1000 Möjligheter

Ny nationell stödlinje ska minska våldet i ungdomars förhållanden

Dela

De allra flesta är överens om att vi behöver stoppa mäns våld mot kvinnor. Trots detta har det gjorts förvånansvärt få satsningar på en av de viktigaste förebyggande åtgärderna: att motverka våldet i barns och ungdomars förhållanden. Därför storsatsar stiftelsen 1000 Möjligheter på en nationell stödlinje som kommer finnas till både för den som är förövare och den som blir utsatt.

– Behovet av en samlad insats för att bekämpa våldet i ungas förhållanden är mycket stort. Därför öppnar vi ungarelationer.se, som kommer vara den första stora nationella satsningen som görs för att förebygga våld i ungas nära relationer, säger Zandra Kanakaris, generalsekreterare och grundare av Stiftelsen 1000 Möjligheter.

Sexuellt, psykiskt, fysiskt och digitalt våld. Att få höra kränkande ord, få hotfulla sms, slag, knuffar och sparkar. Att få sina sociala medier kontrollerade och bli våldtagen som straff för utebliven rapportering om var man befinner sig eller vem man träffar. Så kan vardagen i ett förhållande mellan två sextonåringar se ut.

För Stiftelsen 1000 Möjligheter är våld i ungas nära relationer inte något nytt. I bland annat USA och England har man länge fokuserat på just detta, men unga tjejers och killars relationer har inte prioriterats i det svenska kvinnofridsarbetet förrän nu.

– Vi måste informera både barn, unga och vuxna om hur våldet i unga relationer kan se ut och ta ett krafttag för att motverka att framförallt unga killar utsätter tjejer för våld i sina förhållanden. 1000 Möjligheters nationella satsning innebär att vi äntligen kommer att lyfta problematiken ordentligt i både det offentliga samtalet och i samtalet med barn och unga, säger Zandra Kanakaris.

Den nationella stödlinjen kommer att vända sig till barn och unga upp till 22 år oavsett kön och sexuell läggning. Stödet kommer huvudsakligen att ske via en rikstäckande chatt för att på så sätt skapa en lättillgänglighet och minska oron inför att våga ta en första kontakt. Stödlinjen kommer att vända sig till både den som utsätts och den som utsätter någon annan för våld. Satsningen på att fånga upp unga förövare är nyskapande i sitt slag och av stor betydelse för att förebygga mäns våld mot kvinnor.

– Vi vet, både från vår egen verksamhet och andra organisationers och myndigheters undersökningar, att unga efterfrågar hjälp med hur man förhåller sig i nära relationer. Vanliga frågor är "Hur svartsjuk är det normalt att vara?", "Hur får jag en relation att fungera?" och "Min kille säger att jag ska ställa upp på saker som jag inte vill, måste jag det?".

– Det kanske är ens första eller andra förhållande och de enda referenspunkter man har är kompisar, populärkulturen och förstås den lättillgängliga våld- och förnedringsbetonade nätporren. Majoriteten av nätporrens huvudsakliga innehåll står i diametral motsats till det offentliga samhällets värderingar och attityder såsom jämställdhet, ömsesidighet och ickevåld, säger Zandra Kanakaris.

Ungarelationer.se öppnar vintern 2019.

Ungarelationers satsning på att fånga upp unga förövare är helt unik i sitt slag och väntas få stor betydelse för att förebygga mäns våld mot kvinnor.

Ungarelationer.se kommer utöver chattstöd även att fungera som en ungdomsanpassad kunskapsbank där både den som utsätts för våld och den som utsätter andra kan få information och kunskap i ämnet. Även anhöriga, kompisar och andra vuxna som möter unga kan vända sig till hemsidan och chatten för råd och stöd.

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

1000 Möjligheter
1000 Möjligheter
Eriksbergsgatan 46
114 30 Stockholm

0709-553153http://1000mojligheter.se/

1000 Möjligheter är en politiskt och religiöst oberoende stiftelse som arbetar med att stötta unga upp till 25 år. Verksamheten startades 2010 som Sveriges första ungdomsjour, och utöver stödarbetet bedrivs även förebyggande arbete i skolor, på fritidsgårdar och i förenings- och näringsliv för att uppnå ett jämställt och jämlikt samhälle fritt från våld. Se vidare http://1000mojligheter.se/.

Följ 1000 Möjligheter

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från 1000 Möjligheter

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum