Akademiska sjukhuset

Ny mottagning ska förbättra uppföljning efter barncancer

Dela

I månadsskiftet februari-mars öppnar Akademiska sjukhuset en ny sorts mottagning för 13-17-åringar som haft cancer i barnaåren. Främsta målet är att erbjuda en bättre uppföljning, att upptäcka och behandla sena komplikationer samt att förbättra övergången till vuxenvården. Detta uppmärksammas på internationella barncancerdagen 15 februari.

En ny uppföljningsmottagning för ungdomar som haft cancer i barnaåren, Bryggan, ska underlätta övergången till vuxenvården.
En ny uppföljningsmottagning för ungdomar som haft cancer i barnaåren, Bryggan, ska underlätta övergången till vuxenvården.

– Drygt 8 av 10 barn som får cancer överlever, men många får bestående problem eller sena komplikationer som följd av behandling eller av sjukdomen i sig. Det handlar till exempel om hormonella problem, kognitiva svårigheter och infertilitet och kan innebära mer eller mindre allvarlig påverkan på hälsa och livskvalitet. Därför är uppföljning viktig, inte minst att ha koll på puberteten, säger Johan Arvidson, överläkare inom blod- och tumörsjukdomar för barn och ungdom, Akademiska sjukhuset

Satsningen, som kallas Bryggan, syftar framförallt till att erbjuda ungdomar, som genomgått cancerbehandling under barnaåren, en systematisk uppföljning, exempelvis screening av eventuella komplikationer efter avslutad behandling. Man följer det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning av alla som fått cancerbehandling fram till 18 års ålder. Både de som fortfarande är ungdomar och de som hunnit bli vuxna omfattas.

I Sverige finns idag cirka 11 000 personer som har behandlats för cancer före sin 18-årsdag. Barncancerfonden gjorde härom året en enkätundersökning riktad till barncanceröverlevare som visade att 74 procent av de svarande över 19 år hade någon form av kvarstående men eller sen komplikation. Tidigare analyser, bland annat av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, har visat att brister i samordning och kontinuitet är ett vanligt problem vid övergången till vuxenvården vilket kan leda till sämre hälsa och fler akuta vårdbesök.

– Unga behöver bli bättre informerade och förberedda på vad övergången från barn- till vuxensjukvård kommer att innebära för dem. De behöver bli sedda och informerade. Med en riktad satsning på ungdomar kan vi ta tag i övergången i tid och anpassa vården individuellt efter de ungas behov så att övergången blir säkrare och tryggare, säger Johan Arvidson.

Akademiska barnsjukhuset är barncancercentrum i region Mellansverige. Här diagnostiseras alla barn och ungdomar som drabbas av cancer. Behandlingen är ofta uppdelad mellan barncancercentrum och patientens hemsjukhus. Efter avslutad cancerbehandling sker uppföljningen vid patienternas hemsjukhus.

- Alla som är färdigbehandlade får en tumöruppföljningsmall att följa på hemorten. Motsvarande saknas dock för uppföljning och screening av sena komplikationer, vilket kan leda till att vårdprogrammet inte följs. Därför införs denna nya process. Den ska börja när man avslutar tumörbehandlingen och avrundas med överföringsbesöket vid 18-årsåldern. Däremellan kallas den unga till uppföljningsbesök antingen runt 13-årsåldern eller 17-årsåldern, beroende på i vilken ålder som cytostatika-behandlingen avlutades, förklarar Johan Arvidson

Den allvarligaste sena komplikationen efter cancerbehandling är för tidig död på grund av exempelvis en sekundär cancer eller hjärt-kärlsjukdom, men det finns även andra typer av potentiellt livshotande komplikationer såsom lungproblem. Störst risk att drabbas av sena komplikationer löper den som fått strålbehandling mot huvud eller bröstkorg, eller den som under sin behandling har genomgått en allogen stamcellstransplantation med stamceller från en donator.

För mer information/intervju, kontakta:

Johan Arvidson, överläkare inom blod- och tumörsjukdomar för barn och ungdom, Akademiska sjukhuset, e-post: johan.arvidson@akademiska.se eller johan.arvidson@kbh.uu.se, tel: 070 515 75 48

Josefine Palle, sektionschef barnonkologi, e-post: josefine.palle@akademiska.se, tel: 018-611 92 37

FAKTA: Bryggan – uppföljningsmottagning för ungdomar som haft cancer som barn

  • Målgrupp är unga i 13-17-årsåldern som haft cancer i barnaåren.
  • Slutmålet är ett förberett avslut från barnsjukvårdens sida som upplevs som något planerat och förväntas av den unge vuxne och dennes familj inför övergången till vuxenvården.
  • Ge en förståelse av själva sjukdomen och varför den behandlats som den har gjort.
  • Informera om hur uppföljningen av cancersjukdomen ska fortsätta, och risken för återfall.
  • Informera om vilka komplikationer som uppstått under behandlingens gång, och vilka undersökningar och stödfunktioner som finns tillgängliga.
  • Informera om vilka screeningundersökningar som rekommenderas utifrån given behandling enligt det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer där vissa sträcker sig livslångt.
  • Öka kunskapen om hur livsstil kan påverka risken för sena komplikationer.
  • Erbjuda samtal om att även om man har en ökad risk för infertilitet så ska det inte påverka sexuell funktion.

 

Nyckelord

Bilder

En ny uppföljningsmottagning för ungdomar som haft cancer i barnaåren, Bryggan, ska underlätta övergången till vuxenvården.
En ny uppföljningsmottagning för ungdomar som haft cancer i barnaåren, Bryggan, ska underlätta övergången till vuxenvården.
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1 440 läkare och 2 550 sjuksköterskor och barnmorskor.

2019 var omsättningen cirka 10 miljarder kronor, varav 2,5 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Uppsala-Örebro sjukvårdsregion eller riket.

Sjukhuset har cirka 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 750 000 öppenvårdsbesök och cirka 32 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Avancerad intensivvård förbättrar överlevnaden för de mest underburna barnen2.3.2021 08:15:00 CETPressmeddelande

En konsekvent, avancerad neonatalvård för alla barn som föds extremt för tidigt leder till en överlevnad som inte skiljer sig nämnvärt mellan barn födda i graviditetsvecka 22 och 24. Det framgår av en studie vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet där forskarna följt barn födda under perioden 2006-2015. Enligt forskarna talar studien för att aktiva intensivvårdsinsatser bör erbjudas de extremt underburna barnen.

Akademiska först i Skandinavien med kateterburen operation av hjärtklaffar vid hormonproducerande cancer22.2.2021 12:45:00 CETPressmeddelande

Thoraxkirurger på Akademiska sjukhuset har för första gången i Skandinavien utfört ett dubbelt hjärtklaffsingrepp med kateterteknik på en patient som tidigare genomgått öppen hjärtkirurgi för klaffsjukdom relaterad till neuroendokrin tumörsjukdom. Metoden innebär ökade möjligheter till andragångsoperationer av hjärtklaffarna för denna patientgrupp.

Patienter ger högre betyg till Akademiska17.2.2021 08:15:00 CETPressmeddelande

En attitydmätning hösten 2020 visar att patienter som besökt Akademiska ger sjukhuset högre betyg än i en jämförbar mätning våren 2017. Det gäller i stort sett alla punkter, men skillnaden är störst vad gäller miljön, såsom lokalernas standard och en trivsam miljö. Även tillgängligheten uppskattas. 60 procent upplevde inga eller små problem med väntetiderna trots den höga beläggningen under pandemin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum