Lantbrukarnas Riksförbund

Ny rapport: Svensk åkermark håller hög klass

Dela

Den svenska åkermarken mår prima. Det visar SLUs nya siffror från 30 års jordprovtagning som utförts på uppdrag av Naturvårdsverket. "SLU:s beskrivning är glädjande och visar att vi har arbetat på ett hållbart sätt under en väldigt lång tid", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Jordhälsan håller fortsatt hög klass i Sverige, visar nya studier.
Jordhälsan håller fortsatt hög klass i Sverige, visar nya studier.

För andra gången på kort tid kommer en rapport som visar svenskt lantbruks framgångsrika hållbarhetsarbete. Häromveckan kom siffror från Europeiska Läkemedelsmyndigheten som visar att svenska djurbönder för elfte året i rad använder minst antibiotika i hela EU.

Den här gången är det SLU som visar att jordhälsan på de svenska åkermarkerna håller fortsatt hög klass.

- Vi lovade på 1990-talet att Sverige skulle ha ett av världens mest hållbara jordbruk i framtiden. Dessa två rapporter visar att vi börjar närma oss målet, säger Palle Borgström.

Senaste åren har det varit stort fokus på markens förmåga att lagra in kol för att minska klimatpåverkan. Men det finns fler parametrar för att beskriva en frisk jord och utmaningen för lantbrukaren är att hantera alla samtidigt.

Markpackning och bristande underhåll av diken och täckdiken är några av utmaningarna. Inte minst vid en eventuell elektrifiering av traktorer och skogsmaskiner där batteriernas tyngd skapar problem med just markpackningen.

Ur rapporten kan man bland annat läsa att det inte går att bekräfta att stora skördeuttag utarmar marken på mikronäringsämnen samt att ökningen av potentiellt miljöskadliga ämnen som skedde framförallt under andra halvan av 1900-talet har upphört.

LRF arbetar för att främja jordhälsa på flera sätt med bland annat deltagande i Greppa Näringen där avancerad gårdsrådgivning om bördighet utförs. För att öka intresset för jordhälsa bland blivande lantbrukare arrangerar LRF och SLU årligen tävlingen ”SM i nedbrytning”.

- Med tanke på klimatförändringarna blir den svenska åkermarken allt viktigare för den globala matförsörjningen. Det är viktigt att kommuner nu tar till sig EUs nyss presenterade strategi för att skydda åkermarkerna samt den här rapporten för att minska takten på byggnationer på en av EUs bästa åkermarker, säger Palle Borgström.

Varje år byggs 600 hektar åkermark bort i Sverige. Det motsvarar cirka 1 200 fotbollsplaner.

Läs hela rapporten här

Den 4 december, på lördag, har FN proklamerat som World Soil Day. Det är för att påminna mänskligheten om beroendet av friska odlingsjordar för alla de ekosystemtjänster från mark som vi använder dagligen. 

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Jordhälsan håller fortsatt hög klass i Sverige, visar nya studier.
Jordhälsan håller fortsatt hög klass i Sverige, visar nya studier.
Ladda ned bild

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 1
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Grönt näringslivsindex, kvartal fyra: Oro för vikande efterfrågan på svenskproducerade livsmedel5.12.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Grönt näringslivsindex är en konjunkturmätare med fokus på de gröna näringarna. Idag presenteras kvartal fyra som visar att den återhämtning vi såg i kvartal tre har stannat av och att totalindexet nu visar på en svag tillbakagång. Oro för fortsatt höga kostnader på viktiga insatsvaror som el, gödsel, drivmedel och foder fortsätter att prägla indexet även detta kvartal. Till det kommer nu också höstens räntehöjningar, som påverkar framtidstron för de kapitalintensiva branscherna inom de gröna näringarna. Sedan kvartal tre har även oron för framtida efterfrågan i konsumentled vuxit sig starkare, vilket är oroande.

LRF säljer dotterbolaget Macklean: ”Hos Vergenta får Macklean ännu bättre möjligheter att växa”30.11.2022 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Efter 11 år inom LRFs sfär säljer LRF helägda konsultbolaget Macklean till konsultbolaget Vergenta. "Macklean har varit ett mycket uppskattat konsultbolag inom LRF-koncernen, och levererar dagligen stort värde till företagen i det gröna näringslivet. Vi tror på Macklean men ser att bolaget kan utvecklas ännu bättre framåt med en industriellt mer lämplig ägare än LRF. Vi är övertygade om att vi med Vergenta som ny huvudägare ger bolaget ännu bättre förutsättningar att kunna växa och fortsätta leverera hög strategisk och affärsmässig nytta till olika delar av det gröna näringslivet", säger LRFs VD och koncernchef Anna Karin Hatt.

LRF om djurvälfärdsutredningen: Viktigt att vår goda djurvälfärd bibehålls och att konkurrenskraften värnas22.11.2022 14:00:37 CET | Pressmeddelande

Direktiven till en djurvälfärdsutredning ska vara klara innan årsskiftet. Det meddelade landsbygdsminister Peter Kullgren under måndagen. LRFs förbundsordförande Palle Borgström är positiv till beskedet. ”Det viktiga i direktiven är att den goda djurvälfärden i Sverige bibehålls samtidigt som vi värnar det svenska lantbrukets konkurrenskraft”, säger Palle Borgström.

Skogsägarrörelsen enade om frivillighet som naturskydd: ”Kan Norge så kan Sverige”  22.11.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

LRF och skogsägarföreningarna har tagit fram en ny arbetsmodell för framtidens naturskydd. Frivillighet och god kommunikation med markägaren ska vara utgångspunkten för myndigheternas arbete. Utgångspunkten är att alla skogsägare i Sverige ska känna sig trygga i att värna och utveckla den biologiska mångfalden utan risken att förlora rätten till sin skog.

LRF positiv till budgetpropositionen – men regeringen missar chansen att utnyttja EUs höjda tak för krisersättning8.11.2022 10:51:15 CET | Pressmeddelande

Förlängning av återbetalning av dieselskatt, fortsatt satsning på Klimatklivet och utbyggnad landsbygdens infrastruktur är några av punkterna som LRF är positiva till i regeringens budgetproposition som presenterades i dag. ”Regeringen och vi är överens i många frågor. Det gläder oss och möjliggör vårt fortsatta arbete för ett hållbart jord- och skogsbruk. Vi saknar dock höjningen av stödtaken som EU-kommissionen har föreslagit”, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum