Industriarbetsgivarna

Ny rapport: Kraftig ökning av antalet exportjobb

Dela

Drygt 1,1 miljoner personer är sysselsatta i produktionen av svenska exportprodukter. Sysselsättningen har återhämtat sig markant efter finanskrisen och inom den privata tjänstesektorn har drygt 53 000 nya jobb med koppling till svensk export skapats under de senaste åren. Det visar nya siffror från Almega och Industriarbetsgivarna.

I en ny rapport har chefekonomerna Lena Hagman från Almega och Mats Kinnwall från Industriarbetsgivarna tillsammans analyserat nyutkommen input-output statistik från Statistiska centralbyrån gällande exportens betydelse för Sveriges produktion och sysselsättning.

– Vår rapport visar att antalet av exportrelaterade jobb ökar. Den visar också att exportnäringarna över tid har fått ett allt större inslag av tjänsteproduktion, säger Lena Hagman, chefekonom på Almega.

Strukturomvandlingen mot ett ökat inslag av tjänsteproduktion har pågått under en längre tid, men har snabbats upp under det senaste decenniet. Tjänstesektorn står i dag för lite över 41 procent av det samlade förädlingsvärdet för Sveriges export. År 2008 stod den för 34 procent. Samtidigt har industrins andel av exporten minskat från nära 64 procent 2008 till drygt 56 procent 2014.

Mats Kinnwall, chefekonom på Industriarbetsgivarna, understryker att varu- och tjänsteproduktionen är starkt sammanflätade och han säger att det delvis handlar om en statistisk synvilla. Det är inte särskilt meningsfullt att dela upp näringslivet i industri och tjänstesektor.

– Många av de tjänster som tidigare utfördes internt i industriföretagen köps numera in av externa tjänsteleverantörer. Detta är dock inte hela förklaringen, utan det är självfallet också så att tjänsteinnehållet i industrins produkter har vuxit, säger han.

Statistiken visar att det är främst en ökning av företagstjänsternas andel av Sveriges export av förädlingsvärde som bidrog till tjänstesektorns växande andel av exporten mellan åren 2008 och 2014. Det handlar om allt från forskning- och utveckling, till teknikkonsulttjänster, till juridiska tjänster och management. Under 2000-talet har exporten av särskilt datakonsulttjänster ökat och uppgick år 2016 till drygt 100 miljarder kronor.

– Exportmarknaden blivit allt viktigare för en stor del av den privata tjänstesektorn. Allt fler tjänsteföretag producerar tjänster för export och utsätts för ökad internationell konkurrens. Därför är det avgörande att tjänsteföretagens kostnader i Sverige inte stiger mer än i våra konkurrentländer, avslutar Lena Hagman.  

Kontakter

Dokument

Länkar

Om

Industriarbetsgivarna
Industriarbetsgivarna
Kungsträdgårdsgatan 10
111 87 Stockholm

08-762 67 55http://www.industriarbetsgivarna.se/

Om Industriarbetsgivarna

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-, sågverks-, byggnadsämnes- och buteljglasindustri samt svetsmekanisk industri. Industriarbetsgivarna företräder nära 1000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda.

 

Om Almega

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen.

Följ Industriarbetsgivarna

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Industriarbetsgivarna

Kerstin Hallsten ny chefekonom för Industriarbetsgivarna18.6.2018 12:31Pressmeddelande

Kerstin Hallsten är idag senior rådgivare vid avdelningen för finansiell stabilitet på Riksbanken. Hon har en doktorsexamen inom nationalekonomi samt en lång och bred erfarenhet av policyarbete med ett flertal publikationer. Bland Kerstins tidigare uppdrag märks tjänsten som chefsekonom och avdelningschef på Konjunkturinstitutet samt chef för Ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet. Hon hade som biträdande avdelningschef på penningpolitiska avdelningen också under lång tid ansvar för att ta fram det penningpolitiska beslutsunderlaget på Riksbanken. Kerstin Hallsten tillträder sin tjänst hos Industriarbetsgivarna den 10 september och kommer också att företräda Skogsindustrierna. – De svenska basindustrierna skogen, stålet och gruvorna kan inte flytta utan är helt beroende av möjligheten att öka sin internationella konkurrenskraft för att även framgent vara världsledande. Även byggnadsämnes- och svetsmekanisk industri är beroende av svenska exportframgångar. En viktig faktor för de

Ny konjunkturrapport: Fortsatt kraftlös världskonjunktur18.5.2017 13:50Pressmeddelande

Industribarometrarna är på rekordhöga nivåer i många länder, men tillväxten har inte tagit fart hittills i år. Tvärtom var BNP-tillväxten i USA i början av året den svagaste på tre år och inte heller i Eurozonen förstärktes tillväxten under första kvartalet. Det finns också tecken på avmattning i den kinesiska tillväxtpuckeln. Det skriver Industriarbetsgivarna i årets andra konjunkturrapport.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum