp för att tillse att Läkemedelsboken utvecklas i rätt riktning, avslutar Maja Marklund.

En första version av en ny webbaserad Läkemedelsbok bedöms kunna stå klar cirka två år efter det att ett eventuellt uppdrag erhållits.

Vad är Läkemedelsboken?

Läkemedelsboken är ett producentobundet kunskapsstöd som beskriver läkemedelsbehandling av de vanligaste folksjukdomarna i svensk behandlingskontext. Läkemedelsboken innehåller även vissa mer generella avsnitt om läkemedel, läkemedelsanvändning och relevanta regelverk, till exempel kring vad som gäller vid receptförskrivning.

Läkemedelsboken vänder sig till flera breda målgrupper såsom läkare, sjuksköterskor, apotekare och receptarier och informationen syftar till att stödja en god och jämlik läkemedelsanvändning. Den används även som introduktion till svensk behandlingskontext samt av patienter med särskilt intresse. Totalt innehåller Läkemedelsboken i nuvarande form 104 avsnitt.

Läkemedelsboken ska även fortsättningsvis vara en professionsövergripande och samlad kunskapskälla att användas av vård och ha nära koppling till annat arbete inom läkemedelsområdet såsom läkemedelskommittéer och regionala vårdprogram.

Relaterad information


Läkemedelsboken

Debattartikel Dagens Medicin: ”Behovet av en nystart av Läkemedelsboken är stort”

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Läkemedelsverket arbetar för att patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att de används ändamålsenligt och effektivt. Läkemedelsverkets vision är att vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Miljöskadlighet bör vägas in vid beslut om var läkemedel får säljas10.1.2022 11:09:28 CET | Pressmeddelande

Miljörisker bör vägas in när Läkemedelsverket bedömer om receptfria läkemedel för människa ska få säljas utanför öppenvårdsapotek. Läkemedelsverket har den 30 december 2021 redovisat regeringsuppdraget Miljöskadlighet för receptfria läkemedel och rekommenderar att ett miljökriterium ges samma relevans och dignitet som de kliniskt relaterade säkerhetskriterier som bedöms i dag.

Ett år sedan första vaccinet mot covid-19 godkändes20.12.2021 17:56:36 CET | Pressmeddelande

Den 21 december 2020 klubbade EU-kommissionen det formella godkännandet av vaccinet Comirnaty från Pfizer/Biontech. Detta efter rekommendation från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Bara några dagar senare började vaccinet användas i Sverige, och idag har över 80% av svenska folket vaccinerats med minst två doser vaccin mot covid-19. Med dagens besked om Nuvaxovid finns snart fem godkända covidvacciner för användning på den svenska marknaden, liksom flera läkemedel för vården att använda vid behandling av covid-19.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum