IT&Telekomföretagen

Ny rapport. Hög tid att växla upp samspelet mellan det offentliga och den digitala sektorn

Dela

Få ned antalet överprövningar, mod att prioritera innovation och ökad transparens mellan det offentliga och marknadens aktörer. Det är några av de förslag på åtgärder som IT&Telekomföretagen presenterar i den nya rapporten Leverantörer av samhällsnytta.

Rapporten bygger på en analys av samspelet mellan det offentliga och leverantörer inom IT och telekom. Den syftar till att öka kunskapen om nuläget, utmaningarna och möjligheterna på den offentliga IT- och telekommarknaden för att främja utvecklingen av marknaden och höja samhällsnyttan. 
 
Vår välfärd är beroende av ett nära och gott samspel mellan offentliga och privata aktörer. Den digitala omställningen inom offentlig sektor behöver fortsätta och förstärkas. Det har blivit ännu tydligare under Coronakrisen. En väl fungerande marknad där techsektorns innovationskraft och leveransförmåga tas tillvara vinner alla påinte minst medborgarna och skattebetalarna. Tillsammans kan vi skapa effektiva och hållbara lösningar för välfärden och den offentliga förvaltningen, samtidigt som vi gynnar techsektorns globala konkurrenskraft och nya exportsuccéer, säger Åsa Zetterberg, Förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen. 

I rapporten identifieras sex prioriterade utvecklingsområden för att förbättra samspelet och förutsättningarna på marknaden.  
 

Områdena i korthet: 

- Antalet överprövningar måste bli färre. För att marknaden ska fungera effektivt är det viktigt att överprövningar fortsätter att minska. Regeringen måste lagstifta om en processtid på maximalt 90 dagar i första instans.
- Innovation behöver prioriteras. Upphandlande myndigheter och enheter behöver bli modigare och upphandla på funktion och det resultat man vill uppnå.
- Ökad transparens är viktigtDet offentliga uppmanas att upprätta upphandlingsplaner och vara transparenta med dessa.
- Bättre samverkansformer och ökad dialog behövs. Den offentliga sektorn och branschen behöver hitta ännu bättre löpande samverkansformerbl.a. genom inrättande av ett nationellt forum för frågor av upphandlingsstrategisk art. 
- Stötta och motivera fler företag att verka på den offentliga marknaden. Företagen måste rustas för att delta på den offentliga marknaden.
- Branschen behöver ta ansvar och bidra till gott samspel och ökat förtroende. Branschen har ett ansvar att engagera sig i kundens behov, vilket kräver resurser även hos leverantörerna för att föra dialog, skapa tillit och förtroende. 

TAL DEL AV RAPPORTEN HÄR 

Kontakter

Bilder

Om

IT&Telekomföretagen
IT&Telekomföretagen
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

08-7626900https://www.itot.se/

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för alla företag inom IT- och telekomsektorn. Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom.

Vi är idag cirka 1 300 medlemsföretag som tillsammans har närmare 100 000 medarbetare och är ett av sju samverkande förbund inom Almega.

Följ IT&Telekomföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från IT&Telekomföretagen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum