Försäkringskassan

Ny prognos från Försäkringskassan

Dela

Utgifterna inom Försäkringskassans ansvarsområde förväntas öka från 205 miljarder kronor 2016 till 230 miljarder kronor 2020. Prognoserna i denna rapport är sammantaget lägre än de som lämnades i budgetunderlaget i februari 2016. Det är framförallt prognosen för sjukpenning som har sänkts på grund av ett lägre förväntat inflöde till sjukförsäkringen.

Prognoserna för barnbidrag och föräldraförsäkring har sänkts främst på grund av att Statistiska centralbyrån (SCB) har sänkt befolkningsprognosen. Prognosen för bostadsbidrag har dock höjts på grund av en ny version av SCB:s mikrosimuleringsmodell FASIT. För de flesta övriga prognoser är skillnaderna emellertid små och synen på den underliggande utvecklingen av utgifterna inom Försäkringskassans sakområden har inte förändrats nämnvärt.

– Vi ser en tydlig inbromsning i inflödet till sjukpenningen och enligt våra skattningar är det ungefär oförändrat under perioden oktober - mars jämfört med samma period ett år tidigare. Prognoser är osäkra och fortfarande är migrationens påverkan på utgifterna en särskild osäkerhetsfaktor, säger Elisabeth Hopkins, t f chef för avdelningen analys och prognos på Försäkringskassan.

För alla tre utgiftsområdena inom Försäkringskassans ansvarsområde ökar utgifterna under prognosperioden. De största ökningarna sker inom assistansersättning (utgiftsområde 9), sjukpenning och rehabilitering m.m. (utgiftsområde 10), föräldraförsäkringen och barnbidrag (utgiftsområde 12). Enligt prognosen minskar också vissa utgifter framöver, vilket syns på utgiftsområde 9 för 2016 där införandet av efterskottsbetalning av assistansersättning medför en tillfällig men kraftig minskning av utgiften.

Rapporten finns bifogad.

Kontakt

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Dokument

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Försäkringskassan föreslår översyn av aktivitetsersättning vid förlängd skolgång18.10.2018 13:00Pressmeddelande

Om en person på grund av en funktionsnedsättning behöver längre tid på sig att bli klar med skolan kan denne vara berättigad till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. En förmån som idag hanteras av Försäkringskassan. I en ny socialförsäkringsrapport föreslås en översyn som bland annat tittar på vilken myndighet som är bäst lämpad att administrera ersättningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum