Svenska kyrkan

Ny rapport: Så bidrar Svenska kyrkans diakoni till samhällsekonomin

Dela

Svenska kyrkans diakoni, det sociala arbetet, har ett samhällsekonomiskt värde på minst 1,5 miljarder kronor. Det framkommer i en ny rapport som presenterar den hittills mest heltäckande kartläggningen av Svenska kyrkans diakonala verksamhet.

En ny rapport lyfter fram Svenska kyrkans unika möjligheter att bedriva socialt arbete och hur detta bidrar till samhällsekonomin. Bilden: Sopplunch i Tomasgården i Västerås. Foto: Johannes Frandsen/Ikon.
En ny rapport lyfter fram Svenska kyrkans unika möjligheter att bedriva socialt arbete och hur detta bidrar till samhällsekonomin. Bilden: Sopplunch i Tomasgården i Västerås. Foto: Johannes Frandsen/Ikon.

Svenska kyrkan bedriver diakonal verksamhet över hela landet, för alla åldrar och samhällsgrupper. Det är en verksamhet som engagerar ett stort antal anställda och frivilligarbetare.

Analysföretaget Ramboll har fått i uppdrag att kartlägga bredd och omfattning av detta arbete. I uppdraget har också ingått att göra en värdering utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv – går det att sätta en summa på hur mycket Svenska kyrkans sociala arbete är värt för samhället?

Resultatet presenteras i den nya rapporten Samhällsekonomisk konsekvensanalys av Svenska kyrkans diakonala verksamhet.

Unika möjligheter
Rapporten konstaterar att Svenska kyrkan på flera sätt har unika möjligheter att bedriva socialt arbete:

  • Den är med sina 5,7 miljoner medlemmar Sveriges största civilsamhällesorganisation och når genom sina församlingar ut i hela landet. Medlemmarna utgör också en stor bas för ideella krafter.

  • Den har ekonomiska och personella resurser som möjliggör kontinuitet och långsiktighet, vilket gör den till en stabil partner i samarbetsprojekt med kommuner och andra aktörer.

  • Den har en enhetlig organisation som gör att ett stort antal stödjande aktiviteter och insatser finns hos en och samma aktör vilket ger många synergieffekter.

  • Den har samtidigt en flexibel organisation och kan snabbt ställa om verksamheten utifrån behov, som exempelvis under det gångna årets pandemi.

Rapporten uppskattar att Svenska kyrkan genom sitt sociala arbete under ett år bidrar till samhällsekonomin med minst 1,55 miljarder kronor. Siffran är beräknad bland annat på kostnadsbesparingar för offentlig verksamhet och för enskilda individer som gratis eller billigare kunnat ta del av verksamheter där andra aktörer tar betalt.

Samtidigt konstaterar rapporten att beräkningarna har flera osäkerheter och att stora delar av Svenska kyrkans diakonala arbete inte kan värderas i pengar. Beräkningarna har utgått ifrån en försiktighetsprincip vilket gör att sannolikt är värdet betydligt högre än drygt 1,5 miljarder.

Sex kategorier av diakonal verksamhet
Rapporten har kartlagt Svenska kyrkans diakonala verksamhet och delat in den i sex olika kategorier:

Arbetsmarknadsinsatser
Exempelvis subventionerade anställningar och olika former av arbetsmarknadsprogram.
Integrationsstöd
Exempelvis språkundervisning, boendeförmedling och juridisk rådgivning.
Pedagogiskt stöd
Exempelvis skol- och fritidsverksamhet.
Praktiskt stöd
Exempelvis materiellt stöd, rådgivning och information.
Psykiskt och existentiellt stöd
Exempelvis samtalsstöd, rådgivning och olika former av förebyggande stöd.
Sociala aktiviteter
Exempelvis gruppaktiviteter riktade till målgrupper som barn, unga eller äldre, men som är öppna för alla att delta i.

"Brett samhällsansvar"
Ärkebiskop Antje Jackelén stryker under att diakoni är en del av kyrkans grundläggande uppgift. Med rätta förväntar människor sig att det diakonala arbetet prioriteras och utvecklas allteftersom behoven ändras. Ärkebiskopen välkomnar att det nu finns ett gediget kunskapsunderlag kring verksamheten.

- Även om mycket förblir odokumenterat bekräftar rapporten att Svenska kyrkan tar ett brett samhällsansvar genom sitt diakonala arbete. På många olika sätt ges omsorg och skapas gemenskap. Diakoni innebär också att påverka och driva på för förändring där vi ser brister i samhällets skyddsnät. Allt detta är ett uttryck för kristen tro.

Om rapporten
Rapporten Samhällsekonomisk konsekvensanalys av Svenska kyrkans diakonala verksamhet är framtagen av analysföretaget Ramboll på uppdrag av Svenska kyrkan.

Innehållet bygger på verksamhetsstatistik från Svenska kyrkan, intervjuer med sakkunniga inom Svenska kyrkan, samt experter och forskare inom socialt arbete.

Rapporten har också gjort fallstudier på tre platser i landet: Bodens pastorat, Farsta församling och Döderhults församling.

Referensår för innehållet i rapporten är 2019.

Ladda ner rapporten från Svenska kyrkans webbplats. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

En ny rapport lyfter fram Svenska kyrkans unika möjligheter att bedriva socialt arbete och hur detta bidrar till samhällsekonomin. Bilden: Sopplunch i Tomasgården i Västerås. Foto: Johannes Frandsen/Ikon.
En ny rapport lyfter fram Svenska kyrkans unika möjligheter att bedriva socialt arbete och hur detta bidrar till samhällsekonomin. Bilden: Sopplunch i Tomasgården i Västerås. Foto: Johannes Frandsen/Ikon.
Ladda ned bild

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Ny Expo-rapport och digitala utbildningar rustar Svenska kyrkan i demokratifrågor18.10.2021 09:50:04 CEST | Pressmeddelande

Hur bemöter Svenska kyrkan individer och grupper som agerar antidemokratiskt eller som har åsikter som utmanar Svenska kyrkans värdegrund? Programmet Social hållbarhet fokus Tillit och Demokrati rustar nu ytterligare medarbetare och förtroendevalda i demokrati-frågor. En ny rapport från stiftelsen Expo lyfter hur extrema anspråk på kristna värden och kristendom tar sig uttryck och i höst kompletteras programmets erbjudanden med flera digitala utbildningskoncept.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum