Lantbrukarnas Riksförbund

Ny rapport: Lantbrukare gör över 80 000 åtgärder för ökad biologisk mångfald

Dela
7 av 10 bönder jobbar aktivt för att öka den biologiska mångfalden. Det visar en ny rapport från undersökningsföretaget Landja. "Det motsvarar drygt 40 000 lantbrukare. De gör redan eller tänker göra i medeltal två åtgärder var för biologisk mångfald under växtodlingssäsongen 2023. Det är goda nyheter för fåglar, insekter och växter. Arbetet för biologisk mångfald är prioriterat hos våra medlemmar. Det har vi också sett genom Greppa Näringen där en ny gårdsrådgivning om biologisk mångfald blivit mycket uppskattad", säger LRFs hållbarhetsexpert Markus Hoffman.

FN:s nyligen avslutade COP-konferens om biologisk mångfald har påmint världen om behovet av att fler konkreta åtgärder görs för växter, djur och fåglar. Som en del i förberedelse för ett ökat proaktivt arbete för biologisk mångfald har LRF låtit göra en undersökning bland lantbrukare. Undersökningen från företaget Landja visar att många åtgärder görs på gårdarna och det är stor variation i vad som görs från blomremsor för pollinerare till mellangrödor för ökad biologisk mångfald i marken och förbättrad jordhälsa. Lantbrukarna drar sig inte heller för att göra mycket arbetsamma åtgärder som att restaurera igenväxta betesmarker och slåtterängar.

Undersökningen visar också att det är vanligare att heltidsföretagare med större åkerarealer har vidtagit eller planerat åtgärder för biologisk mångfald jämfört med de som jobbar mindre än halvtid och har 10-20 hektar åker. Resultaten är i överensstämmelse med en liknande undersökning utförd av Jordbruksverket där större gårdar visade sig göra fler åtgärder mot näringsläckage och övergödning.

Den vanligaste åtgärden, som görs av var tredje lantbrukare, är minskande av växtskyddsmedel som innebär risk för pollinerade insekter och att hålla sina djur på beten.

Nyligen presenterade Greppa Näringen sitt nöjdhetsindex över de gårdsrådgivningar om hållbarhet som erbjuds. Där visade det sig att ”Biologisk mångfald i åkerlandskapet” var den mest populära av alla rådgivningar bland lantbrukarna.

Fakta från Landja-undersökningen

7 av 10 lantbrukare utför åtgärder för ökad biologisk mångfald.

Var tredje lantbrukare hävdar värdefulla marker genom bete och undviker växtskyddsmedel som innebär risk för pollinerande insekter.

De som i störst utsträckning utför någon av åtgärderna för att öka den biologiska mångfalden är lantbrukare yngre än 40 år, större djurhållare, heltidslantbrukare och de med mer än 50 hektar åkermark. Det är mindre vanligt hos de med 10-20 ha åker och de som jobbar mindre än 15 timmar per vecka i jordbruket.

De minst vanliga åtgärderna för biologisk mångfald är lärkrutor, lähäckar och våtmarker som görs av var tjugonde lantbrukare. De är vanligare i de södra slättbygderna. Det finns inte behov av alla åtgärder på alla gårdar eftersom odlingen skiljer sig åt.

688 lantbrukare deltog i undersökningen.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 1
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Pressinbjudan: Gratis frukost i skolan – en demokratisk rättighet?2.6.2023 11:58:25 CEST | Pressmeddelande

Välkommen till seminarium under Järvaveckan 2 juni kl 18.45-19.10. Medverkar gör bland annat Nooshi Dagostar (V) och Elisabeth Thand Ringqvist (c). I takt med den skenande inflationen i samhället har frågan om gratis skolfrukost tagit alltmer plats i debatten. Å ena sidan larmar skolor och kommuner om elever som kommer hungriga till skolan, å andra sidan hävdar vissa att hungriga skolbarn är en modern myt.

EU-topp besöker Sverige för att prata grön omställning12.5.2023 06:47:51 CEST | Pressmeddelande

Den gröna omställningen är i fokus när Wolfgang Burtscher, generaldirektören för EU-kommissionens direktorat för jordbruk och landsbygdsutveckling, besöker Sverige. Burtscher får en möjlighet, att via en rundvandring på Palle Borgströms gård, se vilka effekter EU:s förslag kan få på det svenska jord- och skogsbruket. Det handlar bland annat om mål om restaurering av ekosystem, som i praktiken kan innebära att stora arealer skog och jordbruksmark måste tas ur produktion. Dessutom finns mål om att restaurera i storleksordningen en miljon hektar betesmark i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum