Umeå kommun

Ny rapport granskar social hållbarhet i Umeå

Dela

Det är avgörande att Umeå växer hållbart. Det är en av slutsatserna i rapporten ”Umeås stadsdelar – så står det till!”, där över 2 000 Umeåbor från 12 stadsdelar har medverkat i intervjuer och med enkätsvar. Även forskningsresultat om socialt kapital i Umeås stadsdelar har samlats in.

– Genom den här rapporten får vi ett helt nytt grepp om hur det faktiskt står till i Umeå och de olika stadsdelarna. Alla goda idéer från umeborna ger kommunen förbättrade möjligheter att planera och bygga en socialt sammanhängande stad. En socialt hållbar utveckling lägger även grunden för mycket annat, exempelvis målsättningen att lyckas med klimatomställningen, säger Janet Ågren, ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott.

För att vi som individer ska kunna göra val och livsstilsförändringar, som hållbara färdmedelsval att välja bussen, cykla eller gå, dela eller leva utan bil, krävs förutsättningar för ett gott vardagsliv. Vi behöver ha bra infrastruktur, tillgång till service, mötesplatser och rekreativa miljöer inom korta avstånd och fortsätta utveckla våra livsmiljöer för trygghet och trivsel.

Staden behöver alltså inte enbart hålla ihop fysiskt utan också socialt. Både när nya bebyggelseområden utvecklas och när befintliga kompletteras behöver de planeras och vidareutvecklas för vardagslivets villkor.

Resultaten av de samtal som redovisas i rapporten är en fortsättning på kommunens systematiska och kontinuerliga arbete med dialog och kultur av medskapande. Kommunen har länge arbetat tillsammans med medborgarna, näringslivet, universitetet och föreningslivet för att i dialog utveckla den goda staden och samhället.

– För att tillsammans, och på bästa sätt, fortsätta utveckla Umeå behöver vi det framåtsyftande samtalet både i det lilla och det stora formatet med de som bor och verkar i Umeå. Det ger inte bara värdefull kunskap om behov, vad som fungerar bra och vad som fattas utan startar också processer och tankar. Den breda dialogen både idag och imorgon behöver därför fortgå, säger Janet Ågren.

För information om rapporten
Pernilla Helmersson
samhällsplanerare
070-611 75 57
pernilla.helmersson@umea.se

Mer information:
Janet Ågren (S)
ordförande i kommunstyrelsens
planeringsutskott
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. 

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Parterna överens om slutreglering för Lundabron13.7.2021 15:09:18 CEST | Pressmeddelande

Umeå kommun och bygg- och anläggningsföretaget Veidekke har kommit överens om kostnaderna för bygget av Lundabron. Uppgörelsen fastställdes av Tekniska nämnden vid ett extra sammanträde i dag. – Bron är uppskattad och mycket välanvänd av Umeåborna. Samtidigt blev den betydligt dyrare än planerat, vilket verkligen bekymrat oss. Det här måste vi självklart dra lärdomar av, säger Lena Karlsson Engman, ordförande för Tekniska nämnden, Umeå kommun.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum