Installatörsföretagen

Ny rapport: 100 miljarder kan sparas på att minska energiläckaget i flerbostadshus

Dela

Energieffektivisering är det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att sänka energipriserna och nå klimatmålet. En ny studie sätter en prislapp på värdet av att komplettera satsningar på energieffektivisering av tak och väggar med åtgärder som minskar energiläckaget från värme- och ventilationssystem.

Teknisk isolering. Fotograf: John Guthed
Teknisk isolering. Fotograf: John Guthed

Svenska byggnader och dess brukare står för en tredjedel av Sveriges totala energianvändning. Rapporten studerar energiförlusterna i ventilations- och varmvattensystemen i flerbostadshus. Samhället kan spara nästan 100 miljarder genom att isolera dessa.

För att klara klimatomställningen behöver Sverige antingen ha fullt fokus på investering i nyproduktion av förnybar energi och tills den är på plats ta kostnaden för de klimateffekter som fossil energianvändning resulterar i som fler skogsbränder, värmeböljor och översvämningar. Det andra alternativet är att minska behovet av utbyggnad av ny energiproduktion genom att samtidigt investera i åtgärder som minskar energianvändningen. Det beräknas vara ett både snabbare och mer kostnadseffektivt sätt att minska vår klimatpåverkan.

– Potentialen att minska energianvändningen i det svenska bostadsbeståndet är stor, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen. Rapporten visar att det finns en besparingspotential på 1,6 TWh per år genom att isolera värme- och ventilationssystem i flerbostadshus. Det motsvarar det årliga uppvärmningsbehovet hos en kommun av Skaras storlek.

Redan innan energipriserna ökade kopplat till kriget i Ukraina så uttryckte både Energimyndigheten och EU oro för att Sverige inte skulle nå det nationella energieffektiviseringsmålet: 50 procents effektivare energianvändning till 2030 jämfört med 2005.

– Potentialen för energieffektivisering av installationer inne i fastigheter har varit bortglömd alldeles för länge. Nu drabbar höga och oförutsägbara energipriser många fastighetsägare och boende hårt. Satsningar på energieffektivisering är viktiga för att få kontroll på kostnaderna, säger Johan Sjölund, verksamhetschef på Isoleringsfirmornas Förening.

Enligt studien uppgår kostnaden för att tilläggsisolera ventilations- och varmvattensystemen i det svenska flerbostadshusbeståndet till 31 miljarder kronor.

– Trots att potentialen är stor så har svenska beslutsfattare haft dåligt fokus på att stimulera energi-effektivisering. En rad studier visar att det behövs stöd för att fastighetsägare ska investera i energieffektivisering snarare än att prioritera andra åtgärder. Regeringen behöver snarast införa långsiktiga styrmedel för energieffektivisering, säger Britta Permats, vd på Svensk Ventilation.

Rapporten är den tredje i den uppmärksammande rapportserien Grön Logik. Den har tagits fram i samverkan mellan Isoleringsfirmornas förening, Installatörsföretagen, Svensk Ventilation, Swedisol och Säker vatten, och har finansierats av SBUF. Författare till rapporten är Agneta Persson med kollegor på Anthesis.

Läs hela rapporten Grön Logik - Teknisk isolering här.

För mer information, kontakta:

Johan Sjölund, verksamhetschef Isoleringsfirmornas Förening
johan@isolering.org, 070 - 962 75 37

Sofia Schack, kommunikatör Installatörsföretagen
sofia.schack@in.se, 08 - 762 75 07

Britta Permats, vd Svensk Ventilation
britta.permats@svenskventilation.se, 070 - 834 39 89

Veronica Koutny Sochman, vd Swedisol
veronica.sochman@swedisol.se, 070 - 176 14 01

Thomas Helmerson, tf vd Säker Vatten AB
thomas.helmerson@sakervatten.se, 08 - 762 75 27

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Teknisk isolering. Fotograf: John Guthed
Teknisk isolering. Fotograf: John Guthed
Ladda ned bild

Dokument

Om

Installatörsföretagen
Installatörsföretagen
Ringvägen 100
11860 Stockholm

+46 8 762 76 00https://www.in.se/

Rent vatten, ljus, frisk luft, värme och kyla. Det är viktiga byggstenar i vårt moderna samhälle och förutsättningar som många tar för givet. Vi står nu inför en klimatomställning där smarta installationer har en nyckelroll att spela för att du och jag ska kunna fortsätta leva våra liv som idag – även i framtiden.

Hos oss samlas installationsbranschens företag som steg för steg gör världen mer klimatsmart genom elektrifiering, energieffektivisering och hållbara installationer. Det är våra 3 700 medlemsföretag med sina 56 000 medarbetare som gör det möjligt för Sverige att nå klimatmålen. 

Vi är Installatörsföretagen och vårt uppdrag är brett. Vi stöttar våra medlemsföretag i deras vardag, samtidigt som vi företräder branschen i debatten och arbetar för att trygga framtidens arbetskraft. När installatörerna ska starta, driva eller utveckla sina företag, då står vi vid deras sida och hjälper dem att bli bättre arbetsgivare och mer framgångsrika som företagare.

Tillsammans skapar vi förutsättningarna för ett modernt, klimatsmart och hållbart Sverige. Det är vi som gör det möjligt.

Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Följ Installatörsföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Installatörsföretagen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum