Högskolan i Halmstad

Ny nationell forskarskola inom hälsoinnovation

Dela

En ny forskarskola inom hälsoinnovation beviljas 25,9 miljoner kronor från KK-stiftelsen. Samtidigt investerar de medverkande lärosätena och samverkansparterna cirka 80 miljoner kronor. Forskarskolan koordineras av Högskolan i Halmstad och är ett samarbete mellan sju svenska lärosäten, näringslivet, regioner och kommuner. Målet är att bygga ett framgångsrikt innovationsekosystem som kan dra nytta av och främja digitaliseringen inom hälso- och sjukvården.

Forskarskolan kommer att spela en central roll för att etablera ett innovationsekosystem som sammanför många partners och konkretiserar idéer i form av doktorandprojekt. Forskarskolan blir en samverkande helhet där samtliga deltagande organisationer kommer att kunna dra nytta av den erfarenhet, kompetens och expertis som varje partner tillför. Den kommer också att leda till att partnerna tillsammans kan utveckla innovation och ny kunskap kring samhällsutmaningar som bör hanteras i samverkan mellan flera aktörer.

– Forskarskolan kommer att ta sig an intressanta, svåra och multidisciplinära frågeställningar av stort samhällsintresse som innebär en potentiellt stor nytta för den allmänna hälsovården. Här finns en bred samverkan med såväl näringsliv som offentlig sektor vilket bäddar för ett bra resultat, säger Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen.

Forskarskolan är ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Halmstad, Blekinge tekniska högskola, Jönköping University, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst samt näringsliv, regioner och kommuner runt om i Sverige. Forskarskolan startar i mars år 2022 och doktoranderna kommer att antas under hösten samma år, med en andra antagningsomgång planerad till år 2024.

– Genom doktorandprojekten kommer forskarskolan att bidra med innovationer, ny kunskap och färdigheter kopplat till digital innovation inom hälso- och sjukvården. Dessutom kommer svenska företag och offentliga organisationer få tillgång till personer med spetskompetens som kan arbeta med innovationsprocessen utifrån exempelvis behovsorientering, teknisk design och utveckling, implementering och utvärdering utifrån olika perspektiv, säger Petra Svedberg, professor i omvårdnad vid Högskolan i Halmstad och forskningsledare för forskarskolan.

Arbetet med att utveckla nätverket mellan lärosätena och övriga partners samt att ta fram ansökan om finansiering för forskarskolan har skett under två år under ledning av Högskolan i Halmstads fokusområde hälsoinnovation.

– Det har varit spännande och otroligt lärorikt att arbeta med ansökningsprocessen. Vi är många som lagt ner mycket tid och engagemang för att ta det här i hamn. För det är jag mycket tacksam, speciellt med tanke på att arbetet till största delen skett under tiden som vi haft alla de begränsningar för samverkan som pandemin medfört. För Högskolan i Halmstad innebär forskarskolan att vi nu får en möjlighet till profilering av forskarutbildning i relation till den forskning och samverkan som sker inom vårt fokusområde Hälsoinnovation, säger Jens Nygren, professor i hälsoinnovation vid Högskolan i Halmstad och programchef för fokusområdet Hälsoinnovation.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Högskolan i Halmstad
Högskolan i Halmstad
Box 823 (Besöksadress: Kristian IV:s väg 3)
301 18 Halmstad

035-16 71 00https://www.hh.se/

Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Ända sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande och omfattande samverkan med samhället. Högskolan erbjuder populära verklighetsförankrade utbildningar. Forskningen är tydligt profilerad mot de två fokusområdena hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen.

Följ Högskolan i Halmstad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Högskolan i Halmstad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum