Transportföretagen

Ny proposition om gymnasial dimensionering

Dela

I slutet av förra veckan kom slutligen propositionen med förslag om införandet av ett system för dimensionering av gymnasial utbildning. Tanken är att arbetsmarknadens behov ska få betydelse när utbildningsinriktningar och antal platser inom gymnasial utbildning dimensioneras. Regeringens förhoppning är att det ska underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden och förbättra kompetensförsörjningen i samhället. Transportföretagen välkomnar förslaget!

Caj Luoma
Caj Luoma

Som Transportföretagen tidigare rapporterat om bygger tanken om ett system för dimensionering på den så kallade dimensioneringsutredningen som kom sommaren 2020.

- Vi välkomnar propositionen som vi tror kan vara en viktig del av lösningen på samhällets och transportsektorns långsiktiga kompetensförsörjning, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning.

Transportföretagen har tillsammans med Svenskt Näringsliv och andra delar av näringslivet varit mycket aktiva i frågan om dimensionering under lång tid.

Regeringen föreslår också införandet av ett krav på att kommunerna måste samverka med minst två andra kommuner om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i gymnasieskolan och komvux. Vidare sägs att regeringen avser att ge Skolverket uppdraget att ta fram regionala planeringsunderlag som stöd till huvudmännen.

- De regionala planeringsunderlagen kommer att vara centrala för ett framtida dimensioneringssystem. I vårt fortsatta arbete kommer därför kontakter med Skolverket vara av högsta prioritet. Men först hoppas vi naturligtvis att riksdagen ställer sig bakom propositionen, avslutar Caj Luoma.

Lagändringarna, som har granskats av Lagrådet, föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 men ska tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Transportföretagen
Transportföretagen
Storgatan 19
102 49 Stockholm

08 762 71 00https://www.transportforetagen.se/

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 700 medlemsföretag med cirka 221 500 anställda.

Följ Transportföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportföretagen

Ny rapport visar på brister i upphandling av kollektivtrafik18.5.2022 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Sveriges regioner upphandlar varje år kollektivtrafik för cirka 52 miljarder kronor. Idag publicerar Sveriges Bussföretag en rapport om hur upphandlingarna av regional busstrafik för 2021 genomförts. Rapporten visar på flera goda exempel men pekar också på brister. Bland annat följer alla regioner inte branschens indexrekommendationer, rekommendationer som tagits fram gemensamt av nationella företrädare för kollektivtrafikmyndigheter och trafikföretag och som i sig möjliggör en hållbar utveckling av kollektivtrafiken.

Transportföretagen och Göteborgsregionen vill råda bot på mekanikerbrist17.5.2022 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det råder stor brist på personbils- och lastbilsmekaniker i Sverige. Bara i Göteborgsregionen saknas nära 300 mekaniker, vilket är en stor del av landets totala behov. Därför startar Göteborgsregionens kompetensnav nu en valideringsinsats, där personer som har rätt kompetens för att arbeta som mekaniker, men som saknar fullständiga betyg, kan få sina kunskaper validerade.

Ny styrelse i Sveriges Bussföretag17.5.2022 09:59:22 CEST | Pressmeddelande

Vid dagens årsstämma blev Tomas Byberg omvald till ordförande i bransch- och arbetsgivarförbundet Sveriges Bussföretag. Tomas Byberg är vd för Byberg & Nordin. Han är också bussbranschens företrädare i det arbete som nu pågår inom den svenska kollektivtrafiken för att återstarta sektorn efter det stålbad coronapandemin inneburit. Sveriges Bussföretags styrelse fick efter stämman idag flera nya ledamöter från både större koncerner och mindre familjeföretag från hela Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum