Naturskyddsföreningen

Ny rapport: Dags för grön skattereform – principen om att förorenaren betalar måste tas på allvar

Dela

Idag är principen om att förorenaren betalar långt ifrån uppfylld. Skattesystemet måste nu enligt Naturskyddsföreningen användas för att styra samhället i en hållbar riktning, där resursförbrukning och föroreningar beskattas hårdare. Naturskyddsföreningen föreslår därför en rad förändringar av miljöskatterna i den nya rapporten ”En grön skattereform”.

–Vi befinner oss mitt i både en klimatkris och en naturkris. För att kunna lösa dessa kriser är det nödvändigt med en skattereform där principen om att förorenaren betalar tas på allvar. Skattesystemet behöver ha ett tydligt klimat- och miljöfokus, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Sedan den förra stora skattereformen på 1990-talet har det införts en rad förändringar och undantag i skatteregelverket, samtidigt som samhället har genomgått stora förändringar med digitalisering och EU-medlemskap. Under tiden har klimat- och naturkriserna förvärrats.

Skattesystemet bör enligt Naturskyddsföreningen användas mer effektivt för att styra utvecklingen i en hållbar riktning. I den nya rapporten ”En grön skattereform” skriver Naturskyddsföreningen att resursförbrukning och föroreningar behöver beskattas hårdare, och att de miljö- och klimatskadliga subventionerna måste fasas ut.

Enligt Naturskyddsföreningen är det också viktigt att skattebördan fördelas mer proportionerligt än idag. Hushåll med höga inkomster har högst utsläpp av växthusgaser, vilket dock inte återspeglas i hur mycket dessa hushåll betalar i miljöskatter. Det beror på att många klimatskadliga aktiviteter inte alls beskattas, eller att de bara beskattas indirekt eller i liten utsträckning. Likaså finns stora skatterabatter för företag, vilket leder till en snedfördelning av miljöskatter mellan hushåll och företag.

I rapporten ”En grön skattereform” slår Naturskyddsföreningen fast att det är hög tid för en skattereform med miljö- och klimatstyrning i fokus.

– Det är dags för politikerna att genomföra en grön skattereform. I vår nya rapport föreslår vi en rad nödvändiga och genomförbara förändringar inom exempelvis energi- och transportområdet, säger Karin Lexén.

Naturskyddsföreningen föreslår bland annat att:

  • undantagen för koldioxid- och energiskatter fasas ut
  • en differentierad vägskatt införs
  • kärnavfallsavgiften och kväveoxidavgiften höjs
  • ett lokalt ersättningssystem för vindkraft utreds
  • flygbränsle och en rad motorfordon som snöskotrar, mopedbilar och stora motordrivna fritidsbåtar beskattas

Många av förslagen i rapporten kräver inte att en större reform genomförs, utan går att sätta i verket omedelbart.

Rapporten presenteras på ett seminarie tillsammans med en rad företrädare för politiska partier klockan 09.00 den 27 april på Naturskyddsföreningens kansli. Anmäl dig till seminariet här.

Rapporten finns på Naturskyddsföreningens webbplats

Kontakter

Om

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare  lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Kraftfulla förslag för effektivare transportsystem19.5.2022 09:24:13 CEST | Pressmeddelande

Naturskyddsföreningen välkomnar Klimaträttsutredningens analys av bristerna i Trafikverkets planering av infrastruktur. Nu föreslås att Trafikverket ska börja arbeta för ökad transporteffektivitet. Med rätt regeländringar kan fler transporter antingen helt effektiviseras bort eller föras över från bil och lastbil till cykel och tåg. Tillsammans med det tidigare förslaget som begränsar industrins utsläpp av växthusgaser har politiker nu förslag som tar ett samlat grepp över två tredjedelar av Sveriges utsläpp.

Mandatperiodens miljöbästa och miljösämsta partier rankas18.5.2022 06:05:00 CEST | Pressmeddelande

Sedan 1988 har Naturskyddsföreningen inför varje riksdagsval granskat vad partierna har gjort och vill göra i miljöpolitiken. I dag lanseras Naturskyddsföreningens granskning av partiernas miljöpolitiska agerande under den gångna mandatperioden. Resultatet visar att Miljöpartiet utses till mandatperiodens miljöbästa parti och att Vänsterpartiet kommer tvåa. S, C och L delar en tredjeplats och uppmanas gå från ord till handling, medan M, KD och SD får underkänt.

PÅMINNELSE: Pressträff 18/5: Mandatperiodens miljöbästa och miljösämsta partier rankas17.5.2022 14:39:10 CEST | Pressmeddelande

Välkommen till en digital pressträff onsdagen den 18 maj om Naturskyddsföreningens granskning av miljöpolitiken under den gångna mandatperioden. Vi presenterar vår rankning av riksdagspartierna – från bäst till sämst utifrån deras miljöpolitiska insatser sedan valet 2018. Vi går också igenom mandatperiodens viktigaste miljöpolitiska segrar och bottennapp.

Naturskyddsföreningens två krav på regeringen efter helgens rikskonferens: stoppa importen och rädda biståndet15.5.2022 16:42:31 CEST | Pressmeddelande

Vid Naturskyddsföreningens rikskonferens i Mora 2022 uttrycktes djup solidaritet med Ukrainas befolkning och stor ilska över Rysslands illegala invasion. I ett öppet brev kräver nu Naturskyddsföreningens styrelse att regeringens förslag om nedskärningar på 9,2 miljarder i Sveriges biståndsbudget dras tillbaka, och att Sverige slutar importera fossil olja och gas från Ryssland. Samma uppmaning kommer också samarbetsorganisationen Ecoaction i Ukraina.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum