Ny rapport om Brexit: ”En av flera satsningar för att prata EU med unga”

Dela

Om bara några månader, vid årsskiftet, är Brexit en verklighet för alla. I en ny rapport riktad till unga förklarar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, varför Storbritannien valde att lämna EU.

- Vi har i uppdrag av regeringen att öka kunskapen och stärka delaktigheten i frågor om EU bland unga. Det här är en av flera satsningar för att hjälpa personer som arbetar med unga att kunna diskutera och väcka nyfikenhet kring EU-frågor och beslut, säger Ellen Gosdoum, chef för avdelningen för internationellt samarbete på MUCF.

Majoriteten av väljare i åldern 18 till 24 år röstade för att Storbritannien skulle stanna kvar i EU medan de flesta i gruppen 65 år och äldre röstade emot.

Även i Sverige är unga mer positivt inställda till EU än vad äldre är. I MUCF:s stora attityd- och värderingsstudie från 2019 svarade ungefär hälften av de unga (16-29 år) att de är intresserade av politik och samhällsfrågor i Europa. Nio av tio unga svarade att de vill att Sverige stannar kvar som medlem i EU.

Avstamp i 70-talet

MUCF:s nya rapport Brexit – vad var det som hände tar avstamp i 70-talet då Storbritannien blev medlem i EU. Den skildrar utvecklingen fram till folkomröstningen i juni 2016 och förhandlingarna som följde mellan EU och Storbritannien efter beslutet att lämna.

Rapporten är skriven av journalisten Staffan Dahllöf som bevakat EG- och EU-frågor sedan slutet av 1980-talet och som även undervisar om EU-frågor.

- Flera av frågorna som diskuteras och beslutas om på EU-nivå påverkar ungas vardag. Men kunskapen om EU är fortfarande låg. Genom att berätta om och försöka förklara en aktuell och komplex EU-fråga som Brexit vill vi väcka ungas nyfikenhet och öka deras kunskap om det europeiska samarbetet, säger Ellen Gosdoum.

Flera satsningar

Regeringsuppdraget ”Prata EU” innehåller flera olika satsningar: metoder och övningar för att fördjupa ungas kunskap om EU, webbinarier om bland annat EU:s ungdomsstrategi, en särskild EU-utbildning för fritidsledare och en webbutbildning om EU som ska vara klar vid årsskiftet.

- Under hösten utbildar vi fritidsledare i EU-kunskap i Göteborg, Härnösand, Västervik, Borlänge och Eslöv. Det är ett försök som är väldigt uppskattat och på sikt hoppas vi att vi kan erbjuda EU-utbildning för alla blivande fritidsledare, säger Ellen Gosdoum.

”Prata EU” riktar sig främst till personer som möter unga i skolan eller på deras fritid. Det kan vara fritids- eller ungdomsledare inom en kommun eller en ideell förening; kommunala tjänstepersoner med ansvar för ungdomsfrågor, demokratilotsar eller personer som är aktiva inom en förening med unga som målgrupp.

Regeringsuppdraget som kallas "Prata EU" är kopplat till den europeiska ungdomsstrategin (2019 – 2027) som bland annat ska främja ungas delaktighet och inflytande i samhällsutvecklingen.   

MUCF är Sveriges nationella kontor för EU-programmen Europeiska Solidaritetskåren samt för den del i Erasmus+ som rör unga, Erasmus+ Ung och Aktiv. Programmen är två av EU:s verktyg för att genomföra den gemensamma europeiska ungdomspolitiken och innehåller bland annat ungdomsutbyten och möjlighet för unga att vara volontärer.

FOTNOT. Förhandlingarna om EU:s och Storbritanniens framtida relation ska vara slutförda till årsskiftet 2020/2021, bland annat frågan om handelsavtal.

Läs mer om satsningen ”Prata EU” på mucf.se

Ladda ner rapporten ”Brexit – vad var det som hände” från mucf.se

Läs mer om hur unga i Sverige ser på EU och omvärlden i ”Unga med attityd 2019som

Nyckelord

Bilder

Ladda ned bild
Ellen Gosdoum, chef för avdelningen för internationellt samarbete på MUCF.
Foto: MUCF
Ellen Gosdoum, chef för avdelningen för internationellt samarbete på MUCF. Foto: MUCF
Ladda ned bild

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Coronapandemin får MUCF att ställa om – satsar på nationell, digital konferens23.11.2020 07:30:00 CETPressmeddelande

Under fyra dagar, 30 november till 3 december, arrangeras digitala ”MUCF-dagarna 2020”. I fokus är EU:s ungdomspolitik, hot och hat mot civilsamhällets företrädare, unga utanför arbetsmarknaden och ungas utsatthet. Dessutom presenterar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, en ny rapport om ungas upplevelser av sexuella trakasserier i skolans värld. Bland de som bidrar med kunskap under dagarna är EU-minister Hans Dahlgren och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, brukar varje år arrangera en rikskonferens i Stockholm i november för cirka 800 deltagare. På grund av coronapandemin har den i år fått ställas in. I stället satsar MUCF på en helt digital konferens som samordnas och sänds från myndighetens studio i Växjö. - Vi vet att frågor som rör unga och civilsamhället är viktigare än någonsin och det finns ett stort behov av att utbyta kunskaper och frågeställningar. Därför väljer MUCF att inte ställa in utan ocks

MUCF vill ha tillfälligt nedsatta arbetsgivargifter för fler unga: ”Viktigt med likvärdiga förutsättningar”16.11.2020 07:30:00 CETPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är positiv till förslaget om tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för unga men anser att det bör omfatta fler. - Vi vill att förslaget även omfattar unga i åldern 18-25 år, säger generaldirektör Lena Nyberg. Regeringen presenterade i sin höstbudget ett förslag om tillfällig nedsättning med 37 procent av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar från 1 april 2021 till 31 mars 2023. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. MUCF har fått tillfälle att yttra sig över förslaget och pekar i yttrandet på att unga generellt har svagare arbetsmarknadsanknytning än äldre, vilket gör unga mer känsliga för ekonomiska svängningar och påverkar deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. - Unga riskerar också att drabbas hårt när många av de branscher där unga arbetar påverkats negativt av restriktioner och beteendeförändringar till följd av covid-19-pandemin, säger Lena Nyber

10 projekt får dela på 7,75 miljoner kronor: ”Stort intresse för demokratibidrag”  4.11.2020 07:30:00 CETPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu 7,75 miljoner kronor i statsbidrag till tio demokratiprojekt. Statsbidraget är en del i regeringens satsning "Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati". - Vi har valt ut projekt som kan öka ungas kunskap om lokal demokrati, få fler människor att rösta i områden med lågt valdeltagande och projekt som kan få unga och andra grupper att delta och känna sig delaktiga i demokratin, säger Marie Pettersson Hallberg, chef, avdelningen för statsbidrag på MUCF. Nästa år är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen, en viktig milstolpe i den svenska demokratins historia. Men, demokratin är ifrågasatt både i Sverige och i andra länder. Regeringen gör därför flera satsningar för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden. MUCF fick i våras i uppdrag att fördela totalt 7,75 miljoner kronor i ett nytt statsbidrag till civilsamhället för att stärka demokratin

MUCF kritisk till förslag om 20-årsgräns för a-kassa: ”Försämring för unga”29.10.2020 07:00:00 CETPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är i huvudsak positiva till förslaget att en ny arbetslöshetsförsäkring ska grundas på inkomster i stället för arbetad tid. Men, myndigheten är starkt kritisk till delar av utredningen. - Förslaget på en nedre åldersgräns på 20 år innebär en försämring för unga jämfört med dagens system. 15-19-åringar som arbetar skulle mista rätten till ersättning om de blir arbetslösa, något som får stora konsekvenser för individen, säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF. MUCF:s yttrande över utredningen ”Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen” (SOU 2020:37), ofta kallad a-kasseutredningen,utgår från regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. I nuvarande regelverk är 20 år åldersgräns för rätt till ersättning enligt grundförsäkringen, medan det i inkomstbortfallsförsäkringen inte finns en nedre åldersgräns. MUCF anser att det inte bör finnas en n

MUCF:s satsning på unga som är nya i Sverige välkomnas av jämställdhetsministern: ”Alla unga har rätt att få den information de behöver för att leva ett bra liv i ett jämställt samhälle”.15.9.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

Idag lanserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, webbutbildningen Rätt att veta! Utbildningen är för vuxna som i sin profession möter unga som är nya i Sverige. Rätt att veta! ger verktyg och kunskap i att samtala med unga om frågor som kan vara svåra att närma sig, till exempel sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum