Djurens Rätt

Ny opinionsundersökning: Svenska folket säger nej till pälsdjursfarmning

Dela

En majoritet av svenskarna tycker inte att det ska vara tillåtet att föda upp minkar i bur för sin päls, enligt en färsk opinionsundersökning från Djurens Rätt/Demoskop. Motståndet mot pälsdjursfarmning finns bland samtliga riksdagspartiers väljare.

Det bör inte vara tillåtet att föda upp minkar i bur för sin päls enligt svenska folket. På frågan ”Tycker du att det ska vara tillåtet att föda upp minkar i burar för pälsproduktion?” svarade 78 procent, av svenskarna nej. Opinionen mot pälsdjursfarmning ligger därmed stabil sedan den tidigare opinionsmätningen 2014. Endast 15 procent anger att de tycker att minkfarmning ska vara tillåten.

Rävuppfödning för päls slutade Sverige med 2001 då politikerna slog fast att rävars naturliga beteenden inte kunde tillgodoses i burarna. De nya bestämmelserna som följde gjorde att uppfödningen av räv slutade vara ekonomiskt lönsam. Sveriges sista chinchillapälsfarm stängde 2014 på grund av striktare regler för hur chinchillorna skulle få hållas. Minkar är numera det enda djurslag som fortfarande föds upp i Sverige i burar för sin päls.

- Det är hög tid att ge minkarna den rätt till naturligt beteende som de enligt den nuvarande djurskyddslagen ska ha, och med detta avveckla all pälsdjursfarmning i Sverige, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Ett antal länder i världen har avvecklat pälsdjurfarmning, däribland Storbritannien, Kroatien, Österrike, Slovenien, Tyskland, Schweiz och Bosnien-Hercegovina. I ytterligare ett antal länder pågår diskussion om avveckling och opinionen mot pälsdjursfarmning är stark även i övriga Europa.

- Att stänga in ensamlevande rovdjur i små burar är inget annat än djurplågeri. Minkar är i det vilda ensamlevande rovdjur, vars naturliga beteende är att röra sig över stora ytor och att jaga på både land och i vatten, säger Camilla Bergvall, ansvarig för pälsfrågor på Djurens Rätt.

I opinionsundersökningen framgår att motståndet mot minkfarmning är något större hos kvinnor där 87 procent inte vill att detta ska vara tillåtet jämfört med 69 procent hos männen. Ålder är också en faktor. Bland de över 65 år ligger motståndet på 69 procent för att sedan successivt öka till 85 procent hos svenskar under 30 år. En majoritet av alla riksdagspartiers väljare är emot uppfödningen av minkar för sin päls även om motståndet är störst hos Miljöpartiets väljare med 91 procent och lägst hos Kristdemokraternas väljare med 60 procent.

Undersökningen genomfördes av opinionsundersökningsföretag Demoskop på uppdrag av Djurens Rätt under perioden 31 mars – 8 april 2015. 1 000 telefonintervjuer genomfördes med personer från 15 år och uppåt.

FAKTA

76 % av Moderaternas väljare vill avveckla pälsdjursfarmningen
73 % av Folkpartiets väljare vill avveckla pälsdjursfarmningen
60 % av Kristdemokraternas väljare vill avveckla pälsdjursfarmningen
76 % av Centerpartiets väljare vill avveckla pälsdjursfarmningen
91 % av Miljöpartiets väljare vill avveckla pälsdjursfarmningen
82 % av Socialdemokraternas väljare vill avveckla pälsdjursfarmningen
87 % av Vänsterpartiets väljare vill avveckla pälsdjursfarmningen
64 % av Sverigedemokraternas väljare vill avveckla pälsdjursfarmningen

Källa: Djurens Rätt/Demoskop 2015


Länder där pälsfarmning avvecklats

Storbritannien
Kroatien
Österrike
Slovenien
Schweiz 
Bosnien-Hercegovina

Nyckelord

Bilder

Om

Djurens Rätt
Djurens Rätt
Adress: Hornsgatan 123
117 28 Stockholm

08 - 555 914 00http://www.djurensratt.se

Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation med omkring 45 000 medlemmar. Vi är partipolitiskt obundna och arbetar för en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv. Djurens Rätt är beroende av frivilligt stöd för att kunna hjälpa djuren. Det är alla medlemmar och gåvogivare som är Djurens Rätt.

Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vi är också granskade och godkända av Givarguiden. Djurens Rätt har funnits sedan 1882.

Följ Djurens Rätt

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Djurens Rätt

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum