ManpowerGroup

Ny prognos: Het arbetsmarknad i mellersta Sverige i höst

Dela

Arbetsgivare i mellersta Sverige, där Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län ingår, förväntar sig en starkt ökad efterfrågan på arbetskraft under fjärde kvartalet 2017. Sysselsättningstrenden ligger på +15 procent – den högsta siffran som rapporterats på över fem år. Det visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer.

Sysselsättningstrenden (se fotnot) för mellersta Sverige är +15 procent. Det är en ökning med tre procentenheter jämfört med förra kvartalet och med hela 20 procentenheter jämfört med samma period 2016. Prognosen ligger klart över rikssnittet på +5 procent.

– Det är glädjande att arbetsgivare i mellersta Sverige förväntar sig en stor efterfrågan på kompetens efter ett starkt föregående kvartal, men det medför också en risk för att kompetensbristen ökar. Det är viktigt att företagen i regionen satsar på att attrahera nya talanger och att systematiskt utveckla och utbilda sina medarbetare för att säkerställa en fortsatt tillväxt, säger Lars Forseth, vd för ManpowerGroup Sverige.

Stort uppsving för Skåne medan Östra Götaland backar
Svenska arbetsgivare förväntar sig en positiv utveckling på arbetsmarknaden inför årets fjärde kvartal och från fyra av de sex svenska regionerna lämnas positiva jobbprognoser. Starkast prognos på +19 procent kommer från Skånes län – den högsta siffran som rapporterats för länet på tio år.

Västra Götaland och Halland samt Stockholm- och Uppsalaregionen lämnar också positiva jobbprognoser för kvartalet. Den positiva prognosen för Östra Götaland bryts – arbetsgivare i regionen rapporterar för första gången på drygt två år en negativ sysselsättningstrend på -5 procent. Prognosen för Norrland är fortsatt negativ på -1 procent, även om arbetsgivare i regionen förväntar sig en liten förbättring jämfört med förra kvartalet.

Stor ökning i energisektorn
Åtta av de tio undersökta branscherna i Arbetsmarknadsbarometern lämnar en positiv sysselsättningsprognos. Energisektorn rapporterar de starkaste siffrorna på sex år med en sysselsättningstrend på +18 procent. Finans-, fastighets- och uppdragsbranscherna samt parti- och detaljhandeln lämnar återigen starka jobbprognoser, även om de minskar jämfört med föregående kvartal. Även byggbranschen och gruvindustrin rapporterar försiktigt optimistiska sysselsättningstrender. Endast transportsektorn och de gröna näringarna lämnar negativa sysselsättningsprognoser på -4 respektive -8 procent.

Starka prognoser från Japan, Indien och USA
Globalt rapporteras positiva jobbprognoser från 42 av de 43 länder som ingår i undersökningen, medan sysselsättningstrenden i Schweiz förväntas vara i stort sett oförändrad. Japan, Taiwan, Indien och Costa Rica är de länder som rapporterar störst efterfrågan på arbetskraft. Även USA går starkt och ligger kvar på samma nivå som föregående kvartal, +17 procent. I Europa utmärker sig Ungern, Grekland och Rumänien med starkast prognoser.

– Från globalt håll rapporteras för första gången sedan 2008 inga negativa sysselsättningstrender från de 43 länder som ingår i undersökningen. Det är förstås glädjande, men innebär samtidigt att kampen om de globala talangerna hårdnar för svenska företag. Stora marknader som Japan, Indien och USA rapporterar stark efterfrågan på arbetskraft medan Ungern har starkast sysselsättningstrend i Europa, säger Lars Forseth.

ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer för det första kvartalet 2018 presenteras den 12 december.

Fotnot: Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det fjärde kvartalet 2017 förväntar sig 8 procent av de svenska arbetsgivarna en ökad sysselsättning, fem procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (86 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då + 3 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden + 5 procent

Bilagor
Faktablad: ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer Q4 2017
Rapport: ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer Q4 2017 (på engelska)

För mer information, kontakta gärna:
Hélène Belin, kommunikationschef ManpowerGroup Sverige, telefon 070-377 45 43
helene.belin@manpowergroup.se

Om ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer
ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) har funnits i Sverige i snart 14 år och är den enda undersökning som mäter framtida sysselsättning globalt, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet istället för att mäta vad som redan har hänt.

Undersökningen baseras på intervjuer med nära 59 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 43 länder. I Sverige har 750 intervjuer genomförts. De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtats från Manpowers kundregister. Under drygt 50 år har samma fråga ställts till arbetsgivare i bland annat USA, Storbritannien och Kanada. Resultatet av undersökningen är väl använt av beslutsfattare och analytiker världen över.

• Unik: Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning.
• Framtidsinriktad: Arbetsmarknadsbarometern är den enda undersökningen som mäter hur arbetsgivarna bedömer personalsituationen inför det kommande kvartalet. De flesta andra undersökningar mäter vad som hänt bakåt i tiden, så kallad retrospektiv analys.
• Konsekvent: Under drygt 50 år har en och samma fråga ställts till arbetsgivarna i bland annat USA och Kanada. Undersökningen har funnits i Sverige sedan 2003.
• Oberoende: Deltagarna i enkäten utgör ett representativt urval bland arbetsgivarna i respektive land och hämtas inte från ManpowersGroups kundregister.
• Pålitlig: Undersökningen baseras på intervjuer med nära 59 000 arbetsgivare från näringslivet och den offentliga sektorn i 43 länder. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner. Respondenterna tas inte från ManpowerGroups kundregister.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

ManpowerGroup
ManpowerGroup
Gustavlundsvägen 18
16102 Bromma

020-375 375http://www.manpowergroup.se

Om ManpowerGroup
ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Vi hjälper organisationer att omvandla sig i en snabbt föränderlig värld, genom att hitta och utveckla talanger som gör det möjligt för våra kunder att utvecklas. ManpowerGroup™ Sverige har 12 000 medarbetare på ett 70-tal orter med fyra varumärken: Manpower®, Experis®, Right Management® och ManpowerGroup® Solutions. Varje år sätter vi 20 000 personer i jobb i Sverige.

Följ ManpowerGroup

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från ManpowerGroup

Kommentar: Så påverkar den krisande bostadsmarknaden arbetsmarknaden6.2.2019 11:00:00Pressmeddelande

I dag presenterar Svenskt Näringsliv den nya rapporten ”Den krisande bostadsmarknaden – dags för genomgripande reformer” under ett seminarium, där bland annat ManpowerGroups vd Mikael Jansson medverkar. Rapporten pekar på konsekvenserna som bostadsmarknaden har för den svenska arbetsmarknaden och visar att bostadsbristen försvårat rekryteringen för vart femte företag under det senaste året.

Prognos: 2019 inleds med fler jobbtillfällen inom hotell- och restaurangbranschen8.1.2019 09:08:05Pressmeddelande

Arbetsgivare inom hotell- och restaurangbranschen förväntar sig en fortsatt stark efterfrågan på arbetskraft under första kvartalet 2019 med en sysselsättningstrend på +12 procent, en minskning jämfört med motsvarande period förra året då prognosen låg på urstarka +21 procent. Jobbprognosen för Sverige som helhet ligger på +5 procent, visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum