Värmdö Kommun

Ny organisation utreds för Värmdö Skärgårdsskola

Dela

Den nuvarande organisationen för Värmdö Skärgårdsskola strider mot skollagen genom att skolans enheter ligger för långt ifrån varandra. Det visar Skolinspektionens granskning. Nu ses verksamheten över, och elever och vårdnadshavare involveras.

Värmdö skärgårdsskola är belägen på fyra geografiskt spridda platser, Svartsö, Runmarö, Möja och Djurö. I början av året meddelade Skolinspektionen att nuvarande organisation för skärgårdsskolan strider mot enhetsbegreppet i skollagen. Beslutet kom efter en riktad granskning och innebär att den organisation som nu finns där dessa fyra enheter utgör en skola inte är godkänd eftersom byggnaderna ligger för långt ifrån varandra.

- Vårt mål med Värmdö Skärgårdsskola är att bibehålla en kvalitativ skolverksamhet i skärgården, både för de som bor där idag men också för att öka attraktionskraften och bidra till en växande, levande skärgård. Vårt fokus har inte ändrats och vi kommer att göra om och göra rätt - tillsammans med elever och vårdnadshavare, säger Cecilia Lindberg (M), utbildningsnämndens ordförande.

Medborgardialog på öarna

Utbildningskontoret har därför arbetat med olika lösningar i syfte att hitta en organisation som uppfyller lagens krav på vad som utgör en skolenhet.

- Vårt uppdrag är att säkerställa en ändamålsenlig och kvalitativ skola till våra medborgare, det gäller även för de som bor i skärgården. Jag hoppas att vi kan dra nytta av det grundliga arbete som nu görs och utveckla våra verksamheter ytterligare, säger Peter Bergström, utbildningschef.

Under våren har elever, vårdnadshavare och personal i Värmdö skärgårdsskola haft möjlighet att svara på en enkät. En enkät har även skickats till Skärgårdens intresseförening, SIKO. Tre förslag till ny skolorganisation för Värmdö skärgårdsskola har arbetats fram och i augusti kommer arbetet att fortsätta i form av medborgardialog på de berörda öarna.

Tre förslag på organisation

Förslag 1

Runmarö, Svartsö och Möja behåller förskola och årskurserna F-3 på öarna. Elever i årskurserna 4-9 antas resa till skolan på Djurö.

Förslag 2

Runmarö: behåller förskola och årskurserna F-3. Årskurserna 4-9 från Runmarö antas resa till Djurö.

Svartsö: behåller förskola och årskurserna F-3. Årskurserna 4-9 från Svartsö antas resa till Möja för tillgång till specialsalar och ämneslärare.

Möja: Förskola och årskurserna F-9.

Förslag 3

Runmarö, Svartsö, Möja: behåller (möjligheten till) förskola och årskurserna F-9

Sandhamn: förskola.

Elever i årskurserna 6-9 från samtliga öar antas resa till Djurö några dagar per vecka.

Senast i oktober 2020 ska ett förslag för organisation av Värmdö Skärgårdsskola som svarar mot skollagens krav på vad som utgör en skolenhet redovisas till utbildningsnämnden.

Kontakter

Cecilia Lindberg (M)Ordförande Utbildningsnämnden

Fotograf: Lars Åke Holst, Gustavsbergs Bildatelje. Fotografens namn ska anges vid användning av bilderna.

cecilia.lindberg@varmdo.se

Bilder

Om

Värmdö Kommun
Värmdö Kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg

Servicecenter: 08 - 570 470 00http://www.varmdo.se

Värmdö kommun - skärgårdens mötesplats

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med cirka 44 000 invånare och över 10 000 öar. Inom bara 30 minuter finns Stockholm med alla sina möjligheter. I Gustavsberg finns en lång tradition inom kultur, design och form. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.

 

 

Följ Värmdö Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Värmdö Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum