Försäkringskassan

Ny prognos från Försäkringskassan

Dela

Prognoserna i denna rapport är sammantaget något lägre än de prognoser som lämnades i januari i år. Det är framför allt prognoserna för sjukförsäkringen och assistansersättningen som har sänkts. Sänkningarna beror främst på förväntade lägre inflöden till sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning. Inom assistansen har prognosen för antal brukare och timmar per person skrivits ner.

- Vi ser att inflödet till sjukförsäkringen nu ökar långsammare än vad vi räknade med i januari. Det gör att vi reviderat ner prognosen något. Men det är ännu för tidigt att tala om några trendbrott, säger Elisabeth Hopkins, t f chef för avdelningen analys och prognos på Försäkringskassan.

För alla tre utgiftsområdena inom Försäkringskassans ansvarsområde ökar utgifterna under prognosperioden 2016-2020. De största ökningarna sker inom assistansersättning, sjukpenning och rehabilitering, föräldraförsäkringen och barnbidrag.

Rapporten bifogas

Fakta: Enligt regleringsbrevet från regeringen för 2016 ska Försäkringskassan lämna fem prognoser för utgifterna inom socialförsäkringen. Denna prognos är den andra i ordningen.

Kontakt: Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Försäkringskassans vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning. Vi är en av Sveriges största myndigheter och ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. Vi fattar cirka 20 miljoner beslut om bidrag och ersättningar och betalar ut drygt 200 miljarder kronor per år till barn och familjer, personer som lever med funktionsnedsättning, sjuka, nyanlända och arbetssökande. Genom vår expertis och forskning bidrar vi till ny kunskap inom socialförsäkringen. Vi är drygt 13 000 medarbetare.

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Försäkringskassan föreslår översyn av aktivitetsersättning vid förlängd skolgång18.10.2018 13:00Pressmeddelande

Om en person på grund av en funktionsnedsättning behöver längre tid på sig att bli klar med skolan kan denne vara berättigad till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. En förmån som idag hanteras av Försäkringskassan. I en ny socialförsäkringsrapport föreslås en översyn som bland annat tittar på vilken myndighet som är bäst lämpad att administrera ersättningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum