Energimyndigheten

Ny rapport om bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning av laddfordon

Dela

Intresset för elbilar och laddhybrider ökar starkt i Sverige. Hemmaladdning är i många fall en förutsättning för att det ska vara enkelt att äga och använda laddbara fordon, men det kan vara problematiskt att få tillgång till när den som vill ha laddning inte äger fastigheten själv.

Regeringen gav Energimyndigheten i uppdrag att, tillsammans med Lantmäteriet, Boverket samt Sveriges Kommuner och Regioner, redovisa vilka hinder som finns för att ladda bilen för boende i flerbostadshus och boende i övrigt som har bilparkering ordnad gemensamt med andra i exempelvis samfälligheter. Myndigheterna skulle även lämna förslag på åtgärder som underlättar för att kunna ladda i närheten av bostaden eller vid arbetsplatsen.

– Ett viktigt resultat är utredningen kring de hinder som rör parkeringsplatser ägda av samfällighetsföreningar. Lantmäteriet har i en utredning sett att det går att komma tillrätta med de problem som förknippas med lagstiftningen, handläggningstiden och förrättningskostnaden utan några ändringar i relevanta regelverk, säger David Mowitz, ansvarig handläggare för uppdraget på Energimyndigheten.

Ett annat viktigt resultat är att regelverket kring allmän platsmark och kvartersmark samt kommunens roll kopplat till laddinfrastruktur har tydliggjorts men kan också förbättras genom ett antal förslag.

Ytterligare ett intressant resultat är att frågan om ”Right-to-charge”, det vill säga regler för att stärka boendes ställning i förhållande till fastighetsägaren gällande installation av laddningspunkter, har belysts utifrån andra länders lagstiftning, till exempel regelverk som införts i Norge, Frankrike och Spanien.Materialet ger ett underlag för fortsatt arbete.

I rapporten ges även en mer övergripande analys av hinder för laddning i olika boendeformer samt även för arbetsplatsladdning. Vidare föreslås ett antal ytterligare åtgärder eller förslag för att förbättra den nuvarande situationen:

  • Samordna myndighetsgemensam information kring laddinfrastruktur
  • Utveckla kunskap och ta fram bättre underlag
  • Förenkla förmånsbeskattning av el
  • Vidareutveckla utformningen av stöd till laddinfrastruktur
  • Säkerställ tillgänglighet vid laddningspunkter i tillräcklig omfattning

Rapporten kommer att publiceras i Energimyndighetens webbshop men finns redan nu att läsa här: Remissvar och uppdrag (energimyndigheten.se)

För mer information, kontakta:
David Mowitz, handläggare Energimyndigheten
Telnr: +46 (0)16 544 21 35

Anders Lewald, Senior rådgivare Energimyndigheten
Telnr: +46 (0)16 544 20 60

Nyckelord

Kontakter

Om

Energimyndigheten
Energimyndigheten
Gredbyvägen 10
632 21 Eskilstuna

016-544 20 00http://www.energimyndigheten.se/

Ett hållbart energisystem gynnar samhället!

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter.

Förnybara energikällor får utvecklingsstöd, liksom smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv får möjligheter till tillväxt genom att förverkliga sina innovationer och nya affärsidéer.

Vi deltar i internationella samarbeten för att nå klimatmålen, och hanterar olika styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter. Vi tar dessutom fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges officiella statistik på energiområdet.

 

Följ Energimyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Energimyndigheten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum