Naturskyddsföreningen

Ny rapport: Färre parkeringar ger fler bostäder

Dela

Upp till 20 procent fler bostäder kan byggas till lägre kostnad om kravet på antalet parkeringsplatser halveras. Det visar rapporten "Framtiden för parkering och nya bostäder" med Fastighetsägarna Stockholm, Hyresgästföreningen och Naturskyddsföreningen som avsändare.

– Det behövs en bättre fungerande marknad för parkering. Det vore bra om p-kravet togs bort så att parkeringsbesluten speglar de lokala behoven och förutsättningarna. Dagens krav innebär dyra investeringar för fastighetsbolagen och är orimliga när en smart teknik och rätt prissättning gör att befintliga parkeringsplatser kan nyttjas mer effektivt och parkeringsbehovet minskar över tid, säger Oskar Öholm, vd Fastighetsägarna Stockholm.

I rapporten tittar Fastighetsägarna Stockholm, Hyresgästföreningen och Naturskyddsföreningen gemensamt på de samhällsekonomiska kostnader och konsekvenser som dagens parkeringsregler har på hållbar stadsutveckling.

–­­­­ Vi har länge känt till att politiken för parkering har stor inverkan på städernas trafikmiljö och framkomlighet. Att vi nu kan visa att dagens lagar och normer även begränsar bostadsbyggandet bör ge politiken kraft att genomföra reformer, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

­­­­­Unika beräkningar, framtagna exklusivt för rapporten, visar att kostnaderna för nya parkeringsplatser är höga. Om kraven på parkering halveras kan 20 procent fler bostäder byggas i Stockholms län och åtta procent i Göteborg, med upp till 15 procent lägre kostnader.

Rapporten visar att i hållbara stadsmiljöer, där vi planerar för smarta mobilitetslösningar, sker så mycket som 57 procent lägre klimatpåverkan, än när det byggs utifrån den aktuella parkeringsnormen med fler parkeringsplatser i garage.

– Färre parkeringsplatser kan leda till både fler och billigare bostäder. Men en förutsättning för att sänka antalet parkeringsplatser är att minska behovet av parkering. Därför behövs ökade investeringar i en utbyggd och tillgänglig kollektivtrafik, cykelvägar och delningstjänster såsom bilpool, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

En kombination av investeringar i kollektivtrafiken och smarta mobilitetslösningar stärker förutsättningarna för en attraktiv och hållbar stadsmiljö som genererar billigare och fler bostäder. Samtidigt kan dessa lösningar skapa bättre förutsättningar för den biologiska mångfalden i urbana miljöer.

Här kan du ta del av rapporten: Framtiden för parkering och nya bostäder

Urval av vad rapporten visar:

 • Parkeringskravet påverkar bostadsbyggandet. En halvering av p-talen kan öka nyproduktionen av bostäder i Stockholms län med 20 procent och åtta procent i Göteborg.
   
 • Utbud och efterfrågan på parkering går att påverka genom exempelvis mobilitetslösningar, närhet till kollektivtrafiken och samhällsservice.
   
 • Parkeringsnormer påverkar miljö och klimat där stora utsläpp av växthusgaser, hög energiförbrukning och omfattande hårdytor orsakas av dagens parkeringssituation.
   
 • Parkeringskravet kan öka koldioxidutsläppen med hela 50 procent i byggprocessen.
   
 • Uppskattningar visar att det finns 15–25 miljoner parkeringsplatser i Sverige, en hårdgjord yta som motsvarar hela Göteborg (500 kvadratkilometer).
   
 • Parkering skapar inte signifikant högre fastighetsvärden.
   
 • En bilpool minskar behovet av parkeringsplatser med cirka 80 procent.
   
 • Lågt pris på parkering och hög tillgänglighet till parkering ökar efterfrågan.
   
 • Läget i staden, närheten till kollektivtrafiken och samhällsservice påverkar efterfrågan på parkering.
   
 • Parkeringskrav kan öka koldioxidutsläpp med hela 50 procent i byggprocessen.
 • Parkeringskrav konkurrerar med ytor för lek och rekreation i boendemiljön.

Presskontakt:
Hyresgästföreningen
Teo Strömdahl Östberg
Pressekreterare
M +46 (0) 73 915 65 59
teo.stromdahlostberg@hyresgastforeningen.se   

Naturskyddsföreningen
Alexandra Elias
Pressekreterare
M +46 (0) 70 494 22 02
alexandra.elias@naturskyddsforeningen.se

Fastighetsägarna Stockholm
Helena Olsson
Chef Stadsutveckling Samhälle
M +46 (0) 70-520 81 10
helena.olsson@fastighetsagarna.se

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Ny rapport: Kontroversiellt avtal hot mot klimatpolitiken13.10.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

När stater vill lagstifta för att skydda klimatet och miljön dras de allt oftare inför rätta av utländska företag och krävs på miljardbelopp. Företagens krav baseras på investeringsavtal inom energisektorn. Stämningarna kan få förödande konsekvenser för klimatarbetet. Det visar en ny rapport från Naturskyddsföreningen. – De här avtalen utgör ett stort hot mot många länders vilja att lagstifta för att rädda vårt klimat. Det handlar om vansinnigt stora skadeståndssummor och allt sker utanför nationella rättssystem och demokratisk kontroll, helt utan insyn, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen. I rapporten redovisas en rad fall där bolag runt i världen stämt länder på miljardbelopp när de haft för avsikt att införa ny lagstiftning. Sverige mottog också i november 2019 ett skadeståndsanspråk från ett australiensiskt bolag på ett belopp som är betydligt större än hela Sveriges statsbudget för klimat och miljö. Avtalet som företagen använt sig av är Energistadgefördraget

Naturskyddsföreningen: Licensjakt på varg hotar hela vargstammen30.9.2020 11:28:00 CESTPressmeddelande

Naturskyddsföreningen är starkt kritisk till dagens beslut om licensjakt på 24 vargar. Licensjakten innebär ett allvarligt ingrepp i vargstammen som bara uppgår till runt 365 vargar i hela Sverige. – Beslutet är väldigt trist och visar att politiken kring varg uppenbarligen gått i baklås. Att tillåta licensjakt på varg i dagens läge är mycket egendomligt, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen. Vargstammen i Sverige har under några år varit så liten att den klassificerades som ”starkt hotad” i våras. Eftersom vargstammen är så pass liten har det inte heller förekommit någon licensjakt de senaste två åren. Dagens beslut innebär att 24 vargar i tre län ska få skjutas. Det innebär att nästan sju procent av den fridlysta och rödlistade vargstammen ska få skjutas av. Flest djur ska få fällas i Gävleborgs län med tolv djur, i Värmland ska sex djur få skjutas och i Örebro och Västmanlands län sammanlagt sex djur. Naturskyddsföreningen anser att det inte bör ske någon licens

Naturskyddsföreningen: Preems beslut är en stor seger för klimatet28.9.2020 14:30:00 CESTPressmeddelande

Preems beslut i dag att dra tillbaka sin ansökan om utbyggnad är en stor seger för klimatet. Det är också ett bevis för att Naturskyddsföreningens intensiva arbete med att stoppa utbyggnaden har lönat sig. — Världen måste sluta med fossila bränslen helt och hållet. Vi är mycket glada att Preem fattat det här historiska beslutet. Det är en seger för både klimatet och för alla som har arbetat tillsammans i den här frågan, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen. Naturskyddsföreningen har under lång tid arbetat för att stoppa Preemraffs utbyggnad i Lysekil, bland annat genom att driva frågan i domstol och för att regeringen skulle lyfta frågan till sitt bord. Att Preem nu drar tillbaka sin ansökan visar att fossila investeringar inte har någon framtid, varken i Sverige eller internationellt. Det visar också att ett kraftfullt folkligt engagemang lönar sig. Det är många, inte minst Naturskyddsföreningens lokala krets i Lysekil, som under många år har protesterat mot utb

Naturskyddsföreningen: Smålänning årets vinnare av anrikt pris9.6.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

Per Petersson, smålänningen från Bor, tilldelas Naturskyddsföreningens prestigefyllda pris Silverfalken. Han får utmärkelsen för sitt arbete inom och utanför Naturskyddsföreningen. ─ Pers arbete har varit en enorm inspirationskälla för många människor, både inom och utanför Naturskyddsföreningen. Hans orubbliga engagemang för skogen och våtmarkerna har satt djupa avtryck. I teori och praktik har han varit en nyckelperson för restaurering av ett stort antal värdefulla skogsmiljöer. Att få dela ut Naturskyddsföreningens pris Silverfalken till Per är en ära, säger Johanna Sandahl ordförande på naturskyddsföreningen. Flera av Pers naturvårdsprojekt finns runt om i landet, inte minst i Småland. Det handlar om omfattande restaureringar av olika skogsmiljöer, allt ifrån ekmiljöer och ädellövsbranter på Omberg till sandtallskogar på Öland och asprika svämskogar för vitryggiga hackspettar i Hornsö. Inte minst har Per varit en av de drivande i den framtida skötseln av föreningens stora fastighet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum