Försäkringskassan

Ny prognos från Försäkringskassan

Dela

Försäkringskassan ska under 2017 lämna fem utgiftsprognoser till regeringen. Denna är den andra i ordningen. För de flesta områden är skillnaderna små jämfört med prognosen som lämnades i januari 2017 och synen på den underliggande utvecklingen har inte förändrats nämnvärt. Prognosen för sjukpenning har höjts något, medan prognosen för assistansersättningen har sänkts till följd av att antalet brukare har skrivits ned.

- Prognosen för sjukpenningtalet justeras upp marginellt, vilket beror på att antalet startade sjukfall nu beräknas bli något fler och att varaktigheten för sjukfall som är längre än 2 år förväntas bli något högre. Men vi bedömer fortfarande att sjukpenningtalet kommer börja minska i svag takt under 2017. Det säger Axel Arvidsson, analytiker på Försäkringskassan.

Utgifterna för anslaget sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgick till 39,7 miljarder kronor 2016 och beräknas minska under 2017–2019, för att därefter öka något under resterande del av prognosperioden. Utgifterna prognostiseras uppgå till 40,8 miljarder kronor 2021.

De totala utgifterna för Försäkringskassans sakanslag blev 203 miljarder kronor 2016 och förväntas öka till 209 miljarder kronor 2017. Därefter förväntas utgifterna fortsätta öka till 226 miljarder kronor 2021. Prognoser är osäkra och osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser.


Prognosen bifogas.


Kontakt:

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Dokument

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum