Center mot våldsbejakande extremism

Ny rapport om våldsbejakande högerextremism

Dela

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) presenterar en övergripande sammanställning av forskning och kunskap om våldsbejakande högerextrem accelerationism. Skriften beskriver fenomenet, dess bakgrund och säkerhetshotande verksamhet ur både ett nationellt och ett internationellt perspektiv.

Högerextremister har de senaste åren utfört terrorattentat ibland annat städerna Christchurch, El Paso, Poway, Halle och Baerum. Gärningspersonerna har gemensamt att de agerat ensamma och att de varit aktiva på samma onlineplattformar. Där har de uttryckt idéer om att ett apokalyptiskt raskrig är oundvikligt och behöver påskyndas genom terrorattacker och andra våldshandlingar. Flera av dessa terrorister har kommit att benämnas, eller beskriva sig själva, som ”accelerationister”. Liknande strategier och idéer har tidigare uttryckts och anammats av andra politiska eller religiösa rörelser.

- Högerextrem våldsbejakande accelarationism är en politisk strategi där anhängarna ser en samhällskollaps som oundviklig. Genom att underblåsa handlingar, alltifrån terrordåd, andra våldshandlingar till spridandet av desinformation och konspirationsteorier, strävar de efter att forcera processen. Man polariserar, spär på konflikter och ökar oroligheter i samhället, säger Xoncha Nouri som är senior analytiker vid CVE.

- Svenskar rör sig på onlineplattformar där denna typ av högerextrem propaganda och kommunikation sprids. Sverige har dessutom inlemmats i accelerationistiska narrativ och i terroristers manifest. Nätverken kan inspirera framför allt ensamagerande individer att ta till våld. Svenska myndigheter bör därför vara uppmärksamma på den accelerationistiska högerextremismen, säger Jonas Trolle chef för CVE.

Skriften ”Våldsbejakande högerextrem accelerationism” bifogas och finns att ladda ner på www.cve.se

För mer information:
Jenny Sonesson, pressansvarig CVE, jenny.sonesson@cve.se
073-41 24 207

Dokument

Om

Center mot våldsbejakande extremism
Center mot våldsbejakande extremism
Box 1386
111 93 Stockholm

08-527 44 200http://www.cve.se

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) ska stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Verksamheten syftar ytterst till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism. Centret är placerat inom Brottsförebyggande rådet, Brå.

Följ Center mot våldsbejakande extremism

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Center mot våldsbejakande extremism

Stöd till kommuners arbete mot våldsbejakande extremism har utvärderats1.6.2021 14:16:11 CEST | Pressmeddelande

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) anordnade under tisdagen den första juni en digital samling för kommuner. Under webbinariet presenterades en utvärdering av centrets behovsanpassade stöd till kommuner i deras arbete mot våldsbejakande extremism. Utvärderingen har utförts av Ramboll Management Consulting på uppdrag av CVE och visar att kommunerna överlag är nöjda med stödet.

Ny rapport om vit makt-miljön30.6.2020 14:58:30 CEST | Pressmeddelande

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) presenterar en kunskapsöversikt om vit makt-miljön i Sverige. Kunskapsöversikten tar upp miljöns ideologiska särart och likhet med övriga högerextrema strömningar, dess historia, aktivitet och symboler. Rapporten är en sammanställning av forskning och annan kunskap om ämnet. CVE kommer att publicera liknande kunskapsmaterial om andra våldsbejakande extremistmiljöer i Sverige.

Rädda Barnen och CVE startar stödtelefon mot extremism17.1.2020 11:25:09 CET | Pressmeddelande

Rädda Barnen och Center mot våldsbejakande extremism (CVE) startar en nationell stödtelefon mot våldsbejakande extremism, dit till exempel oroliga anhöriga eller personer som vill lämna våldsbejakande miljöer kan ringa. Arbetet sker inom ramen för idéburet offentligt partnerskap (IOP), en samverkansmodell mellan offentliga och idéburna sektorn. Rädda Barnen ansvarar för den dagliga verksamheten. Telefonen kommer att vara tillgänglig för personer i alla åldrar och startar i mars.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum