ManpowerGroup

Ny prognos: Stark inbromsning i efterfrågan på arbetskraft inom tech och kommunikation

Dela

It, tech, telekom, kommunikation och media ser en skarp inbromsning i efterfrågan på arbetskraft jämfört med de två första kvartalen 2022. Svenska arbetsgivare i dessa branscher rapporterar trots det en respektabel sysselsättningstrend på +14 procent för det tredje kvartalet 2022, enligt ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer.

– Den skarpa inbromsningen inom IT, tech och kommunikation är sannolikt ett tecken på stabilisering. Fortfarande råder en stor kompetensbrist inom branscherna med stora svårigheter för företag att rekrytera rätt kompetens, säger Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup Sverige.

För det första och andra kvartalet 2022 rapporterade IT-, tech- och kommunikationsbranschen robusta sysselsättningstrender på +36 respektive +45 procent. Under det tredje kvartalet 2022 bromsade sysselsättningstrenden dock skarpt till +14 procent. Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet ligger på hela +25 procent för tredje kvartalet. Mätningen utfördes under perioden 1–29 april, vilket innebär att osäkerhetsfaktorer som kriget i Ukraina och en ökad inflation finns med i undersökningen.

Samtliga branscher i Arbetsmarknadsbarometern visar positiva jobbprognoser. Starkast prognos kommer från arbetsgivare i bank-, finans- och fastighetsbranschen som rapporterar en sysselsättningstrend på hela +39 procent. Även parti- och detaljhandeln rapporterar robusta siffror på +32 procent.

– Arbetsmarknaden visar just nu en stor rörlighet, med en stabil trend av att fler jobb skapas över tid. Tyvärr når inte den här rörligheten alla på arbetsmarknaden, och särskilt de branscher som lider av kompetensbrist bör bidra till en långsiktig kompetensutveckling för branschen, säger Mikael Jansson.

Samtliga regioner lämnar positiva prognoser, men jämfört med föregående kvartal ser mellersta Sverige en skarp nedgång i sysselsättningsprognosen på -37 procentenheter. De starkaste prognoserna kommer från Stockholm- och Uppsalaregionen samt Skåne och Blekinge, på +30 respektive +29 procent.


Topplistor

Svenska regioners jobbprognoser

Svenska branschprognoser

Bilagor

Metodologi (på engelska)

För mer information, kontakta gärna:
Hélène Belin, kommunikationschef ManpowerGroup Sverige, telefon 070-377 45 43
helene.belin@manpowergroup.se

ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer för det fjärde kvartalet 2022 presenteras den 14 september. 

Svenska regioners jobbprognoser

 • Stockholm- och Uppsalaregionen, +30 procent  
 • Skåne och Blekinge län, +29 procent
 • Västra Götaland, +26 procent
 • Östra Götaland, +26 procent
 • Norra Sverige, +15 procent
 • Mellersta Sverige (Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län), +14 procent

Svenska branschprognoser

 • Bank-, finans- och fastighetsbranschen, +39 procent
 • Parti- och detaljhandeln, +32 procent
 • Byggbranschen, +30 procent
 • Tillverkningsindustrin, +28 procent
 • Hotell- och restaurangbranschen, +22 procent
 • IT, Tech, telekom, kommunikation och media, +14 procent

Om sysselsättningstrenden

Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det tredje kvartalet 2022 förväntar sig 13 procent av de svenska arbetsgivarna att minska arbetsstyrkan, 41 procent förväntar sig en oförändrad sysselsättning medan ett flertal (40 procent) förutser en ökad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +27 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +25 procent.

 

Om ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer

ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) har funnits i Sverige i 19 år och är den enda globala undersökning som mäter framtida sysselsättning, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet i stället för att mäta vad som redan har hänt. Undersökningen baseras på intervjuer med drygt 59 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 40 länder. I Sverige har 765 intervjuer genomförts. Mätningen utfördes under perioden 1–29 april 2022.

Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner. De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtats från Manpowers kundregister. Under drygt 60 år har samma fråga ställts till arbetsgivare i hela världen: ”How do you anticipate total employment at your location to change in the coming three months as compared to the current quarter?”. Resultatet av undersökningen är väl använt av beslutsfattare och analytiker världen över.

Nyckelord

Kontakter

Om

ManpowerGroup
ManpowerGroup
Södermalmsallén 36
118 28 Stockholm

0771-55 99 00http://www.manpowergroup.se

Om ManpowerGroup
ManpowerGroup™ är världsledande inom kompetens- och HR-tjänster. Vi hjälper organisationer att omvandla sig i en snabbt föränderlig värld, genom att hitta och utveckla talanger som gör det möjligt för våra kunder att utvecklas. Vi bidrar genom att hitta rätt kompetens samtidigt som vi sätter miljontals människor i arbete. ManpowerGroup™ är sedan många år erkända för vår mångfald, inkludering, jämställdhet och 2022 utsågs vi till ett av världens mest etiska företag för trettonde året. I Sverige har vi omkring 7 000 medarbetare på drygt 50 orter över hela landet med varumärkena: Manpower®, Experis®, Talent Solutions® och Jefferson Wells®. Varje år sätter vi 15 000 personer i jobb i Sverige.Följ ManpowerGroup

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ManpowerGroup

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum