Oxfam Sverige

Ny rapport: Nästan fyra miljoner har flytt från en konflikt till en annan

Dela

En ny analys som presenteras av hjälporganisationen Oxfam idag visar att nästan 3,8 miljoner människor, eller cirka 16 procent av alla som flytt har lämnat en konfliktzon bara för att hamna i en annan.

Människor har flytt från konflikter som den i Syrien och Centralafrikanska republiken till andra konfliktländer som Irak, Afghanistan och Sydsudan. Oxfams analys visar att det totalt är 15 konfliktländer som härbärgerar flyktingar. Det sker också ett utbyte mellan konfliktzoner, exempelvis finns det irakiska flyktingar i Syrien.

-          Det säger sig självt att det är problematiskt att flyktingar hamnar i konfliktländer. Det kan vara destabiliserande och ländernas resurser räcker oftast inte ens till den egna befolkningen. För att undvika detta behöver de rika länderna ta ett större ansvar säger Robert Höglund kommunikationsansvarig på Oxfam Sverige.

Siffror från 2015 visar att 65 miljoner människor flydde sina hem på grund av våld, krig, förföljelse och konflikt. Det är den högsta siffran sedan mätningarna började. Majoriteten av dessa är internflyktingar men 24,5 miljoner har sökt sig till andra länder varav alltså nästan 4 miljoner till länder i konflikt.  

Många av mottagarländerna försöker täcka flyktingarnas behov men samtidigt har en stor andel av världens flyktingar inte tillgång till grundläggande samhällstjänster och har inga möjligheter att få jobb eller utbildning.

Oxfam vädjar till alla ledare som deltar vid FNs toppmöte om migration nästa vecka att enas om att dela på ansvaret för de som tvingats fly sina hem och skydda alla människor på flykt. Alla länder behöver vara en del av lösningen i att välkomna och skydda flyktingar. Lösningar som enligt organisationen kan komma på tal är ta in ett ökat antal kvotflyktingar, att dela ut humanitära visum och tillåta familjeåterförening.

Oxfam arbetar i över 20 länder där människor har flytt sina hem, exempelvis tillhandahåller organisationen rent vatten för flyktingar i Libanon och Jordanien och arbetar med internflyktingar i Jemen, Nigeria och Sydsudan. Den nuvarande globala flyktingkrisen har lett till Oxfams största humanitära respons någonsin. Organisationen gav hjälp till nio miljoner människor förra året varav en majoritet var människor på flykt.

Oxfams rapport Different conflict, same crisis bifogas. 

För ytterligare kommentarer eller intervjuer kontakta Robert Höglund,
0722 49 88 22, robert.hoglund@oxfam.se

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Oxfam Sverige
Oxfam Sverige
Box 2348
103 18 Stockholm

http://www.oxfam.se

Oxfam är en global hjälporganisation som arbetar med människor mot fattigdom.
www.oxfam.se 

 

Följ Oxfam Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden.