Lärarnas Riksförbund

Ny överenskommelse för omställning i välfärden

Dela

Facken inom kommunal och regional sektor, SKR (fd SKL) och Sobona har undertecknat en principöverenskommelse om kompetensutveckling och omställning. Ett nytt avtal börjar gälla den 1 maj 2020.

Enligt principöverenskommelsen ska parterna teckna ett nytt kompetens- och omställningsavtal som gäller från och med 1 maj 2020. För Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd innebär överenskommelsen en försöksverksamhet om tre år som sedan utvärderas. Facken, SKR och Sobona är överens om att tidiga omställningsinsatser och löpande kompetensutveckling ska vara i fokus i det nya avtalet. Detta kommer att vara helt nödvändigt för att säkra kompetensförsörjningen i välfärden. Arbetsmarknaden förändras i hög takt och kraven på rätt kompetens ökar hela tiden.

− Överenskommelsen bygger vidare på i Skolavtal18 med kompetensförsörjning och ger nu resurser för lokala insatser, en starkare organisation och möjligheten till stärkt trepartssamarbete, till exempel för att kunna bredda behörigheter hos lärare. Med förebyggande insatser kring utbildning, kompetensutveckling och stärkt möjlighet till omställning stärker vi framgångsfaktorer i ett förändrat och förlängt arbetsliv, för lärare och för alla i kommun- och regionsektorn, säger Mathias Åström, förhandlingschef i Lärarförbundet.

Delar i överenskommelsen som stärker kompetensförsörjningen är bland annat att visstidsanställda ska omfattas av förebyggande omställningsinsatser liksom tillsvidareanställda som riskerar framtida uppsägningar, anställda som varit sjukfrånvarande där arbetsgivaren fullgjort sitt rehabiliteringsansvar ska omfattas av hela avtalet och avtalet anpassas till den höjda pensionsåldern i det allmänna pensionssystemet.

− Kommande behov i verksamheten liksom enskilda lärares och lärargruppers behov kan mötas bättre, genom att lokala parter nu ska analysera behoven och gemensamt ansöka om medel ur omställningsfonden för att stärka finansieringen av insatserna. Ansökan om medel kan även omfatta lärare redan från 1 januari 2020, säger Andreas Mörck, kanslichef på Lärarnas Riksförbund.

Överenskommelsen omfattar också nya regler för turordning som träder ikraft 1 maj. Syftet är att snabbare kunna identifiera de anställda som är i behov av omställningsinsatser, så att arbetsgivarna ska kunna behålla kompetensen i verksamheten och undvika framtida uppsägningar. Detta kommer att utvärderas innan försöksperioden är slut den 31 oktober 2022.

Fakta om principöverenskommelsen

Enligt principöverenskommelsen är parterna överens om bland annat:

  • Insatser för tidiga kompetenshöjande insatser innebärande kompetensutveckling riktad mot framtida behov i verksamheten,
  • Visstidsanställda och tillsvidareanställda som riskerar framtida uppsägning ska omfattas av förebyggande insatser som stärker möjligheten till fortsatt eller annan anställning hos huvudmannen
  • Personer som arbetsgivaren fullgjort sitt rehabiliteringsansvar för ska omfattas av hela avtalet
  • Åldersspecifika regler anpassas till ändringarna i allmänna pensionssystemet
  • Förebyggande insatser som finns i TLO-KL byggs in i det nya avtalet
  • Turordningsreglerna ändras från och med 1 maj 2020
  • Tillgängliga medel för omställningsinsatser enligt TLO-KL under 2020 bestäms till 250 miljoner kronor och omfattar lärare redan från 1 januari.
  • Överenskommelsen är en försöksverksamhet som ska utvärderas. Särskilt fokus ska läggas på vilken effekt förändringen av turordningskretsarna har fått för anställningstryggheten för personer med längre anställningstid.

Principöverenskommelsen är undertecknad av arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation samt de fackliga organisationerna Svenska Kommunalarbetareförbundet, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård, OFRs förbundsområde Läkare samt AkademikerAlliansen.

Läs vidare

Nyckelord

Kontakter

Om

Lärarnas Riksförbund
Lärarnas Riksförbund
Sveavägen 50
10369 Stockholm

070- 262 27 00https://www.lr.se/

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med 92 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Följ Lärarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lärarnas Riksförbund

Coronakrisen i skolan – bristande åtgärder för lärare i riskgrupp28.5.2020 06:05:00 CESTPressmeddelande

De riskgrupper som finns i samhället är underställda speciella rekommendationer, där de som har vissa kroniska sjukdomar i största möjliga mån ska undvika miljöer där de riskerar att smittas. Samtidigt visar Lärarnas Riksförbunds senaste undersökning om coronakrisen i skolan att endast en av tre lärare anser att arbetsgivaren vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda kollegor i riskgrupp.

Coronakrisen i skolan – kunskapstapp för miljardbelopp14.5.2020 06:55:00 CESTPressmeddelande

Distansundervisning som strular, inställd undervisning och hög elevfrånvaro. De direkta kostnaderna för utebliven undervisning beräknas kosta samhället drygt 5,5 miljarder kronor. – Höga kostnader och en redan tuff arbetssituation sätter ökad press på en lärarkår som redan går på knäna. Nu behövs politisk handlingskraft att satsa på lärarna, där bland annat staten tar över huvudansvaret för skolverksamheten, säger Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum