Naturskyddsföreningen

Ny rapport: AP-fonderna har inte lyckats påverka fossila bolag att minska utsläppen

Dela

Genom aktivt ägande vill AP-fonderna få fossila bolag att bli mer hållbara. Men Naturskyddsföreningens nya rapport visar att inte ett enda av de bolag som utvinner kol, olja och gas som AP-fonderna försökt påverka har satt utsläppsmål i linje med Parisavtalet.

– Trots att klimatkrisen är akut så är våra svenska pensionspengar fortfarande investerade i flera av världens största utsläppsbovar. AP-fonderna försöker genom sitt ägande påverka fossila bolag att ställa om i linje med Parisavtalet, men vår granskning visar att bolagen inte åtagit sig att göra det som krävs, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

AP-fonderna motiverar sina fortsatta investeringar i fossila bolag med att de är aktiva ägare och kan påverka bolagen i en hållbar riktning. Med aktivt ägande menar AP-fonderna att de röstar på bolagsstämmor och för dialog med bolagen de äger. På det sättet försöker fonderna få bolagen att ställa om i linje med Parisavtalet.

I rapporten ”Våra fossila pensioner” granskas för första gången om strategin varit framgångsrik. Den visar att Första till Fjärde samt Sjunde AP-fonden har röstat på bolagsstämmor för att stärka bolagens klimatarbete. Däremot är det svårt att bedöma om AP-fonderna har använt sig av dialog med bolagen, då det finns väldigt lite insyn i den typen av processer. Rapportens huvudsakliga slutsats är att – trots att AP-fonderna i stor utsträckning lagt sin röst på klimatförbättringar – så har inte ett enda bolag som utvinner fossila bränslen åtagit sig att minska sina utsläpp i enlighet med Parisavtalets 1,5-gradersmål.

– Möjligheten att ställa om för bolag som livnär sig på utvinning av fossila bränslen är mycket liten. Därför bör AP-fonderna överge strategin ochi stället göra sig av med sina fossila innehav i dessa bolag, säger Karin Lexén.

När det gäller granskade kraftbolag har endast två bolag satt utsläppsmål i linje med 1,5-gradersmålet. Hos kraftbolagen verkar det alltså finnas en viss omställningspotential – men deras omställning måste påskyndas betydligt för att de i närtid ska kunna bli fossilfria.

– AP-fonderna kan påskynda kraftbolagens klimatomställning genom att utesluta bolag som inte antagit omställningsplaner i linje med Parisavtalet. Sedan kan de återinvestera i bolagen när de antagit planer, säger Karin Lexén.

Under 2020 har AP-fonderna minskat sina innehav i fossila bolag. Störst framsteg har Första och Andra AP-fonden gjort genom att dra sig ur bolag som utvinner och framställer fossila bränslen. Trots denna förbättring visar rapporten att AP-fonderna tillsammans har investeringar värda 15,7 miljarder kronor i 66 av världens 200 största kol-, olje- och gasbolag. Om AP-fondernas andelar av dessa bolags fossila reserver skulle förbrännas motsvarar det hela Sveriges årliga utsläpp.

Läs mer om rapporten här >>

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare  lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Historiskt med ny klimatlag i EU – men målet är otillräckligt21.4.2021 14:32:45 CEST | Pressmeddelande

Nu är EU:s nya klimatlag på plats. Lagen slår fast att koldioxidutsläppen ska ner med minst 55 procent till 2030, vilket är ett framsteg – men fortfarande helt otillräckligt för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål. Beslutet att delvis få räkna in kolsänkor i utsläppsminskningarna riskerar att urholka målet ytterligare. Sveriges regering måste nu trycka på i EU för att höja ambitionen ytterligare i klimatarbetet.

Tusentals räddningsinsatser över hela landet för att rädda bina12.4.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Bin är livsviktiga för oss människor. En stor del av den mat vi äter pollineras av bin och andra insekter. Men bina är hotade – i Sverige är en tredjedel av de vilda biarterna på väg att försvinna. Genom kampanjen Operation: Rädda bina driver Naturskyddsföreningen på för en mer bivänlig politik och uppmuntrar till konkreta räddningsinsatser för att rädda vilda bin. De senaste åren har nästan 22 000 räddningsinsatser rapporterats in.

Inga nya krav på utsläppsminskningar för industrin1.4.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Klimaträttsutredningen lyckas inte med sitt viktigaste uppdrag – att se till att utsläpp av växthusgaser från den befintliga industrin minskar. Den industri som står för hälften av alla klimatutsläpp i Sverige slipper fortsatt undan. Det skriver Naturskyddsföreningen i en debattartikel i Dagens Industri idag. Föreningen kräver nu att regeringen ser till att alla tillstånd till alla verksamheter som använder fossila bränslen omprövas så att klimatkrav kan ställas.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum