Myndigheten för press, radio och tv

Ny rapport: Nytt bottenår för dagspressen - under 2019 sjönk tidningsföretagens försäljning med omkring 1 miljard kronor

Dela
Den svenska mediemarknaden, som redan innan 2020 präglades av en allt tuffare global konkurrens, gjorde en tvärnit i pandemins spår. Sämst rustad var dagspressen som gick in i 2020 med sämsta året hittills i ryggen. Det visar siffror från vår nya rapport "Medieutveckling 2020 - Medieekonomi" som publiceras idag. Rapporten analyserar de svenska medieföretagens bokslut för 2019, men tar också en titt på hur reklammarknaden har utvecklats under det första halvåret 2020. Medieekonomi är skriven av Jonas Ohlsson, medieforskare och föreståndare för Nordicom vid Göteborgs universitet, på uppdrag av MPRT.

På den för många medieföretag så viktiga reklammarknaden slutade tillväxten på 2,6 procent under 2019. Omsättningen blev 40,8 miljarder och var den högsta någonsin på reklammarknaden. Men tillväxten i reklamförsäljningen hamnade främst på internet och i synnerhet då hos globala reklamplattformar som Google och Facebook. Medan annonseringen i tryckta medier minskade med 16 procent ökade internetannonseringen med 11 procent.

Nytt bottenår för dagspressen

Den svenska dagspressen, som sedan tidigare har varit hårt ansatt, gjorde 2019 ett nytt bottenår. Dagspressen är den enskilda mediegren som drabbats hårdast av den nya konkurrenssituationen på mediemarknaden. Under 2019 sjönk tidningsföretagens försäljning med omkring 1 miljard kronor. Under de senaste fem åren har dagspressen förlorat omkring en fjärdedel av sina intäkter.

Den minskade försäljningen återspeglar sig också i tidningsföretagens ekonomiska resultat. Den genomsnittliga vinstmarginalen föll från -2,2 till -2,9 procent. Det är det sämsta resultatet hittills i de mätningar som gjorts av dagspressens ekonomi sedan 1970-talet. Det negativa resultatet kan till stor del tillskrivas landsortspressen, där 15 av 17 företag gick med förlust, till skillnad mot storstadspressen där fyra av fem företag gick med vinst. Den viktigaste förklaringen till de sjunkande intäkterna får sägas vara den fallande reklamförsäljningen.

- Trots nya försäljningsrekord på reklammarknaden accelererade nedgången i dagspressens intäkter från reklam under 2019. Till skillnad från tidigare år föll även de digitala reklamintäkterna för dagspressen som helhet, säger Jonas Ohlsson. Nedgången ökar trycket på tidningsföretagen att ställa om till en användarfinansierad affärsmodell, baserad på digitala prenumerationer. Här har storstadstidningarna lyckats bättre än landsortspressen, vilket återspeglas i resultatnivåerna.

Tvärniten på marknaden som kom med pandemin under våren 2020, innebar en kraftig nedgång i reklaminvesteringarna som kommer innebära stora ekonomiska utmaningar för både dagspressen och de radio- och tv-kanaler som helt eller delvis finansieras av reklamintäkter. Hur stora konsekvenserna blir av denna tvärnit ser vi först när boksluten för 2020 sammanfattas.

Rapporten presenteras på webbinarium idag

Rapporten presenteras idag kl 13.00 i ett inspelat webbinarium som publiceras på vår webbplats. Samtidigt publiceras även rapporten för nedladdning på samma sida.

Länk till webbinarium och rapport: https://www.mprt.se/webbinarium

Läs mer i Medieekonomi 2020 om de samband som finns mellan konjunkturen, reklammarknaden, mediekonsumtionen och de svenska medieföretagens ekonomi. Rapporten har tagits fram i samverkan med Nordicom vid Göteborgs universitet. För analysen svarar docent Jonas Ohlsson, medieforskare och föreståndare för Nordicom.

Nyckelord

Kontakter

Vid frågor kontakta
Jonas Ohlsson, medieforskare och föreståndare för Nordicom vid Göteborgs universitet
031- 786 61 25

Bilder

Länkar

Om

Myndigheten för press, radio och tv
Myndigheten för press, radio och tv
Kabyssgatan 4D
120 30 Stockholm

08-580 070 00https://www.mprt.se/

Myndigheten för press, radio och tv tillhör Kulturdepartementets ansvarsområden. Vi arbetar för yttrandefrihet samt stödjer möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv.

Följ Myndigheten för press, radio och tv

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för press, radio och tv

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum