Försäkringskassan

Ny prognos från Försäkringskassan

Dela

Utgifterna inom Försäkringskassans ansvarsområde förväntas öka från 204 miljarder kronor 2016 till 227 miljarder kronor 2020. Prognoserna i denna rapport är sammantaget lägre än de som lämnades i maj 2016.

Det är framförallt prognoserna för sjukpenning och aktivitets- och sjukersättningar som har sänkts på grund av lägre förväntade inflöden till försäkringarna. För de flesta övriga prognoser är skillnaderna emellertid små och synen på den underliggande utvecklingen har inte förändrats nämnvärt.

- Trenden med tydligt avtagande ökningstakter för både antalet startade sjukfall och sjukfallens längd fortsätter. Även antalet nybeviljande aktivitets- och sjukersättningar minskar, därför skriver vi ner prognoserna för de stora anslagen inom sjukförsäkringen, säger Elisabeth Hopkins, tf prognoschef på Försäkringskassan.

För alla tre utgiftsområden inom Försäkringskassans ansvarsområde ökar utgifterna under prognosperioden. De största ökningarna sker inom kostnader för statlig assistansersättning (utgiftsområde 9), sjukpenning och rehabilitering m.m. (utgiftsområde 10), föräldraförsäkringen och barnbidrag (utgiftsområde 12). Enligt prognosen minskar också vissa utgifter framöver, vilket framförallt syns på utgiftsområde 9 för 2016 där införandet av efterskottsbetalning av assistans-ersättning medför en tillfällig men kraftig minskning av utgifterna.

Prognosen bifogas.

Kontakt

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Dokument

Om

Försäkringskassans vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning. Vi är en av Sveriges största myndigheter och ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. Vi fattar cirka 20 miljoner beslut om bidrag och ersättningar och betalar ut drygt 200 miljarder kronor per år till barn och familjer, personer som lever med funktionsnedsättning, sjuka, nyanlända och arbetssökande. Genom vår expertis och forskning bidrar vi till ny kunskap inom socialförsäkringen. Vi är drygt 14 000 medarbetare.

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum