Uppsala kommun

Ny översiktsplan för hållbart och tryggt Uppsala

Dela

Uppsala behöver bli ännu mer hållbart. Hastigheten i samhällsutvecklingen gör att översiktsplanen ska ses över för att underlätta utvecklingen av en klimatpositiv, trygg och jämlik kommun med goda förutsättningar för näringsliv och akademi. Arbetet påbörjas nu och ska vara klart år 2024.

Uppsalas tillväxt ger både högre ambitioner och större utmaningar inom hållbarhet. Det är en av anledningarna till att översiktsplanen nu ska ses över. Foto: Johnér
Uppsalas tillväxt ger både högre ambitioner och större utmaningar inom hållbarhet. Det är en av anledningarna till att översiktsplanen nu ska ses över. Foto: Johnér

Mycket har hänt sedan den nuvarande översiktsplanen trädde i kraft 2016. Både utmaningarna och ambitionerna för att uppnå social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet har ökat när kommunens samhällsbyggande växer. Det är en av anledningarna till att kommunstyrelsen idag beslutade om att översiktsplanen för Uppsala ska revideras. Den nya planen ska bland annat visa hur hållbarhetsmålen i Agenda 2030 ska nås samt vilka kvaliteter som ska eftersträvas för kommuninvånare och verksamheter.

Uppsalas befolkningsutveckling har varit snabbare än vad tidigare prognoser visat. Det tillsammans med andra samhällsförändringar, som pandemins effekter, gör att det är dags att se över utbyggnadsriktningar och markbehov för näringsliv, bostäder, service, rekreation och kulturliv. Relationen mellan utvecklingen i staden, på landsbygderna och i de prioriterade tätorterna behöver också nya ställningstaganden.

– Nu påbörjas arbetet med att revidera kommunens översiktsplan, ett viktigt verktyg för Uppsalas långsiktiga utveckling. I arbetet ska vi ta höjd för att vi blir fler i vår kommun, att staden och landsbygden ska utvecklas tillsammans samtidigt som vi skapar en socialt och miljömässigt mer hållbar kommun, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Den nya översiktsplanen för Uppsala kommun ska vara färdig 2024 och ska dessförinnan ha varit ute på samråd och granskning, där allmänheten kan ta del av planförslag, utredningar och har möjlighet att lämna synpunkter.

Om översiktsplaner

Varje kommun ska ha en uppdaterad översiktsplan, som anger den strategi för hur mark, vatten och bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras för att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling. Översiktsplanen ska visa hur kommunen planerar ta hänsyn till allmänna intressen, riksintressen och hur miljökvalitetsnormer ska följas.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Uppsalas tillväxt ger både högre ambitioner och större utmaningar inom hållbarhet. Det är en av anledningarna till att översiktsplanen nu ska ses över. Foto: Johnér
Uppsalas tillväxt ger både högre ambitioner och större utmaningar inom hållbarhet. Det är en av anledningarna till att översiktsplanen nu ska ses över. Foto: Johnér
Ladda ned bild

Länkar

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor omkring 234 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum