ManpowerGroup

Ny prognos: Många jobb väntas inom handeln i höst

Dela

Arbetsgivare i parti- och detaljhandeln förväntar sig en ökad efterfrågan på arbetskraft under det fjärde kvartalet 2017, med en sysselsättningstrend på +11 procent. Sysselsättningstrenden för hela svenska arbetsmarknaden är +5 procent. Det visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer.

Sysselsättningstrenden (se fotnot) för handeln är en ökning med 3 procentenheter jämfört med samma period förra året, men innebär en minskning med 11 procentenheter jämfört med föregående kvartal. För hela svenska arbetsmarknaden är sysselsättningstrenden för det fjärde kvartalet 2017 +5 procent.

– Det är glädjande att arbetsgivarna i handeln förväntar sig en fortsatt stor efterfrågan på kompetens efter ett mycket starkt föregående kvartal, men det medför också en risk för att kompetensbristen ökar. Det är viktigt att företag satsar på att attrahera nya talanger och att systematiskt utveckla och utbilda sina medarbetare för att säkerställa en fortsatt tillväxt, säger Lars Forseth, vd för ManpowerGroup Sverige.

Positiva prognoser i många branscher
Åtta av de tio undersökta branscherna i Arbetsmarknadsbarometern lämnar en positiv sysselsättningsprognos. Handelns prognos på +11 procent är den tredje starkaste bland alla undersökta branscher.

Störst ökning av efterfrågan på arbetskraft syns i energisektorn, där sysselsättningstrenden är +18 procent – de starkaste siffrorna på drygt sex år. Finans-, fastighets- och uppdragsbranscherna lämnar återigen starka jobbprognoser, även om de minskar jämfört med föregående kvartal. Även byggbranschen och gruvindustrin rapporterar försiktigt optimistiska sysselsättningstrender. Endast transportsektorn och de gröna näringarna lämnar negativa sysselsättningsprognoser på -4 respektive -8 procent.

Stort uppsving för Skåne medan Östra Götaland backar
Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet är +5 procent. Det är en minskning med sex procentenheter jämfört med förra kvartalet, men innebär en ökning med två procentenheter jämfört med samma period 2016.

Arbetsgivare i fyra av de sex svenska regionerna lämnar positiva jobbprognoser inför årets fjärde kvartal. Starkast prognos på +19 procent kommer från Skånes län – den högsta siffran som rapporterats på tio år. Även mellersta Sverige, där Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län ingår, lämnar den starkaste prognosen på många år med en sysselsättningstrend på +15 procent. Västra Götaland och Halland samt Stockholm- och Uppsalaregionen lämnar också positiva jobbprognoser för kvartalet. Den positiva prognosen för Östra Götaland bryts och arbetsgivare i regionen rapporterar för första gången på drygt två år en negativ sysselsättningstrend på -5 procent. Prognosen för Norrland är fortsatt negativ på -1 procent, även om arbetsgivare i regionen förväntar sig en liten förbättring jämfört med förra kvartalet.

Starka prognoser från Japan, Indien och USA
Globalt rapporteras positiva jobbprognoser från 42 av de 43 länder som ingår i undersökningen, medan sysselsättningstrenden i Schweiz förväntas vara i stort sett oförändrad. Japan, Taiwan, Indien och Costa Rica är de länder som rapporterar störst efterfrågan på arbetskraft. Även USA går starkt och ligger kvar på samma nivå som föregående kvartal, +17 procent. I Europa utmärker sig Ungern, Grekland och Rumänien med starkast prognoser.

– Från globalt håll rapporteras för första gången sedan 2008 inga negativa sysselsättningstrender från de 43 länder som ingår i undersökningen. Det är förstås glädjande, men innebär samtidigt att kampen om de globala talangerna hårdnar för svenska företag. Stora marknader som Japan, Indien och USA rapporterar stark efterfrågan på arbetskraft medan Ungern har starkast sysselsättningstrend i Europa, säger Lars Forseth.

ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer för det första kvartalet 2018 presenteras den 12 december.

Fotnot: Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det fjärde kvartalet 2017 förväntar sig 8 procent av de svenska arbetsgivarna en ökad sysselsättning, fem procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (86 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då + 3 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden + 5 procent

Bilagor
Faktablad: ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer Q4 2017
Rapport: ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer Q4 2017 (på engelska)

För mer information, kontakta gärna:
Hélène Belin, kommunikationschef ManpowerGroup Sverige, telefon 070-377 45 43
helene.belin@manpowergroup.se

Om ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer
ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) har funnits i Sverige i snart 14 år och är den enda undersökning som mäter framtida sysselsättning globalt, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet istället för att mäta vad som redan har hänt.

Undersökningen baseras på intervjuer med nära 59 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 43 länder. I Sverige har 750 intervjuer genomförts. De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtats från Manpowers kundregister. Under drygt 50 år har samma fråga ställts till arbetsgivare i bland annat USA, Storbritannien och Kanada. Resultatet av undersökningen är väl använt av beslutsfattare och analytiker världen över.

• Unik: Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning.
• Framtidsinriktad: Arbetsmarknadsbarometern är den enda undersökningen som mäter hur arbetsgivarna bedömer personalsituationen inför det kommande kvartalet. De flesta andra undersökningar mäter vad som hänt bakåt i tiden, så kallad retrospektiv analys.
• Konsekvent: Under drygt 50 år har en och samma fråga ställts till arbetsgivarna i bland annat USA och Kanada. Undersökningen har funnits i Sverige sedan 2003.
• Oberoende: Deltagarna i enkäten utgör ett representativt urval bland arbetsgivarna i respektive land och hämtas inte från ManpowersGroups kundregister.
• Pålitlig: Undersökningen baseras på intervjuer med nära 59 000 arbetsgivare från näringslivet och den offentliga sektorn i 43 länder. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner. Respondenterna tas inte från ManpowerGroups kundregister.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

ManpowerGroup
ManpowerGroup
Klarabergsgatan 29
111 81 Stockholm

http://www.manpowergroup.se

Om ManpowerGroup
ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Vi hjälper organisationer att omvandla sig i en snabbt föränderlig värld, genom att hitta och utveckla talanger som gör det möjligt för våra kunder att utvecklas. ManpowerGroup™ Sverige har 12 000 medarbetare på ett 70-tal orter med fyra varumärken: Manpower®, Experis®, Right Management® och ManpowerGroup® Solutions. Varje år sätter vi 20 000 personer i jobb i Sverige.

Följ ManpowerGroup

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från ManpowerGroup

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum