Majblommans Riksförbund

Ny rapport: Spelar det roll att barn i Sverige är fattiga?

Dela

Den 20 november fyller FNs barnkonvention 30 år, och vid årsskiftet blir den till lag i Sverige. Majblomman ser ingen anledning att fira. Skillnaden i ekonomiska förutsättningar för barn i Sverige är dramatisk och klyftorna ökar. Konsekvenserna för det enskilda barnet och samhället blir förödande.

Majblommans nya rapport ”Spelar det roll?” är en bred sammanställning av
barnfattigdomen i Sverige, just nu. Rapporten belyser vilka barn som drabbas, vilka konsekvenserna blir och vad vi som samhälle kan göra för att alla barn ska få det de har rätt till. I tillgänligt format levandegörs statistik och fakta genom intervjuer med bekanta profiler och reportage om människor som gör skillnad. 

2018 delade Majblomman ut över 25 miljoner kronor i ekonomiskt stöd till barn i familjer som inte har råd med det mest nödvändiga. Ofta handlar det om barn till ensamstående mammor och barn med utlandsfödda föräldrar.

Denna överrepresentation bekräftas av statistik från SCB och organisationer som Rädda Barnen och Makalösa Föräldrar. Barn till föräldrar som är födda i Sverige och bor tillsammans lever sällan i ekonomisk utsatthet. Sannolikheten är mer än 30 gånger större om båda föräldrar är födda utomlands och barnet bor med en av dem.

Tove Lindahl Greve, Majblommans generalsekreterare: 

"Genom arbetet med Majblommans nya rapport har vi frågat oss: Spelar det någon
roll att det finns en dramatisk skillnad mellan barns ekonomiska förutsättningar i  Sverige? Och det är helt uppenbart att svaret på den frågan är ja. Utvecklingen måste vända snart men istället ser vi att det går åt precis motsatt håll. Barns chanser till bra utbildning har blivit mindre likvärdiga, barns tillgång till en meningsfull fritid är mycket olika och boendesegregationen är förödande. Konsekvenserna debatteras ständigt men krafttagen för att verkligen förändra uteblir.”


Majblommans rapport ”Spelar det roll?” kan laddas ner via majblomman.se eller
beställas i tryckt form via info@majblomman.se. För mer information, välkommen
att kontakta Liv Landell Major, Majblommans pressekreterare på 0708-742713 eller

Bilder

Ladda ned bild
Erik Lundin har varit Majblommans Ambassadör 2019, och citeras i rapporten "Spelar det roll?"
Erik Lundin har varit Majblommans Ambassadör 2019, och citeras i rapporten "Spelar det roll?"
Ladda ned bild
Klyftan mellan barn växer i Sverige. Ekonomisk utsatthet slår hårt mot barn till ensamstående och utlandsfödda föräldrar. Infografik ur Majblommans rapport.
Klyftan mellan barn växer i Sverige. Ekonomisk utsatthet slår hårt mot barn till ensamstående och utlandsfödda föräldrar. Infografik ur Majblommans rapport.
Ladda ned bild
Majblommans rapport innehåller en krönika av Sydsvenskans reporter Emma Leijnse, sakkunnig i skolfrågor.
Majblommans rapport innehåller en krönika av Sydsvenskans reporter Emma Leijnse, sakkunnig i skolfrågor.
Ladda ned bild
Rektor Hamid berättar hur Sjumilaskolan lyckades vända resultaten. Fler goda exempel finns i Majblommans rapport.
Rektor Hamid berättar hur Sjumilaskolan lyckades vända resultaten. Fler goda exempel finns i Majblommans rapport.
Ladda ned bild

Dokument

Om

Majblommans Riksförbund
Majblommans Riksförbund
Kungsgatan 28
411 19 Göteborg

031-606890http://www.majblomman.se

Majblomman är en ideell organisation som verkar för barns rättigheter i Sverige sedan år 1907. Varje vår säljer barn över hela landet majblommor. Insamlingen går till barn som lever i ekonomisk utsatthet i Sveriges alla kommuner.