Lantmäteriet

Ny produkt skapar nytta med hjälp av myndighetssamverkan

Dela

Den första oktober lanserar Lantmäteriet ett antal nya kartprodukter varav en kommer att innehålla data direkt från Trafikverket om vägar och järnvägar. Genom att kombinera data från Trafikverket för transportplanering och sedan visualisera resultat i ett kartmaterial från Lantmäteriet kommer flera olika verksamheter uppleva en ökad kvalitet och kundnytta i sitt arbete.

Topografi 10 kallas den nya kartprodukt som kommer att innehålla vägdata som läses in direkt från Trafikverkets nationella vägdatabas, NVDB. Tidigare har dessa uppgifter sammanställts av Lantmäteriet men genom att nyttja data som Trafikverket redan samlar in skapas en samstämmighet mellan kartans innehåll och motsvarande innehåll i NVDB. 

Högre kvalitet på gatunamn

Via den nyskapade vägdataprodukten Vägslag, som innehåller alla bilvägar, kommer också en högre kvalitet på gatunamn och kodning av vägarna att uppnås. För rälstrafik kommer nationella järnvägsdatabasen, NJDB, att användas vilket gör att alla spår kommer redovisas i kartprodukten. Du kan läsa mer om produkten här.

Stefan Autio, verksamhetsutvecklare på Lantmäteriet berättar om produkten
- Genom den kombinerade kraften i att kunna beräkna rutter för transporter eller navigera med NVDB och sedan visualisera resultaten på ett överensstämmande kartmaterial från Lantmäteriet kommer verksamheter inom exempelvis logistikplanering, blåljus, hemtjänst och varutransporter kunna uppleva en ökad kvalitet och trygghet i sitt arbete.

Information via flygbildstolkning

Samarbetet mellan Lantmäteriet och Trafikverket för att åstadkomma detta har pågått under lång tid och fler förändringar kommer. Under hösten förs ett arbete på Lantmäteriet för att effektivisera processen att via flygbildstolkning leverera information om det enskilda bilvägnätet till Trafikverket.

Tomas Löfgren, produktutredare på Trafikverket berättar om myndighetssamarbetet
- Det känns som vi når en milstolpe nu när Lantmäteriet börjar ersätta sitt vägnät med data från NVDB. Detta har funnits med som en långsiktig målsättning ända sedan NVDB bildades i slutet av 90-talet. Samarbetet mellan Trafikverket och Lantmäteriet för att uppnå det här målet har varit både inspirerande och spännande. Många olika personer på båda myndigheterna har varit involverade i olika skeden under arbetets gång och vi hoppas på ett bra samarbete även fortsättningsvis.

För mer information, kontakta:

Stefan Autio, verksamhetsutvecklare Lantmäteriet

Telnr: 026-63 30 81

E-post: stefan.autio@lm.se

Tomas Löfgren, produktutredare, Vägdataenheten, Trafikverket

Telefon: 010-12 38 258

E-post: tomas.lofgren@trafikverket.se 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Lantmäteriet
Lantmäteriet

 801 82 Gävle

0771 - 63 63 63http://www.lantmateriet.se

Lantmäteriet bidrar till ett hållbart samhällsbyggande och ekonomisk utveckling. Vi skapar förutsättningar för att man tryggt ska kunna köpa, äga och sälja fastigheter. Det är via oss du kan söka, hitta och använda geografisk information och fastighetsinformation. Vår expertis och våra tjänster är grunden för att samhällsplanering, fastighetsmarknad och information om natur, vägar och platser ska fungera och vara tillförlitlig.
Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.

Följ Lantmäteriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantmäteriet

Brist på anslag ger längre väntetider för spridningstillstånd21.6.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Målet är att den som söker spridningstillstånd ska få ett beslut inom fem arbetsdagar. För närvarande är väntetiden 19 arbetsdagar. - Vi möts varje dag av irritation och frustration från många av de som väntar. Till dem säger vi att vi gör vad vi kan, men vi saknar helt enkelt medel för att kunna utföra uppdraget, säger Anders Sandin, verksamhetsområdeschef på Lantmäteriet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum