ManpowerGroup

Ny prognos Q3: Ökad sysselsättning i handeln under sommaren

Dela

Arbetsgivare i parti- och detaljhandeln förväntar sig en ökad efterfrågan på arbetskraft under sommaren. Sysselsättningstrenden för det tredje kvartalet ligger på +9 procent, visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer.

– Rapporterna om e-handelsdöden i Sverige återspeglas inte i jobbprognosen från handelns arbetsgivare. Det är glädjande att högkonjunkturen och efterfrågan på arbetskraft förväntas hålla i sig under sommaren, säger Lars Forseth, vd för ManpowerGroup Sverige.

Fortsatt starka prognoser från handeln
Sysselsättningstrenden för parti- och detaljhandeln är +9 procent, vilket innebär att arbetsgivare förväntar sig en ökad jobbtillväxt under sommaren. Prognosen ligger på samma starka nivå som föregående kvartal, då arbetsgivare i branschen rapporterade en positiv jobbprognos på +7 procent. Sysselsättningstrenden för hela Sverige är +4 procent.

Positiva jobbprognoser från många branscher
Åtta av de tio undersökta branscherna i Arbetsmarknadsbarometern har positiva jobbprognoser inför sommaren. Precis som föregående kvartal så återfinns de mest optimistiska arbetsgivarna i hotell- och restaurangbranschen, som rapporterar en sysselsättningstrend på +13 procent. Arbetsgivare i byggbranschen lämnar också en stark jobbprognos på +12 procent, ett markant uppsving från föregående kvartal då prognosen låg på -9 procent. Även energisektorn och finans-, fastighets- och uppdragssektorn tror på en starkt ökad efterfrågan på arbetskraft under det kommande kvartalet.

– Arbetsmarknadsbarometern visar en stor efterfrågan på arbetskraft i viktiga branscher som ger många utrikesfödda en fot in på arbetsmarknaden, vilket är angeläget då det råder kompetensbrist i Sverige. Politiker och vi arbetsgivare behöver prioritera frågan om kompetensförsörjning för att kunna möta behoven på arbetsmarknaden, både nu och på lång sikt, säger Lars Forseth.

Topplistor
Branscherna med starkast jobbprognoser

Bilagor
Faktablad: ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer Q3 2018
Rapport: ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer Q3 2018 (på engelska)

För mer information, kontakta gärna:
Hélène Belin, kommunikationschef ManpowerGroup Sverige, telefon 070-377 45 43
helene.belin@manpowergroup.se

ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer för det fjärde kvartalet 2018 presenteras den 11 september.

Branscherna med starkast jobbprognoser
1. Hotell- och restaurangbranschen, +13 procent
2. Byggbranschen, +12 procent
2. Energisektorn, +12 procent
4. Finans-, fastighets- och uppdragssektorn, +10 procent
5. Parti- och detaljhandeln, +9 procent


Om sysselsättningstrenden
Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det tredje kvartalet 2018 förväntar sig 9 procent av de svenska arbetsgivarna en ökad sysselsättning, 4 procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (87 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +5 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +4 procent

Om ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer
ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) har funnits i Sverige i 15 år och är den enda undersökning som mäter framtida sysselsättning globalt, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet istället för att mäta vad som redan har hänt.

Undersökningen baseras på intervjuer med drygt 59 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 43 länder. I Sverige har 763 intervjuer genomförts. De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtats från Manpowers kundregister. Under drygt 50 år har samma fråga ställts till arbetsgivare i bland annat USA, Storbritannien och Kanada. Resultatet av undersökningen är väl använt av beslutsfattare och analytiker världen över.

• Unik: Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning.
• Framtidsinriktad: Arbetsmarknadsbarometern är den enda undersökningen som mäter hur arbetsgivarna bedömer personalsituationen inför det kommande kvartalet. De flesta andra undersökningar mäter vad som hänt bakåt i tiden, så kallad retrospektiv analys.
• Konsekvent: Under drygt 50 år har en och samma fråga ställts till arbetsgivarna i bland annat USA och Kanada. Undersökningen har funnits i Sverige sedan 2003.
• Oberoende: Deltagarna i enkäten utgör ett representativt urval bland arbetsgivarna i respektive land och hämtas inte från ManpowersGroups kundregister.
• Pålitlig: Undersökningen baseras på intervjuer med nära 59 000 arbetsgivare från näringslivet och den offentliga sektorn i 43 länder. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner. Respondenterna tas inte från ManpowerGroups kundregister.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

ManpowerGroup
ManpowerGroup
Gustavlundsvägen 18
16102 Bromma

020-375 375http://www.manpowergroup.se

Om ManpowerGroup
ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Vi hjälper organisationer att omvandla sig i en snabbt föränderlig värld, genom att hitta och utveckla talanger som gör det möjligt för våra kunder att utvecklas. ManpowerGroup™ Sverige har 12 000 medarbetare på ett 70-tal orter med fyra varumärken: Manpower®, Experis®, Right Management® och ManpowerGroup® Solutions. Varje år sätter vi 20 000 personer i jobb i Sverige.

Följ ManpowerGroup

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ManpowerGroup

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum