Försäkringskassan

Ny prognos från Försäkringskassan

Dela

Prognosen för 2015-2018 i denna rapport är sammantaget lägre än den som lämnades i oktober 2015. Prognoserna för 2019 och 2020 är dock högre, främst på grund av SCB:s nya befolkningsprognos.

Sänkningen av prognosen 2016 beror framförallt på att det införs efterskottsbetalningar av assistansersättning från första oktober 2016, vilket leder till att utbetalningar och därmed utgifterna för oktober och november 2016 sjunker kraftigt. Behovet av assistans ändras dock inte av detta, men det är en periodiseringseffekt som påverkar utgifterna mycket i år. Även utgifterna för sjukpenning och sjukersättning har sänkts något, vilket i huvudsak beror på ett lägre inflöde 2015 och 2016.

- Prognoser är alltid osäkra men denna gång innebär migrationen en extra osäkerhetsfaktor. Vi vet inte hur många människor som kommer till Sverige och inte heller i vilken utsträckning de kommer ta del av de förmåner som förutsätter att man har sjukpenninggrundande inkomst, säger Elisabeth Hopkins, prognoschef på Försäkringskassan.

- De ökade sjukskrivningarna är en av vår tids stora utmaningar. Samhället måste kraftsamla för att minska sjuktalen och skapa förutsättningar för återgång till arbete. Vi, tillsammans med hälso- och sjukvården och arbetsgivarna, spelar en central roll i det arbetet, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör Försäkringskassan.

Fakta
Enligt regleringsbrevet från regeringen för 2016 ska Försäkringskassan lämna fem prognoser för utgifterna inom socialförsäkringen. Denna prognos är den första i ordningen.

Rapporten Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2015–2020 finns som bifogad fil.

Kontakt
Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Nyckelord

Dokument

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Försäkringskassan föreslår översyn av aktivitetsersättning vid förlängd skolgång18.10.2018 13:00Pressmeddelande

Om en person på grund av en funktionsnedsättning behöver längre tid på sig att bli klar med skolan kan denne vara berättigad till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. En förmån som idag hanteras av Försäkringskassan. I en ny socialförsäkringsrapport föreslås en översyn som bland annat tittar på vilken myndighet som är bäst lämpad att administrera ersättningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum