Ny rapport: Facken inom industrin om klimatomställningen

Dela

Klimatomställningen är en av vår tids viktigaste frågor och i allra högsta grad en facklig fråga. I denna rapport ger Facken inom industrin sin gemensamma syn på industrins klimatomställning. I rapporten lyfts ett antal områden där insatser krävs för att säkerställa en framgångsrik klimatomställning.

Facken inom industrin konstaterar att det finns goda förutsättningar för att klimatomställningen av industrin i Sverige ska kunna leda till tillväxt, konkurrenskraft och hållbara jobb. Det är genom samverkan och samsyn som de stora förändringar som krävs i näringslivet och på arbetsmarknaden kan genomföras. Genom att arbeta vidare enligt etablerade metoder i den svenska modellen såsom dialog, samverkan och förhandling kan vi gemensamt hantera de stora förändringar som krävs.


Rapporten är framtagen av Facken inom industrins klimatarbetsgrupp. I gruppen ingår Ellika Berglund Aas, IF Metall, Karin Ewelönn, GS-facket, Lena Persson, Livsmedelsarbetareförbundet, Johan Sittenfeld, Sveriges ingenjörer samt Emma Tjärnback, Unionen.

Hela rapporten finns att läsa som bifogad PDF eller via följande länk: https://www.fackeninomindustrin.se/nyheter/ny-rapport-fran-facken-inom-industrin-facken-inom-industrin-om-klimatomstallningen/

Dokument

Om

Facken inom industrinFacken inom industrin är ett samarbete mellan fackförbund som organiserar anställda inom industrin. De fem förbund som ingår i Facken inom industrin är GS, ­Livsmedelsarbetareförbundet, IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen. När förbunden agerar gemensamt gör de det under namnet Facken inom industrin.