Lantbrukarnas Riksförbund

Ny rapport: Svensk åkermark håller hög klass

Dela

Den svenska åkermarken mår prima. Det visar SLUs nya siffror från 30 års jordprovtagning som utförts på uppdrag av Naturvårdsverket. "SLU:s beskrivning är glädjande och visar att vi har arbetat på ett hållbart sätt under en väldigt lång tid", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Jordhälsan håller fortsatt hög klass i Sverige, visar nya studier.
Jordhälsan håller fortsatt hög klass i Sverige, visar nya studier.

För andra gången på kort tid kommer en rapport som visar svenskt lantbruks framgångsrika hållbarhetsarbete. Häromveckan kom siffror från Europeiska Läkemedelsmyndigheten som visar att svenska djurbönder för elfte året i rad använder minst antibiotika i hela EU.

Den här gången är det SLU som visar att jordhälsan på de svenska åkermarkerna håller fortsatt hög klass.

- Vi lovade på 1990-talet att Sverige skulle ha ett av världens mest hållbara jordbruk i framtiden. Dessa två rapporter visar att vi börjar närma oss målet, säger Palle Borgström.

Senaste åren har det varit stort fokus på markens förmåga att lagra in kol för att minska klimatpåverkan. Men det finns fler parametrar för att beskriva en frisk jord och utmaningen för lantbrukaren är att hantera alla samtidigt.

Markpackning och bristande underhåll av diken och täckdiken är några av utmaningarna. Inte minst vid en eventuell elektrifiering av traktorer och skogsmaskiner där batteriernas tyngd skapar problem med just markpackningen.

Ur rapporten kan man bland annat läsa att det inte går att bekräfta att stora skördeuttag utarmar marken på mikronäringsämnen samt att ökningen av potentiellt miljöskadliga ämnen som skedde framförallt under andra halvan av 1900-talet har upphört.

LRF arbetar för att främja jordhälsa på flera sätt med bland annat deltagande i Greppa Näringen där avancerad gårdsrådgivning om bördighet utförs. För att öka intresset för jordhälsa bland blivande lantbrukare arrangerar LRF och SLU årligen tävlingen ”SM i nedbrytning”.

- Med tanke på klimatförändringarna blir den svenska åkermarken allt viktigare för den globala matförsörjningen. Det är viktigt att kommuner nu tar till sig EUs nyss presenterade strategi för att skydda åkermarkerna samt den här rapporten för att minska takten på byggnationer på en av EUs bästa åkermarker, säger Palle Borgström.

Varje år byggs 600 hektar åkermark bort i Sverige. Det motsvarar cirka 1 200 fotbollsplaner.

Läs hela rapporten här

Den 4 december, på lördag, har FN proklamerat som World Soil Day. Det är för att påminna mänskligheten om beroendet av friska odlingsjordar för alla de ekosystemtjänster från mark som vi använder dagligen. 

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Jordhälsan håller fortsatt hög klass i Sverige, visar nya studier.
Jordhälsan håller fortsatt hög klass i Sverige, visar nya studier.
Ladda ned bild

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Jakt med mörkersikte har fått det att ljusna i vildsvinsfrågan19.1.2022 09:30:00 CET | Pressmeddelande

Vildsvinsolyckorna har minskat med 25 procent på ett år. Ökat samarbete, bättre mätning av skadorna och en ny lag som tillåter jakt med mörkersikte är några av anledningarna som ligger bakom resultatet. "Det är fullt möjligt att 2021 var året då vi visade att vi kan påverka olycksstatistiken. Vi måste fortsätta att jobba hårt tillsammans för att vi ska nå målet om halverade skador i jordbruket till 2025", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Skogsägare vinner mot staten - har rätt till ersättning22.12.2021 14:16:33 CET | Pressmeddelande

Idag bekräftade Mark- och miljööverdomstolen att de markägare som hindrats att bruka sin skog på grund av artskyddsregler har rätt till ersättning. "Det är mycket glädjande besked och en stor lättnad. I första hand för de skogsägare som hittills har förhindrats att bruka sin skog och där myndigheterna nekat ersättning. Men även för andra skogsägare kan komma att drabbas av samma sak", säger Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum