Almega

Ny rapport: ”Så ser tjänsteföretagen på offentlig upphandling”

Dela

Med mindre fokus på lägsta pris, mindre tidskrävande formalia och färre men relevanta krav i offentliga upphandlingar skulle fler företag kunna bidra till samhällsutvecklingen. Det visar Almegas nya rapport ”Så ser tjänsteföretagen på offentlig upphandling”.

Den offentliga sektorn i Sverige står inför stora utmaningar. Behoven av offentlig service växer i takt med att vi lever längre och blir allt fler och medborgarnas krav på kvalitet ökar. De offentliga verksamheterna måste bli mer kostnadseffektiva och då spelar de offentliga upphandlingarna en avgörande roll.

– För att göra bra affärer för skattemedlen är det viktigt med konkurrens, så att man kan jämföra så många anbud som möjligt. Dessvärre kan vi konstatera att många leverantörer som verkar på marknader där det offentliga är en naturlig kund avstår från att delta i offentliga upphandlingar, säger Ulrica Dyrke, upphandlingsexpert på Almega.

Almegas nya rapport Så ser tjänsteföretagen på offentlig upphandling bygger på en undersökning besvarad av 1 564 tjänsteföretag. Enligt rapporten är den enskilt viktigaste orsaken till att den offentliga marknaden väljs bort att det råder ett starkt fokus på lägsta pris i upphandlingarna.

– Undersökningen visar även att många företag som deltar i upphandlingar avstår från att lägga anbud i upphandlingar med stort prisfokus. Eftersom statistiken visar att pris numera är den vanligaste tilldelningsgrunden i annonserade upphandlingar är detta ett stort orosmoln. Om denna utveckling fortsätter finns stor risk att fler företag lämnar den offentliga marknaden, säger Ulrica Dyrke.

Av rapporten framgår också att många företag som deltar i upphandlingar tycker att dessa i stor utsträckning innehåller irrelevanta krav och är omgärdade av alltför byråkratisk och tidskrävande formalia.

– Kravställandet är oerhört viktigt för att det som köps in ska möta de behov som offentlig sektor har, men även för att företagen ska kunna lägga anbud som möjliggör kvalitativ leverans. Är de krav som ställs inte relevanta för sitt syfte är detta ett stort problem som försvårar för många företag, säger Ulrica Dyrke.

Rapporten visar även att det är stor skillnad i olika upphandlande myndigheters uppföljning av upphandlade kontrakt. Målsättningen måste dock vara att alla offentliga organisationer aktivt ska arbeta med uppföljning och på ett sätt som sätter fokus på kvalitet i leveranserna. Detta är en viktig parameter för att offentlig sektor ska uppfattas som en intressant affärspartner av leverantörerna.

– Den offentliga sektorn gjorde 2018 upphandlingspliktiga inköp för närmare 800 miljarder kronor. Och eftersom det är skattebetalarnas pengar är det extra viktigt att de genomförs på ett sätt som skapar maximal samhällsnytta, säger Ulrica Dyrke.

Hela rapporten finns bifogad pressmeddelandet

Nyckelord

Bilder

Ladda ned bild
Ulrica Dyrke, upphandlingsexpert på Almega
Ulrica Dyrke, upphandlingsexpert på Almega
Ladda ned bild

Dokument

Om

Almega
Almega
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

+4687626900https://www.almega.se

För kontakt:
Almegas pressjour på telefon 08-762 70 40

Om Almega:
Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 550 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv och förhandlar allra flest kollektivavtal i Sverige. Mer information finns på www.almega.se (http://www.almega.se)

Följ Almega

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Almega

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum