ECPAT

Ny rapport: Pojkar lägger ansvar på flickor när nakenbilder spridits på nätet

Dela

Idag släpper barnrättsorganisationen ECPAT rapporten “Tjejer måste sluta skicka bilder” om pojkar och deras attityder och beteenden vad gäller nudes (nakenbilder) intimitet, sexualbrott och åldersskillnader. Rapporten visar bland annat att pojkar lägger stort ansvar på flickor och tycker att de inte ska ge efter för tjat och påtryckningar. Det blir extra tydligt när det gäller spridning av nakenbilder, där pojkarna tycker att det är flickornas ansvar om det gått fel och att de aldrig borde ha skickat bilderna. Det gäller speciellt för flickor som inte har en kärleksrelation till mottagaren.

ECPATS nya rapport ”Tjejer måste sluta skicka bilder” bygger på fritextsvar från undersökningen “Nude på nätet” (2021) där närmare 13 000 barn mellan 10 och 17 år berättat om sina erfarenheter av brottsutsatthet och vilka strategier de har för att skydda sig. I den nya kvalitativa rapporten har Peter Andersson, fil.dr. i socialt arbete och leg psykoteraput, analyserat pojkars fritextsvar för att förstå hur de resonerar kring nudes, intimitet, sexualbrott och åldersskillnader.

Undersökningen visar att det har normaliserats att skicka nudes och att det idag ses som en naturlig del av sexualiteten och att det är ett bra sätt att bygga intimitet. Trots detta framgår det i analysen av pojkarnas svar att de lägger ett stort ansvar på den som skickat bilderna om de sprids vidare på nätet. Pojkar tenderar att se det som flickornas problem och menar att flickor måste vara försiktiga och inte ge efter om pojkar pressar dem att skicka bilder. Spridning av bilder eller att ge efter för pojkars påtryckningar för att få bilder ses som den utsattas ansvar. Det framgår även av undersökningen att pojkar mer sällan än flickor söker stöd i vuxenvärlden när något händer, vilket leder till att de kan ha svårt att förstå när de blir kränkta eller kränker andra.

“Det framgår av undersökningen att pojkar är omedvetna om att de utsätter flickor för sexualbrott när de delar nakenbilder. De tar liten hänsyn till konsekvenserna för flickor som utsätts och de lägger ett stort ansvar på brottsoffret när det går fel. Det är viktigt att vi som vuxna skapar en dialog med unga pojkar för att de ska förstå sina och andras gränser”, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på ECPAT Sverige.

Ansvar läggs på det yngre barnet

När det gäller åldersskillnader inom sexuella relationer visar rapporten att pojkar lägger merparten av ansvaret på det yngre barnet om hen har ljugit om sin ålder.  Då ses det äldre barnet som det primära offret. Detta skiljer sig tydligt från berättelser där det finns en vuxen förövare, då anser pojkarna att den vuxne bär det största ansvaret.

“Genomgående i materialet finns det en tendens till att pojkarna lägger ansvaret på brottsoffret, till exempel när det handlar om att skicka nakenbilder. Det blir ännu tydligare i de fall där det inte finns en etablerad kärleksrelation. Ofta saknas problematisering av pojkens avsikter och agerande och det finns en risk att potentiella övergrepp normaliseras och förbises”, säger rapportförfattare Peter Andersson

Sammantaget framstår det som att pojkar relativt oreflekterat anser att de borde ha större frihet att utforska sin sexualitet än flickor på nätet. Det finns tydliga inslag av att både skambelägga flickor som bryter mot normen och att göra de som utsätts för kränkningar ansvariga för sin egen utsatthet. Det är också tydligt att pojkar förminskar eller osynliggör den utsatthet som drabbar pojkar då den bryter mot normen om hur en man ska vara.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

ECPAT
ECPAT
Sankt Göransgatan 66
112 33 Stockholm

08 - 59 89 20 00https://www.ecpat.se/

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Vi sprider kunskap om brottsligheten och förebygger så att barn och unga inte utsätts. Vi arbetar med opinionsbildning och påverkansarbete mot makthavare och vi samarbetar med myndigheter, företag och andra organisationer. Vi driver tre operativa verksamheter: ECPAT Hotline, en anmälningssida för misstänkt sexuell exploatering av barn; Ditt ECPAT, en stödlinje för barn och unga och ECPAT Föräldrahjälpen, en stödlinje för föräldrar och vuxna i barns närhet.  

Följ ECPAT

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ECPAT

Ny rapport från ECPAT: Kunskapsbrist bland unga kan leda till sexualbrott på nätet. Kännedom saknas om regler och samtycke online9.5.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

ECPATs nya rapport "Jag skulle inte klassa det här som vanligt traditionellt sex, men det är en form av sex” visar att den tekniska utvecklingen har förändrat barnets utforskande av sin sexualitet och att barn och unga har sex på nya sätt idag. Kunskapen om hur den tekniska utvecklingen har påverkat ungas sätt att ha sex är låg bland vuxna, vilka behöver kunna förmedla till barnen vilka regler som gäller på och utanför nätet.

Aktörer inom techbranschen tar gemensamt krafttag för att motverka sexuell exploatering av barn på nätet8.2.2022 10:17:58 CET | Pressmeddelande

ECPAT Sveriges telekomkoalition, som samarbetar för att förhindra, försvåra och förbygga att medlemsföretagens tjänster och produkter missbrukas för sexuella övergrepp mot barn, utvecklas nu till att omfatta även techbranschen. ECPAT Sveriges techkoalition kommer att fokusera på preventivt arbete och informationsutbyte, men även omvärldsbevakning och teknikutveckling i Sverige.

ECPAT Sverige har sedan 2018 tagit ned 1,3 miljoner övergreppsbilder av barn17.1.2022 11:12:56 CET | Pressmeddelande

Sedan 2018 har ECPAT Sverige samarbetat med ”Project Arachnid”, ett initiativ startat av organisationen Canadian Centre for Child Protection (C3P). ”Project Arachnid” är ett globalt webbaserat verktyg som söker och upptäcker bilder och filmer av sexuella övergrepp på barn. När övergreppsmaterialet granskats skickas ett meddelande till den digitala tjänsteleverantören för nedtagning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum