Försäkringskassan

Ny prognos från Försäkringskassan

Dela

Prognoserna i denna rapport är sammantaget högre än de som lämnades i juli 2017, vilket i huvudsak beror på förslag i budgetpropositionen för 2018 om höjda ersättningsnivåer för ett flertal socialförsäkringsförmåner. Däremot har prognoserna för de underliggande volymerna sänkts inom flera områden. Inom sjukförsäkringen har prognoserna för både sjukpenning och aktivitets- och sjukersättningar justerats ner, främst på grund av ett lägre nybeviljande av aktivitets- och sjukersättningar och färre startade sjukskrivningar.

– Det innebär att prognosen för sjukpenningtalet skrivs ner. Sjukpenningtalet minskar nu tydligt och vi bedömer att det finns goda förutsättningar att uppnå målet om ett sjukpenningtal på maximalt 9,0 nettodagar år 2020. Men prognosen är naturligtvis väldigt osäker på så lång sikt. Det säger Axel Arvidsson, prognoschef på Försäkringskassan.

Utgifterna för anslaget sjukpenning och rehabilitering m.m. beräknas blir cirka 600 miljoner kronor lägre i år och sedan 1–2 miljarder kronor lägre per år för perioden 2018–2021, jämfört med bedömningen i föregående prognos.

– En låg och stabil nivå på sjukfrånvaron är viktigt för att människor inte ska hamna i ett långvarigt utanförskap. Allas bidrag är nödvändiga för att nå dit; arbetsgivarna, hälso- och sjukvården, Försäkringskassan och den enskilde, säger Lars-Åke Brattlund, chef för avdelningen för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.

Även utgifterna för assistansersättningen beräknas bli lägre och prognosen justeras ner med drygt 1 miljard kronor per år. Sänkningen beror i huvudsak på att antalet brukare beräknas bli färre än tidigare, samt att förändrade kontroller och redovisningsrutiner i samband med övergången till efterskottsutbetalning antas medföra lägre utgifter. Prognosen för barnbidraget höjs däremot med 4–5 miljarder kronor per år från 2018 och framåt på grund av att barnbidraget föreslås höjas med 200 kronor per barn och månad från 1 mars 2018.

De totala utgifterna för Försäkringskassans sakanslag blev 203 miljarder kronor 2016 och förväntas öka till 204 miljarder kronor i år. Därefter förväntas utgifterna fortsätta öka till 222 miljarder kronor 2022. Prognoser är osäkra och osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser.

Prognosen bifogas

Kontakt:

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Dokument

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Inera och Försäkringskassan säger upp samarbetsavtal om gemensam tjänstelegitimation22.1.2019 15:08Pressmeddelande

Inera och Försäkringskassan har sagt upp sitt samarbetsavtal kring en gemensam lösning för tjänstelegitimation inom offentlig sektor. – Under arbetets gång har vi sett att behoven från våra kunder ser så pass olika ut att det rimliga är att avbryta arbetet och att var och en fokuserar på att lösa sina frågeställningar på varsitt håll, säger Stefan Olowsson it-direktör på Försäkringskassan.

Pressinbjudan: Kommande förändringar för vård av barn4.12.2018 13:02Pressinbjudan

Tisdagen den 11 december bjuder Försäkringskassan in till pressfrukost för att informera om kommande förändringar för vård av barn. Från och med årsskiftet införs en lagändring som gör att det blir enklare att vabba. Försäkringskassan har ett viktigt uppdrag att värna välfärdens trygghetssystem genom att betala ut rätt ersättning till rätt person. Under frukosten kommer vi också att informera om Försäkringskassans förstärkta arbete med kontroll av vård av barn, hur vi utvecklar våra system och inför fler kontroller för att upptäcka fel och misstänkta bidragsbrott mot försäkringen. Deltar från Försäkringskassan gör Alexandra Wallin, direktör för avdelningen Barn och familj, samt Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson. I samband med pressträffen kommer det att finnas tid för personliga intervjuer. Tid: 08.00 – 09.00, tisdagen den 11 december Plats: Försäkringskassans huvudkontor, LM Ericssons väg 30, 103 51, Hägersten Smörgås och kaffe kommer att serveras. Vänligen anmäl intresse a

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum