Läkemedelsverket

Ny omvärldsanalys inför handlingsplan NLS 2021

Dela

Genom den Nationella läkemedelsstrategin, NLS, samordnas sedan 2011 en rad utvecklingsinsatser inom den svenska läkemedelssektorn. Inför fastställandet av en handlingsplan för 2021 har medverkande parter bidragit med omvärldsanalyser och förslag på vilka frågor NLS ska prioritera.

Läkemedelsverket utför genom Centrum för bättre läkemedelsanvändning, CBL, sitt regeringsuppdrag att samordna och följa upp den nationella läkemedelsstrategin. I enlighet med uppdraget har CBL koordinerat och sammanställt en omvärldsanalys inför beslut av ny handlingsplan för 2021.

- Syftet med omvärldsanalysen är att generera idéer och fungera som underlag i planeringen av olika insatser, säger Madeleine Wallding, direktör för CBL. Det är viktigt att förutsättningslöst kunna dela varandras bilder av vilka de stora utmaningarna och möjligheterna är inom läkemedelsområdet.

Samtliga medverkande aktörer har bidragit med egen omvärldsspaning, reflektioner och förslag på vilka frågor strategin bör fokusera på. En sammanfattande analys av insänt material kommer att beredas separat till NLS expertgrupp inför det fortsatta arbetet med en handlingsplan.

Om nationella läkemedelsstrategin

NLS beslutas av de två huvudparterna regeringen och SKR. I arbetet medverkar ett 20-tal myndigheter och organisationer. NLS övergripande vision är Rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle och för 2020–2022 finns tre fokusområden:

  • tillgång på och tillgängliggörande av läkemedel,
  • uppföljning av läkemedelsanvändning och
  • värdering av kunskap och evidens.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Säkerhetsutredningen av AstraZenecas covid-19-vaccin18.3.2021 20:21:24 CET | Pressmeddelande

Nyttan med AstraZenecas vaccin mot covid-19 överväger riskerna. Den slutsatsen drar den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA efter att under de senaste dagarna utrett en signal om blodpropp, inklusive mycket sällsynta fall av blodpropp i kombination med låga halter av blodplättar, och ibland blödning. Orsakssamband med vaccinet kan inte fastslås, men det kan finnas en koppling. Därför fortsätter utredningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum