Skogsstyrelsen

Ny rapport: exploatering hot mot stadsnära skogar

Dela

Det blir allt mer känt att vistelse i skogen kan få oss att må bättre och minskar stress. Trots det får den stadsnära skogen stå tillbaka när kommuner planerar för ny bebyggelse. Därför behövs nu både bättre skydd och planering. Det är en av slutsatserna i en rapport om hur skogens sociala värden kan stärkas, som Skogsstyrelsen lämnat över till regeringen.

Folkhälsomyndigheten skriver i sin årsrapport att den psykiska ohälsan och livsstilssjukdomarna ökar. Gröna miljöer och närheten till dem har stor betydelse för våra möjligheter att hantera vardagens stress. Studier i norra Sverige visar också att utomhusvistelsen i naturen eller skogen har positiv inverkan på hälsotillståndet hos människor med stressymptom.

Samtidigt får den tätortsnära skogen ofta stå tillbaka och försvinner till förmån för till exempel ny bebyggelse. Med dagens bostadsbrist förstärks den utvecklingen, enligt rapporten.

– Att gå en skogspromenad har positiv inverkan på vår fysiska och psykiska hälsa. Närheten till gröna miljöer som stadsnära skogar har stor betydelse för våra möjligheter att hantera vardagens stress. Men här ser vi att den tätortsnära skogen i viss mån försvinner till förmån för nybyggnation och annan användning. Det finns inga tydliga ekonomiska incitament för kommuner att bevara den tätortsnära skogen, säger Stefan Karlsson, utredare vid Skogsstyrelsen.

I rapporten föreslås därför att regeringen bör överväga att sätta upp både ett mål och pengar för skydd av skog som ligger nära tätorter. Det är ett förslag som även Naturvårdsverket har föreslagit. Kommunerna behöver också bli bättre på att ta hänsyn till stadsnära skogar i sina översiktsplaner.

Men det behövs insatser på fler områden för att se till att skogen kan fortsätta leverera sociala värden till människan, visar rapporten. Därför planerar Skogsstyrelsen bland annat att:

  • tillsammans med andra myndigheter konkretisera de politiska mål som finns för skogens sociala värden.
  • i detalj utreda föreskrifter och allmänna råd kopplat till skogsvårdslagen och ge förslag på förändringar om det behövs. I utredningen ingår också att analysera om det är möjligt att ställa högre krav på allmänna skogsägare.
  • ge signalen till regeringen att man bör överväga ett eget etappmål med eget anslag för skydd av tätortsnära natur.
  • varje år ta fram officiell statistik kring skogens sociala värden.
  • öka rådgivningsinsatserna till skogsägarna.
  • uppmana regeringen att ge Boverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och andra relevanta myndigheter i uppdrag att gemensamt ta fram en vägledning för skogens sociala värden och tätortsnära natur.

– Vår övergripande slutsats är att det finns en rad problem i målen för skogens sociala värden och med förslagen hoppas vi kunna vända utvecklingen, säger Stefan Karlsson.

Skogens sociala värden är de värden som skapas av människans upplevelser av skogen. Utöver hälsa och rekreation handlar det om, friluftsliv, turism, upplevelser men också om skogen som ett klassrum och gympasal för barn och elever.

Mer information:

Stefan Karlsson, utredare, Enheten för policy och analys, Skogsstyrelsen, 036-35 93 67, 070-228 97 40, stefan.karlsson@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum