Barncancerfonden

Ny nationell samtalsjour för barncancerdrabbade familjer

10.1.2017 08:00 | Barncancerfonden

Dela

Familjer med barn som drabbats av cancer upplever ett bristande psykosocialt stöd. Det visar Barncancerfondens senaste medlemsundersökning. Nu gör Barncancerfonden en ny satsning och erbjuder dessa familjer ett nationellt samtalsstöd dygnet runt, i samarbete med S:t Lukas.

Nästan varje dag insjuknar ett barn i Sverige i cancer. Sjukdomen drabbar inte bara barnet – även syskon och föräldrar påverkas, både känslomässigt och socialt. Barncancerfondens senaste medlemsundersökning visar att majoriteten av de drabbade familjerna upplever att det saknas ett psykosocialt stöd såväl under som efter barnets vårdtid, och inte minst i de fall där barnet har dött.

64 % av medlemmarna anser att det psykosociala stödet för föräldrar inte har fungerat bra under barnets vårdtid. Motsvarande siffra efter vårdtiden är 75 %. Och det ser lika illa ut för familjer som har förlorat sina barn. ”Vårdhjälpen dog när vår son dog”, säger en person i undersökningen.

– Många föräldrar vittnar om att de inte erbjudits något stöd alls, och att förväntningarna från samhälle och arbetsgivare är att allt ska återgå till det normala så snart den mest intensiva behandlingsperioden är över. Samtalsjouren kommer att kunna vara ett stöd såväl mitt i den akuta krisen som i den långsiktiga bearbetningen, säger Anja Malmberg, chef för avdelningen Råd och stöd på Barncancerfonden.

Barncancerfonden erbjuder idag drabbade familjer stöd i form av konsultsjuksköterskor, syskonstödjare och möjlighet till rekreation och möten med andra i samma situation på Almers hus i Varberg och Ågrenska i Göteborg. Via barncancerföreningarna runtom i landet finns möjligheten att få stöd och kontakt med andra drabbade familjer. Den nya nationella samtalsjouren blir ett viktigt komplement i stödverksamheten. Via tjänsten kan familjer med barn som drabbats av cancer dygnet runt ringa S:t Lukas legitimerade psykoterapeuter och psykologer och få samtalsstöd.

– Efter att Barncancerfonden Mellansverige testat journumret och fått positiv respons vill vi nu göra den här satsningen nationellt. Det är vårt sätt att stödja här och nu, eftersom vi ser att det finns stora brister, säger Anja Malmberg.

Samtalsjouren som sker i S:t Lukas regi och finansieras av Barncancerfonden startade den 1 januari 2017. Mer information för drabbade familjer finns på www.barncancerfonden.se.

Om undersökningen
Barncancerfondens medlemsundersökning genomfördes under perioden januari-februari 2016 av CMA Research AB. Barncancerfondens medlemmar i samtliga sex regionala föreningar i landet har deltagit, och totalt 1124 personer har besvarat enkäten.

Om S:t Lukas
S:t Lukas är en idéburen organisation som har professionella mottagningar för psykoterapi och handledning över hela landet. De hjälper människor att utvecklas, förstå sig själva och sina relationer och erbjuder samtalsstöd med legitimerade psykoterapeuter och psykologer. S:t Lukas har arbetat med telefonrådgivning sedan 2001.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Barncancerfondens vision är att utrota barncancer. Efter att ha arbetat i närmare 35 år med att fler ska överleva klarar sig idag cirka 80 procent av barnen. Så sent som på 1970-talet var förhållandena de omvända. Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige – helt utan bidrag från stat, kommun eller landsting. Detta kan endast ske tack vare generösa bidrag från privatpersoner, företag och organisationer. Barncancerfonden är godkänd av Svensk Insamlingskontroll vilket garanterar att pengarna alltid går till rätt ändamål. Barncancerfondens plusgironummer är 90 20 90-0. Tack för ditt bidrag.

Följ Barncancerfonden

Skriv in din e-postadress så får du ett mejl när vi har något nytt att berätta.

Senaste pressmeddelandena från Barncancerfonden