Försäkringskassan

Ny prognos från Försäkringskassan

Dela

Försäkringskassan ska under 2017 lämna fem utgiftsprognoser till regeringen. Denna är den fjärde i ordningen. Prognoserna i denna rapport är sammantaget lägre än de som lämnades i maj 2017. Inom sjukförsäkringen har utgiftsprognoserna för både sjukpenning och aktivitets- och sjukersättningar sänkts, främst på grund av färre startade sjukpenningfall och ett lägre nybeviljande av sjukersättningar.

- Det innebär att även prognosen för sjukpenningtalet skrivs ner. Efter flera års ökning vände sjukpenningtalet nedåt i början av 2017, enligt prognosen kommer sjukpenningtalet att fortsätta minska under hela prognosperioden, säger Axel Arvidsson, t.f. prognoschef på Försäkringskassan.

Även prognoserna för föräldraförsäkringen och bostadsbidraget justeras ner. Prognosen för föräldrapenningen sänks, främst på grund av regeländringar som innebär en begränsning av antalet dagar i föräldraförsäkringen för nyanlända. Prognosen för assistansersättningens utgifter höjs däremot något för i år och nästa år, men lämnas i princip oförändrad på längre sikt.

De totala utgifterna för Försäkringskassans sakanslag blev 203 miljarder kronor 2016 och förväntas öka till 205 miljarder kronor 2017. Därefter förväntas utgifterna fortsätta öka till 216 miljarder kronor 2021. Prognoser är nästan alltid osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser och om reglerna för förmånen ändras.

Prognosen bifogas pressmeddelandet.

Kontakt:

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Dokument

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum