Industriarbetsgivarna

Ny rapport: Basindustrin central för det svenska välståndet

Dela

Basindustrin är en tydlig bas för den svenska ekonomin och ligger i framkant när det gäller att producera med så lågt klimatavtryck som möjligt. Under 2018 var utsläppen i EU drygt 2,3 gånger högre per producerat förädlingsvärde jämfört med i Sverige. Det visar en ny rapport från Industriarbetsgivarna.

Kerstin Hallsten. Fotograf: Rikard Westman.
Kerstin Hallsten. Fotograf: Rikard Westman.

– Med den här rapporten visar vi att basindustrin fortfarande är central för det svenska välståndet. Basindustrin skapar ett stort exportvärde och har ett högt förädlingsvärde. Dessutom ligger svensk basindustri i framkant när det gäller den gröna omställningen. Många av basindustrins företag är världsledande när det gäller att tillverka produkter med så lågt klimat- och miljöavtryck som möjligt, säger Kerstin Hallsten chefekonom på Industriarbetsgivarna.

Rapporten visar att basindustrin – massa- och pappersindustrin, sågverksindustrin, stål- och metallindustrin, gruvindustrin och byggnadsämnesindustrin – fortfarande är en stark jobbskapande motor. Sveriges basindustrier sysselsätter omkring 180 000 personer och för varje jobb inom basindustrins slutproduktion skapas ytterligare två jobb bland underleverantörer som levererar både insatsvaror och tjänster.

Branschens exportvärde uppgick under 2019 till nästan 300 miljarder kronor och hittills i år uppgår värdet till cirka 335 miljarder. Stigande råvarupriser och en stark ekonomisk återhämtning i takt med lättade restriktioner har bidragit till ökningen. Basindustrins förädlingsvärde uppgick till 192 miljarder kronor under 2018.

I rapporten jämförs utsläppen per producerat förädlingsvärde i Sverige och i EU. Under 2018 var EU:s utsläpp per producerat förädlingsvärde för basindustrin drygt 2,3 gånger så hög som i Sverige, enligt statistik från Eurostat. Och Sveriges utsläpp utgör endast 0,1 procent av de globala utsläppen.

– Vårt största bidrag till klimatutmaningarna är att få fortsätta utveckla hållbara processer och ta marknadsandelar från konkurrenter som inte har tillräckligt klimatfokus. Vi ser nu en historisk satsning på fossilfri industri i norra Sverige och den här satsningen förväntas skapa många nya jobb, säger Kerstin Hallsten.

– Basindustrin utgör en viktig del av svensk ekonomi och det är därför viktigt att den får rätt förutsättningar för att kunna fortsätta växa och bidra med jobb, klimatlösningar och skatteintäkter. Vi behöver krafttag från politik och myndigheter för att säkra en stabil energiförsörjning samt rättsäkra och effektiva tillståndsprocesser, avslutar hon.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Kerstin Hallsten. Fotograf: Rikard Westman.
Kerstin Hallsten. Fotograf: Rikard Westman.
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Industriarbetsgivarna
Industriarbetsgivarna
Storgatan 19
102 45 Stockholm

08-762 67 55http://www.industriarbetsgivarna.se/

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-, sågverks-, byggnadsämnes- och buteljglasindustri samt svetsmekanisk industri. Industriarbetsgivarna företräder drygt 1000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda.

Följ Industriarbetsgivarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Industriarbetsgivarna

Ny rapport från Industriarbetsgivarna: Konkurrenskraft för basindustrin i Norrbotten25.10.2022 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

Basindustrin i Norrbotten står inför stora möjligheter med nyinvesteringar och nyetableringar av grön teknik och industrier. Men den står också inför stora utmaningar med skenande energipriser, lågkonjunktur och en orolig omvärld samtidigt. Samtidigt stundar avtalsrörelsen. Mot den aktuella lägesbilden har Industriarbetsgivarna tagit fram rapporten ”Konkurrenskraft för basindustrin i Norrbotten – så skapas förutsättningar för klimatomställning och fler jobb”.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum