ManpowerGroup

Ny prognos: Det våras för fler jobbtillfällen

Dela

Svenska arbetsgivare är positiva och tror på en ökad efterfrågan på arbetskraft under andra kvartalet 2019, visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer. Sysselsättningstrenden ligger på +9 procent, vilket är den starkaste siffran på nästan två år. Arbetsgivare i norra Sverige rapporterar en ny rekordprognos på +27 procent och i både byggbranschen och hotell- och restaurangbranschen väntas en rejält ökad efterfrågan på arbetskraft.

– Det är verkligen arbetstagarnas marknad nu, med stor kompetensbrist och en ljus prognos för fler jobbtillfällen under våren. När det finns många jobb att välja på betyder det också att många företag behöver tänka nytt kring rekryteringen för att säkra sin kompetensförsörjning, både nu och i framtiden, säger Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup Sverige.

Svenska arbetsgivare förväntar sig en ökad efterfrågan på arbetskraft under det kommande kvartalet med en sysselsättningstrend på +9 procent. Det är den starkaste siffran på nästan två år och fem av sex regioner rapporterar positiva jobbprognoser. Jämfört med motsvarande period förra året är prognosen hela sju procentenheter starkare. Då förväntade sig svenska arbetsgivare knappt någon jobbtillväxt, med en svag sysselsättningstrend på +2 procent.

Ny rekordprognos från norra Sverige
Arbetsgivare i norra Sverige lämnar en ny rekordprognos på +27 procent och tror på en rejält ökad efterfrågan på arbetskraft under det kommande kvartalet. Det är regionens starkaste prognos sedan 2010, då den började mätas i Arbetsmarknadsbarometern. Jobbprognosen är hela 26 procentenheter starkare än motsvarande period förra året då sysselsättningstrenden låg på bleka +1 procent.

I Östra Götaland och mellersta Sverige, där Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län ingår, rapporterar arbetsgivare fortsatt positiva prognoser. I storstadsregionerna tror arbetsgivare i Västra Götaland på en stadig jobbtillväxt, medan arbetsgivare i Stockholm-Uppsalaregionen tror på en begränsad efterfrågan på arbetskraft. I Skåne och Blekinge län ligger sysselsättningstrenden på -7 procent, det tredje kvartalet i följd med en negativ jobbprognos.

Hotell- och restaurang samt byggbranschen går som tåget
Åtta av de tio undersökta branscherna i Arbetsmarknadsbarometern visar positiva jobbprognoser inför årets andra kvartal. Arbetsgivare i hotell- och restaurangbranschen rapporterar en urstark prognos på +23 procent. I byggbranschen tror man också på en starkt ökad efterfrågan på arbetskraft med en sysselsättningstrend på +17 procent, ett rejält uppsving på hela 29 procentenheter jämfört med motsvarande period förra året. Även inom transportsektorn, tillverkningsindustrin samt finans-, fastighets- och uppdragssektorn förväntas en stor efterfrågan på kompetens.

– Arbetsmarknadsbarometern visar att arbetsgivare i många branscher tror på en expansiv arbetsmarknad under årets andra kvartal. Särskilt hotell- och restaurangbranschen förväntas gå som tåget, vilket är extra roligt i en bransch som ger många utrikesfödda och unga en fot in på arbetsmarknaden, säger Mikael Jansson.

Positiva prognoser – men något svagare än under 2018
Jämfört med prognoserna motsvarande period under förra året så är det endast 13 länder som har starkare prognoser för andra kvartalet 2019. Även om siffrorna är något svagare så lämnar ändå arbetsgivare i hela 40 länder positiva jobbprognoser, av de totalt 44 länder som undersöks. Kroatien, Japan, Hong Kong och USA toppar listan över länderna med störst förväntad jobbtillväxt. Prognosen för USA ligger stabilt på urstarka +19 procent, i nivå med föregående kvartal.

– Den svenska kompetensbristen gör att många företag letar utomlands efter högutbildade medarbetare. Även om prognoserna generellt ligger något lägre än föregående år ser det överlag ljust ut på den globala arbetsmarknaden, vilket gör att kampen om talangerna hårdnar. Därför behöver vi stärka Sveriges konkurrenskraft och goda rykte globalt, för att säkra kompetensförsörjningen här hemma, säger Mikael Jansson.

Topplistor
Svenska regioners jobbprognoser
Branscherna med starkast jobbprognoser
Länderna med starkast jobbprognoser i Europa
Länderna med starkast jobbprognoser globalt

Bilagor
Jämför över 40 länders prognoser och ta ut grafer i vår statistikgenerator
Faktablad: ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer Q2 2019
Rapport: ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer Q2 2019 (på engelska)

För mer information, kontakta gärna:
Hélène Belin, kommunikationschef ManpowerGroup Sverige, telefon 070-377 45 43, helene.belin@manpowergroup.se

ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer för det tredje kvartalet 2019 presenteras den 11 juni.

Svenska regioners jobbprognoser
• Norrland, +27 procent
• Västra Götaland och Hallands län, +13 procent
• Östra Götaland, +9 procent
• Mellersta Sverige (Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län), +7 procent
• Stockholm- och Uppsalaregionen, +4 procent
• Skåne och Blekinge län, -7 procent

Svenska branscher med starkast jobbprognoser
• Hotell- och restaurangbranschen, +23 procent
• Byggbranschen, +17 procent
• Transportsektorn, +15 procent
• Finans-, fastighets- och uppdragssektorn, +14 procent
• Tillverkningsindustrin, +9 procent

Länderna med starkast jobbprognoser i Europa
• Kroatien, +34 procent (ej säsongsjusterade siffror)
• Grekland, +21 procent
• Rumänien, +13 procent
• Portugal, +13 procent (ej säsongsjusterade siffror)
• Irland, +11 procent
• Slovakien, +10 procent
• Slovenien, +10 procent
• Polen, +9 procent
• Sverige, +9 procent
• Tyskland, +9 procent

Länderna med starkast jobbprognoser globalt
• Kroatien, +34 procent (ej säsongsjusterade siffror)
• Japan, +27 procent
• Hong Kong, +19 procent
• USA, +19 procent

Om sysselsättningstrenden
Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det andra kvartalet 2019 förväntar sig 18 procent av de svenska arbetsgivarna en ökad sysselsättning, 8 procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan, 1 procent svarar vet ej och majoriteten (73 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +10 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +9 procent

Om ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer
ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) har funnits i Sverige i 15 år och är den enda undersökning som mäter framtida sysselsättning globalt, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet istället för att mäta vad som redan har hänt.

Undersökningen baseras på intervjuer med drygt 59 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 44 länder. I Sverige har drygt 750 intervjuer genomförts. De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtats från Manpowers kundregister. Under drygt 50 år har samma fråga ställts till arbetsgivare i bland annat USA, Storbritannien och Kanada. Resultatet av undersökningen är väl använt av beslutsfattare och analytiker världen över.

• Unik: Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning.
• Framtidsinriktad: Arbetsmarknadsbarometern är den enda undersökningen som mäter hur arbetsgivarna bedömer personalsituationen inför det kommande kvartalet. De flesta andra undersökningar mäter vad som hänt bakåt i tiden, så kallad retrospektiv analys.
• Konsekvent: Under drygt 50 år har en och samma fråga ställts till arbetsgivarna i bland annat USA och Kanada. Undersökningen har funnits i Sverige sedan 2003.
• Oberoende: Deltagarna i enkäten utgör ett representativt urval bland arbetsgivarna i respektive land och hämtas inte från ManpowersGroups kundregister.
• Pålitlig: Undersökningen baseras på intervjuer med nära 59 000 arbetsgivare från näringslivet och den offentliga sektorn i 44 länder. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner. Respondenterna tas inte från ManpowerGroups kundregister.

ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer Q2 2019
Fler videor

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Om

ManpowerGroup
ManpowerGroup
Gustavlundsvägen 18
16102 Bromma

020-375 375http://www.manpowergroup.se

Om ManpowerGroup
ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Vi hjälper organisationer att omvandla sig i en snabbt föränderlig värld, genom att hitta och utveckla talanger som gör det möjligt för våra kunder att utvecklas. ManpowerGroup™ Sverige har 12 000 medarbetare på ett 70-tal orter med fyra varumärken: Manpower®, Experis®, Right Management® och ManpowerGroup® Solutions. Varje år sätter vi 20 000 personer i jobb i Sverige.

Följ ManpowerGroup

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ManpowerGroup

Rekordhög kompetensbrist – 6 av 10 arbetsgivare har svårt att rekrytera4.2.2020 07:50:00 CETPressmeddelande

Drygt sex av tio svenska arbetsgivare, 64 procent, upplever att det är svårt att hitta kompetent personal. Det är den högsta siffran i undersökningens historia, kompetensbristen i Sverige har mer än fördubblats jämfört med för tio år sedan. Situationen är värst för storföretagen, där hela 89 procent har svårt att rekrytera. Det visar nya siffror från ManpowerGroups globala kompetensbristundersökning Talent Shortage.

Tre av tio tänker byta jobb i början av 20202.1.2020 08:00:00 CETPressmeddelande

Svenskarna är sugna på att inleda det nya decenniet med att byta jobb, visar Sveriges största arbetslivspanel Manpower Work Life. Hela 29 procent uppger att de helt säkert tänker byta jobb det närmaste halvåret. Dessutom funderar ytterligare 31 procent på att byta jobb, vilket innebär att hela sex av tio går i tankarna på att inleda det nya året med att byta arbetsgivare. Dessutom är män är något mer bytesbenägna än kvinnor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum