Naturskyddsföreningen

Ny rapport: Dricksvattnet måste renas från PFAS

Dela

Runt fem miljoner svenskar har PFAS i sitt dricksvatten och många av dem har halter som överstiger vad som kan anses säkert, visar en ny rapport från Naturskyddsföreningen. Förutom att sätta nya gränsvärden och ta fram förbud mot PFAS måste staten avsätta medel så att alla kommuner snarast kan installera reningsanläggningar i sina vattenverk, kräver Naturskyddsföreningen.

– Staten, som via Försvarsmakten är en stor förorenare, måste ta ansvar för att svenskarnas dricksvatten är rent och säkert och inte förorenat med PFAS. I de kommuner där vi vet att det finns höga halter måste åtgärder vidtas omedelbart så att halterna sänks. Staten måste nu avsätta medel så att alla kommuner kan vidta åtgärder, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Kostnaderna för installationen och driften av PFAS-reningen kommer att bli märkbara för dricksvattenproducenterna. Naturskyddsföreningen uppskattar att den löpande kostnaden för att rena dricksvattnet från PFAS kommer uppgå till ca en miljard kronor per år, eller ca 200 kr per abonnent och år.

Detta bör dock sättas i relation till de samhällskostnader som förhöjda PFAS-halter hos människor orsakar, vilka beräknas till runt 10 - 17 miljarder per år. Men en del kommuner kommer att ha svårt att bekosta själva installationen av PFAS-reningen, eftersom det kan komma att omfatta ombyggnation av dricksvattenverket. Där måste staten gå in, enligt Naturskyddsföreningen.

– Det är viktigt att staten säkerställer att PFAS-halterna i dricksvattnet överallt i Sverige är säkert att dricka. Reningen av PFAS rensar även bort andra föroreningar, vilket är en ytterligare anledning att investera i reningen. Att en liten kommun får höga kostnader för att installera PFAS-rening får inte drabba de människor som bor där, säger Karin Lexén.

I Sverige finns det ännu inga rättsligt bindande gränsvärden för PFAS i dricksvatten, utan Livsmedelsverket har satt en åtgärdsgränspå 90 ng/l för en rad PFAS-ämnen. Livsmedelsverket arbetar dock med ett underlag till bindande gränsvärde. I Danmark finns redan ett gränsvärden för PFAS på 2 ng/l dricksvatten, vilket speglar EU:s hälsobaserade riktvärde.

Samtidigt visar undersökningar att minst två miljoner människor har dricksvatten med PFAS-halter som inte skulle klara Danmarks gränsvärde.

– Sverige måste omedelbart agera för att förhindra att människor får i sig för höga halter av PFAS. Sverige måste sätta ett gränsvärde på samma nivå som Danmarks, som är i samklang med den senaste forskningen och som inte överskrider de halter människor kan få i sig utan negativa hälsoeffekter, säger Karin Lexén.

Här hittar du rapporten ”PFAS-förorenat dricksvatten i Sverige”.

 

FAKTA OM PFAS

Vad är PFAS?

PFAS står för "poly- och perfluorerade alkylsubstanser". Det är en grupp på över 4 700 industriframställda kemikalier som är vatten- och smutsavstötande. De används som ytbehandling i många produkter, som kläder, skor, matförpackningar och stekpannor. Det kan finnas i brandskum och skidvalla, skönhetsprodukter, möbeltyg och elektronik.

Är PFAS farligt?

Oberoende forskare vid flera universitet har genom åren studerat PFAS och visat att de kan påverka människors och djurs hälsa negativt till exempel genom att vara reproduktionsstörande, försämra immunresponsen på vaccin, påverka sköldkörteln och blodfetter.

 

EFSAS riktvärden

EFSA (EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet) fastställde hösten 2020 ett nytt hälsobaserat riktvärde för tolerabelt veckointag (TVI) som är mycket lägre än det tidigare. Baserat på det nya riktvärdet har Danmark fastställt att halterna i dricksvatten inte får överstiga 2 ng/l, för att skydda hela befolkningen. Detta står i stor kontrast till den svenska åtgärdsgränsen, som tillåter hela 90 ng/l.

Kontakter

Om

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare  lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningens två krav på regeringen efter helgens rikskonferens: stoppa importen och rädda biståndet15.5.2022 16:42:31 CEST | Pressmeddelande

Vid Naturskyddsföreningens rikskonferens i Mora 2022 uttrycktes djup solidaritet med Ukrainas befolkning och stor ilska över Rysslands illegala invasion. I ett öppet brev kräver nu Naturskyddsföreningens styrelse att regeringens förslag om nedskärningar på 9,2 miljarder i Sveriges biståndsbudget dras tillbaka, och att Sverige slutar importera fossil olja och gas från Ryssland. Samma uppmaning kommer också samarbetsorganisationen Ecoaction i Ukraina.

Digital pressträff 18/5: Mandatperiodens miljöbästa och miljösämsta partier rankas12.5.2022 17:10:03 CEST | Pressmeddelande

Välkommen till en digital pressträff onsdagen den 18 maj om Naturskyddsföreningens granskning av miljöpolitiken under den gångna mandatperioden. Vi presenterar vår rankning av riksdagspartierna – från bäst till sämst utifrån deras miljöpolitiska insatser sedan valet 2018. Vi går också igenom mandatperiodens viktigaste miljöpolitiska segrar och bottennapp.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum