AI Sweden

Ny rapport: Artificiell intelligens krävs för att klara klimatomställningen - och Sverige kan leda utvecklingen

Dela

Klimatfrågan är vår tids stora utmaning, och ställer stora krav på att hela samhället ska ställa om. Samtidigt är artificiell intelligens (AI) ett kraftfullt verktyg för samhällsförändring - men inget samlat grepp har hittills tagits för att förstå vilket genomslag AI kan innebära för att bekämpa koldioxidutsläpp och stärka arbetet med klimatanpassning och innovation.

Därför har AI Sweden - Sveriges nationella AI-center, RISE Research Institutes of Sweden och Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet tagit fram rapporten “AI i klimatets tjänst”. Materialet i rapporten ska fungera som inspiration för de myndigheter, företag och andra som är intresserade av att vidareutveckla potentialen hos AI-tekniker och deras användning för klimatutmaningen. Rapporten, som är framtagen på uppdrag av Vinnova, visar på en rad möjligheter för AI-lösningar att stävja klimatförändringarna. Det rör allt från klimatforskning och -övervakning, till insatser för utsläppsminskningar, klimatanpassning, och innovation och transformation.

AI Sweden, RISE och Stockholm Resilience Center anser att Sverige behöver en tydlig satsning där AI-, klimat- och hållbarhetsexpertis kan samverka och driva fram innovation. Här finns en stor potential för Sverige att ta ledarskap även internationellt.

- Vår bedömning är att det finns en outnyttjad potential för Sverige för att accelerera ansvarsfull klimatinnovation med hjälp av AI, och att en sådan satsning skulle kunna ge Sverige täten internationellt, säger Victor Galaz på Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet.

Det största hindret för tillämpningar av AI för klimatutmaningen i Sverige idag är bristen på
kompetens som klarar av att brygga mellan AI-, klimat- och hållbarhetsexpertis, samt avsaknaden av ekonomiska resurser och mötesarenor.

- AI har potentialen att stärka både Sveriges konkurrenskraft och vår gemensamma välfärd, och det är tydligt att även vårt klimat har mycket att vinna på att koppla på kraftfulla AI-lösningar. Arbetet inom AI och klimat behöver dra nytta av det AI-arbete som görs inom andra sektorer. Det finns en enorm potential i att samarbeta och driva innovation och tillämpad AI på tvären. Detta kommer vara särskilt relevant för klimatområdet eftersom det spänner över alla samhällssektorer, förklarar Daniel Gillblad på AI Sweden.

Flera internationella samarbeten och initiativ närmar sig också frågan. Det saknas dock idag en samlande internationell organisation som tar sig an frågan på ett systematiskt sätt - och här har Sverige möjlighet att gå i bräschen.

- En samlad förståelse för forskning inom både klimatet och AI blir viktigt i framtida satsningar för att säkra synergier och innovationskapacitet mellan sektorer. De flesta inom akademin jobbar idag på olika “små öar” men det finns egentligen ingen motsättning mellan att utveckla AI-lösningar och att utveckla AI-lösningar för klimatet, menar Sverker Janson på RISE.

Rapporten i sin helhet finns att läsa och ladda ned här: https://www.ai.se/en/AI-climate

Om AI Sweden
AI Sweden är Sveriges nationella center för tillämpning av artificiell intelligens. Centret stöds av svenska staten samt näringsliv och offentlig sektor över hela landet. Kärnan i arbetet är att accelerera användningen av AI i Sverige med målet att stärka det svenska samhället, konkurrenskraften och öka livskvaliteten för alla människor som lever i Sverige.

Om RISE
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

Om Stockholm Resilience Center
Stockholm Resilience Centre är ett internationellt tvärvetenskapligt center vid Stockholms universitet för forskning och utbildning om hållbar utveckling, och människans betydelse och ansvar som aktiv förvaltare av biosfären. Stockholm Resilience Centre är ett gemensamt initiativ mellan Stockholms universitet, och Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademien 

Kontakt

Karin Vajta Engström, AI Sweden
+46 73 058 09 94
karin.vajta@ai.se

Victor Galaz, Stockholm Resilience Center
+46 8 674 70 83
victor.galaz@su.se

Sverker Janson, RISE
+46 70 544 33 54
sverker.janson@ri.se 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

AI Sweden är Sveriges nationella center för tillämpning av artificiell intelligens. Centret stöds av svenska staten samt näringsliv och offentlig sektor över hela landet. Kärnan i arbetet är att accelerera användningen av AI i Sverige med målet att stärka det svenska samhället, konkurrenskraften och öka livskvaliteten för alla människor som lever i Sverige.

Följ AI Sweden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från AI Sweden

Nationellt toppmöte om AI och demokrati i Göteborg 20-21 oktober14.10.2021 07:45:00 CEST | Pressmeddelande

Future of Democracy Summit är ett nytt, nationellt initiativ som fokuserar på frågan hur digitaliseringen och AI kan nyttjas på ett demokratiskt hållbart sätt. Den 20-21 oktober samlas beslutsfattare och experter från olika discipliner i samhället på Lindholmen Science Park i Göteborg, för att diskutera hur utveckling och konkurrenskraft kan säkras, samtidigt som medborgarnas integritet och delaktighet värnas.

AI Sweden, Zenseact, Hewlett Packard Enterprise, Ericsson och Volvo Cars lanserar världsledande AI-labb27.1.2021 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Idag lanserar AI Sweden, Zenseact, Hewlett Packard Enterprise, Ericsson och Volvo Cars det världsledande Edge Lab – ett fysiskt labb för tester, samverkan, experiment och utveckling av nästa generations AI-teknik. Genom lanseringen tar Sverige en tätposition i Europa inom den delen av AI-teknik som kallas för decentraliserat lärande och Edge. Värdet av de investeringar som HPE, Volvo Cars och Zenseact gör i Edge Lab under 2021 beräknas uppgå till 30 MSEK under 2021. AI Sweden ansvarar för den fysiska anläggningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum