ManpowerGroup

Ny prognos: 2019 inleds med fler jobbtillfällen i Stockholm och Uppsala

Dela

Arbetsgivare i Stockholm och Uppsala förväntar sig en ökad efterfrågan på arbetskraft i början på det nya året. Sysselsättningstrenden för regionen ligger på +8 procent för det första kvartalet, den högsta prognosen från arbetsgivare i regionen på ett och ett halvt år. Jobbprognosen för Sverige som helhet ligger på +5 procent, visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer.

– Arbetsmarknadsbarometern visar att arbetsgivare i Stockholm och Uppsala tror på en positiv start på året. Samtidigt vet vi att kompetensbristen gör det svårt att hitta arbetskraft, vilket ställer ökade krav på att tänka nytt kring rekrytering. De främsta orsakerna till kompetensbristen är att arbetsgivare får in för få ansökningar, samt att sökande saknar konkreta yrkeskunskaper och tillräcklig erfarenhet, säger Lars Forseth, vd ManpowerGroup.

Fler jobb väntas i Stockholm och Uppsala
Sysselsättningstrenden för Stockholm- och Uppsalaregionen är +8 procent, en ökning från föregående kvartals försiktigt positiva jobbprognos på +3 procent. Det innebär att arbetsgivare i regionen tror på en ökad jobbtillväxt under första kvartalet 2019. Det är den högsta prognosen från arbetsgivare i regionen på ett och ett halvt år och ett rejält uppsving jämfört med motsvarande period förra året, då prognosen låg på +1 procent.

Historisk prognos från norra Sverige
Svenska arbetsgivare förväntar sig en stabil takt för jobbtillväxten med en sysselsättningstrend på +5 procent, och fem av sex regioner rapporterar positiva jobbprognoser. Sysselsättningstrenden har minskat jämfört med föregående kvartals prognos som låg på +8 procent, men är relativt stabil i jämförelse med motsvarande period förra året. Arbetsgivare i Norrland lämnar en jobbprognos på +15 procent, vilket är den starkaste siffran för regionen i undersökningens historia. Av de övriga storstadsregionerna förväntas fler jobb i Västsverige, medan arbetsgivare i Skåne rapporterar en negativ jobbprognos på -6 procent.

Positivt för byggbranschen – segt för handeln
Alla de tio undersökta branscherna i Arbetsmarknadsbarometern har positiva jobbprognoser för årets första kvartal. Inom hotell- och restaurangbranschen, finans-, fastighets- och uppdragssektorn förväntas en stor efterfrågan på kompetens. Även byggbranschen lämnar en stark jobbprognos på +12 procent, ett rejält uppsving på +11 procentenheter jämfört med samma period förra året. I några branscher förutspås dock stiltje på arbetsmarknaden. Arbetsgivare inom handeln, transportsektorn, energisektorn och de gröna näringarna förväntar sig inga större förändringar i behovet av arbetskraft.

– Det är glädjande att så många svenska arbetsgivare tror på att inleda det nya året med fler jobbtillfällen, framför allt inom byggbranschen. Under hösten har medier rapporterat om en oro för att byggboomen snart kommer avta, men den avspeglas inte i arbetsgivarnas jobbprognos för det kommande kvartalet, säger Lars Forseth, vd för ManpowerGroup Sverige.

Topplistor
Svenska regioners jobbprognoser
Branscherna med starkast jobbprognoser

Bilagor
Faktablad: ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer Q1 2019
Rapport: ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer Q1 2019 (på engelska)

För mer information, kontakta gärna:
Hélène Belin, kommunikationschef ManpowerGroup Sverige, telefon 070-377 45 43 helene.belin@manpowergroup.se

ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer för det andra kvartalet 2019 presenteras den 12 mars.

Svenska regioners jobbprognoser
• Norrland, +15 procent
• Stockholm- och Uppsalaregionen, +8 procent
• Västra Götaland och Hallands län, +6 procent
• Mellersta Sverige (Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län), +5 procent
• Östra Götaland, +5 procent
• Skåne och Blekinge län, -6 procent

Svenska branscher med starkast jobbprognoser
• Hotell- och restaurangbranschen, +12 procent
• Finans-, fastighets- och uppdragssektorn, +12 procent
• Gruvnäringen, +12 procent
• Byggbranschen, +12 procent
• Tillverkningsindustrin, +7 procent

Om sysselsättningstrenden
Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det första kvartalet 2019 förväntar sig 9 procent av de svenska arbetsgivarna en ökad sysselsättning, 4 procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan, 1 procent svarar vet ej och majoriteten (86 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +5 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +5 procent

Om ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer
ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) har funnits i Sverige i 15 år och är den enda undersökning som mäter framtida sysselsättning globalt, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet istället för att mäta vad som redan har hänt.

Undersökningen baseras på intervjuer med drygt 60 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 44 länder. I Sverige har drygt 750 intervjuer genomförts. De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtats från Manpowers kundregister. Under drygt 50 år har samma fråga ställts till arbetsgivare i bland annat USA, Storbritannien och Kanada. Resultatet av undersökningen är väl använt av beslutsfattare och analytiker världen över.

  • Unik: Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning.
  • Framtidsinriktad: Arbetsmarknadsbarometern är den enda undersökningen som mäter hur arbetsgivarna bedömer personalsituationen inför det kommande kvartalet. De flesta andra undersökningar mäter vad som hänt bakåt i tiden, så kallad retrospektiv analys.
  • Konsekvent: Under drygt 50 år har en och samma fråga ställts till arbetsgivarna i bland annat USA och Kanada. Undersökningen har funnits i Sverige sedan 2003.
  • Oberoende: Deltagarna i enkäten utgör ett representativt urval bland arbetsgivarna i respektive land och hämtas inte från ManpowersGroups kundregister.
  • Pålitlig: Undersökningen baseras på intervjuer med nära 59 000 arbetsgivare från näringslivet och den offentliga sektorn i 44 länder. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner. Respondenterna tas inte från ManpowerGroups kundregister.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

ManpowerGroup
ManpowerGroup
Gustavlundsvägen 18
16102 Bromma

020-375 375http://www.manpowergroup.se

Om ManpowerGroup
ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Vi hjälper organisationer att omvandla sig i en snabbt föränderlig värld, genom att hitta och utveckla talanger som gör det möjligt för våra kunder att utvecklas. ManpowerGroup™ Sverige har 12 000 medarbetare på ett 70-tal orter med fyra varumärken: Manpower®, Experis®, Right Management® och ManpowerGroup® Solutions. Varje år sätter vi 20 000 personer i jobb i Sverige.

Följ ManpowerGroup

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ManpowerGroup

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum