Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Ny rapport: Många hinder för unga utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden

Dela
Photo by Eric Ward on Unsplash
Photo by Eric Ward on Unsplash

Unga utrikes födda kvinnor, framförallt de från länder utanför Europa, har en svagare position på den svenska arbetsmarknaden än andra jämnåriga.

De upplever diskriminering och bemöts fördomsfullt av arbetsgivare. Kvinnor som bär slöja är särskilt utsatta.

Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

I dag yrkesarbetar 52 procent av unga utrikes födda kvinnor i åldern 20–29 år, för jämnåriga utrikes födda män gäller 67 procent. Motsvarande siffor för inrikes födda kvinnor är 73 procent och 79 procent för män.

Rapporten visar att unga utrikes födda kvinnor (175 000 i åldern 16 ̶ 29) möter en rad olika hinder och svårigheter i arbetslivet. De har svårt att matcha krav på goda språkkunskaper, arbetslivserfarenhet, referenser och utbildning.

- Coronapandemin har inneburit svårigheter för alla unga att få ett första jobb eller praktikplats. Nuvarande arbetsmarknadsläge riskerar att särskilt drabba unga utrikes födda kvinnor, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

Unga utrikes födda kvinnor har eftergymnasial utbildning i högre utsträckning än utrikes och inrikes födda män, men har ändå en lägre sysselsättningsgrad än andra unga.

"Viktig resurs i samhället"

Unga utrikes födda kvinnor upplever att de har svårare att få jobb än utrikes födda män. De begränsar även sitt jobbsökande till yrken som de tror kan vara möjliga att få, inte till yrken som de verkligen skulle vilja ha.

- Unga utrikes födda kvinnor är en viktig resurs för samhället. De har som alla andra rätt att få ett bra stimulerande och tryggt yrkesliv, säger Lena Nyberg.

På arbetsmarknaden gäller nolltolerans för diskriminering. Men flera av de kvinnor som intervjuas i rapporten vittnar om att diskriminering är en del av vardagen, liksom fördomsfullt bemötande och rasistiska kommentarer.

Nekas jobb för att de bär slöja

Unga kvinnor som bär slöja utsätts i högre grad än andra för diskriminering. Slöjan ses som ett hinder i arbetet och det förekommer att kvinnor nekas jobb på grund av att de bär slöja.

- Det är oacceptabelt och mycket allvarligt att diskriminering förekommer. Det finns mycket okunskap och fördomar som vi måste bli bättre på att bemöta och utbilda kring, säger Lena Nyberg.

Rapporten visar också att föräldraskap och ansvar för barn och hem gör att unga utrikes födda kvinnor etablerar sig senare på arbetsmarknaden än männen. Kvinnor som lever i hederskontexter möter dessutom särskilda hinder. De som är eller har varit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck lider ofta av psykisk och fysisk hälsa som försvårar för dem i arbetslivet.

MUCF föreslår en rad åtgärder för att stärka unga utrikes födda kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden, bland annat mer forskning om vilka arbetsmarknadspolitiska insatser som fungerar för denna grupp. MUCF vill också utveckla språkutbildningen och kombinera den med arbetsplatspraktik. 

- Arbetet mot diskriminering, kränkningar och trakasserier mot unga utrikes födda kvinnor i arbetslivet behöver intensifieras.  Vi behöver också utveckla nya strategier för att motverka stereotypa uppfattningar om utrikes födda kvinnor, säger Lena Nyberg. 

FAKTA/Resultaten i MUCF:s rapport "Unga utrikes födda kvinnors etablering i arbetslivet. En analys av hinder och möjligheter" bygger på intervjuer med 22 unga utrikes födda kvinnor i åldern 20–29 år som MUCF genomförde under hösten 2020. Intervjuer med 26 hedersutsatta kvinnor som gjordes inom ramen för Storstadskartläggningen under 2017 och 2018. Enkätsvar från MUCF:s nationella ungdomsenkät 2018 för nästan 3000 unga i åldern 16–25 år. Registerdata för år 2018 från Statistiska centralbyrån för alla unga i åldern 16–29.

Länk till rapporten Unga utrikes födda kvinnors etablering i arbetslivet. En analys av hinder och möjligheter

Se filmen där Emma Neuman, uppdragsansvarig för uppdraget om unga utrikes födda kvinnors etablering i arbetslivet, berättar om några av rapportens resultat. 

Nyckelord

Kontakter

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCFPresstjänsten, klockan 08.00-15-00, söndag 14 mars.

Tel:010 160 10 20press@mucf.se

Bilder

Photo by Eric Ward on Unsplash
Photo by Eric Ward on Unsplash
Ladda ned bild
Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

18 organisationer får dela på 58 miljoner kronor ”Stort behov av hjälp till socialt särskilt utsatta under coronapandemin”22.4.2021 08:57:32 CEST | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu 58 miljoner kronor i statsbidrag till 18 organisationer för att hjälpa människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Några av de organisationer som får bidrag är Röda Korset, trossamfundet Svenska kyrkan och Talita. - Vi vet att behovet är stort och att pengarna kommer att göra nytta. Bidraget ger organisationerna en möjlighet att fortsätta bedriva och utveckla sin viktiga verksamhet, det kan handla om en sovplats för natten eller ett mål mat, säger Marie Pettersson Hallberg, chef på avdelningen för statsbidrag. Statsbidraget ska användas för att stärka organisationernas verksamhet och för att möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser under pandemin. Begreppet ”socialt särskilt utsatta” syftar på personer som riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät och som är svåra att nå för andra aktörer än civilsamhällets organisationer, till exempel hemlösa, EU-migranter och personer som har sv

143 organisationer har sökt bidrag till insatser för socialt särskilt utsatta under coronapandemin8.4.2021 11:28:18 CEST | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har fått in totalt 143 ansökningar om statsbidrag för insatser för socialt särskilt utsatta människor under coronapandemin från civilsamhällets organisationer. - Totalt har organisationerna sökt för drygt 200 miljoner kronor. Vi har 58 miljoner kronor att fördela, så behovet är stort, säger Marie Pettersson Hallberg, chef på avdelningen för statsbidrag. Det var i december 2020 som regeringen presenterade en satsning på 60 miljoner kronor till civilsamhällets organisationer. Satsningen riktar sig till organisationer som bedriver verksamhet för människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer under pandemin. Det kan exempelvis vara hemlösa, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och är en utökning av satsningen på 50 miljoner kronor som gjordes under våren 2020. Förordningen trädde i k

MUCF välkomnar nytt uppdrag: ”Det behövs fler mötesplatser för unga hbtqi-personer”24.3.2021 15:33:15 CET | Pressmeddelande

Regeringen har beslutat att ge myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ett nytt uppdrag att fördela projektbidrag till ideella organisationer som gör insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer. Bidraget som ska delas ut under 2021 är på 2,4 miljoner kronor. MUCF välkomnar regeringens beslut om nytt bidrag till mötesplatser för unga hbtqi-personer. - Det behövs fler mötesplatser för den här gruppen av unga, och vi är glada över uppdraget. Vi vet att unga hbtqi-personer upplever olika hinder under sin fritid, känner större otrygghet, utsätts för mer våld, har sämre sociala skyddsnät än andra unga och att det finns en utbredd psykisk ohälsa. Vi har länge lyft frågan om behovet av fler mötesplatser för just denna grupp av unga. Satsningen är också ett led i att uppnå målet goda levnadsvillkor för alla unga, säger generaldirektör Lena Nyberg. Behov av fler mötesplatser MUCF har sedan 2019 i uppdrag av regeringen att stärka förutsättningarna att skapa mötespla

Nytt bidrag för att hjälpa socialt särskilt utsatta under pandemin - MUCF ska fördela 58 miljoner16.3.2021 07:20:00 CET | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har på nytt fått i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag till civilsamhället under coronapandemin. Totalt rör det sig om 58 miljoner kronor. - Vi är stolta över att återigen få uppdraget och vi vet att det här är pengar som kan göra verklig nytta. Vi kommer att fördela bidraget så snabbt som möjligt till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer under Coronapandemin, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och är en utökning av satsningen om 50 miljoner kronor som gjordes under våren 2020. Statsbidraget kan sökas av ideella föreningar och vissa trossamfund som bedriver verksamhet som riktar sig till människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer. Syftet är att kunna förstärka organisationernas befintliga verksamhet samt möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser under coro

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum