Svenska kyrkan

Ny rapport: Svenska kyrkans församlingar mobiliserade under flyktingkrisen

Dela

Åtta av tio församlingar i Svenska kyrkan har erbjudit verksamhet för asylsökande och nyanlända under perioden september 2015 till oktober 2016. Drygt 37 000 människor har varje månad deltagit i verksamheterna och 8 000 frivilliga har varit engagerade i arbetet.

Svenska kyrkans församlingar ställde på kort tid om och startade en mängd verksamheter för asylsökande och nyanlända under 2015 och 2016. Tillströmningen av frivilliga var stor. Bilden från Söderkyrkan i Karlskoga Foto: Alex & Martin
 

Det är siffror som kommer fram i rapporten En tid av möten som Svenska kyrkan släpper i dag.

Rapporten kartlägger församlingarnas verksamhet under vad som kallats den största flyktingkrisen sedan andra världskriget, 2015-2016, då nära 190 000 människor passerade gränsen till Sverige, den överväldigande majoriteten under några höstmånader 2015.

Det framkommer att det stora flertalet av församlingarna, 82 procent, på kort tid ställde om och mobiliserade resurser för att möta utmaningarna. Hälften av församlingarna hade inte haft någon verksamhet för asylsökande och nyanlända sedan tidigare.

- Detta arbete är egentligen en självklarhet för varje kristen församling: att sträcka ut handen till en medmänniska som behöver hjälp; att visa främlingen gästfrihet. Det är en konsekvens av vår kristna tro att hjälpa människor i nöd oavsett religion eller hudfärg, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Det som särskilt utmärker Svenska kyrkans insatser är att det finns en rikstäckande struktur med personal och lokaler i hela landet och en etablerad diakonal verksamhet med samtalsstöd och själavård. Svenska kyrkans församlingar har också i högre grad ett samarbete med kommuner och statliga myndigheter. Arbetet sker nästan alltid tillsammans med andra organisationer – allt ifrån stora aktörer som Röda korset och Rädda Barnen till Friluftsfrämjandet och idrottsklubbar.

Rapporten visar också att identiteten som religiöst samfund i många fall öppnar dörrar, men också vissa gånger kan utgöra ett hinder. En religiös miljö kan skapa trygghet och igenkänning och underlätta etableringen i det nya samhället. Samtidigt kan den skapa osäkerhet i kontakten med myndigheter och med vissa grupper av flyktingar.

En genomsnittlig månad under den undersökta perioden har uppskattningsvis drygt 37 000 personer deltagit i någon av församlingarnas verksamheter. Mest besökta verksamheter har varit språkcaféer, förmedling av insamlade kläder och hjälp med myndighetskontakter.

Under perioden har 8 000 volontärer engagerat sig i församlingarnas arbete. Många av dem utan tidigare nära kontakt med kyrkan.

- Det har varit en oerhört glädjande tillströmning av frivilliga. Forskning visar att har man en gång varit volontär har man lättare att bli det igen. Det stora engagemanget i församlingarna är en källa till hopp för samhället, säger ärkebiskopen.

Något som tydligt kommer fram i rapporten är att församlingarnas eget liv har vitaliserats i mötet med nyanlända. Nya grupper har hittat till församlingen och gudstjänster har blivit mer välbesökta och berikats med nya uttryck.

Ett av de problemområden som rapporten belyser är spänningen mellan att vara en tydlig röst för utsatta människor i mötet med myndigheter, och samtidigt nära samarbeta med samma myndigheter. Det är en problematik som kan växa med en mer restriktiv asyllagstiftning, konstaterar rapporten.

85 procent av församlingarna anger att de finansierar verksamheten med egna medel, alltså medlemmarnas kyrkoavgift. Anslag från stiften, från Svenska kyrkan på nationell nivå och staten har också bidragit till finansieringen och möjliggjort omställningar.

Rapporten En tid av möten
Rapporten En tid av möten bygger på en enkät som skickats till Svenska kyrkans samtliga pastorat och församlingar. Av de totalt 688 enheterna har 65 procent besvarat enkäten. De svarande enheterna återfinns i 224 av landets 290 kommuner. Ett antal uppföljande telefonintervjuer har också gjorts. 
Dessutom har fördjupande fallstudier gjorts i fem församlingar: S:t Johannes församling i Norrköpings kommun, Hammarby församling i Upplands Väsby kommun, Karlskoga församling, Teckomatorp församling i Svalövs kommun samt Pajala församling.

Seminarium 6 april
Rapporten En tid av möten diskuteras på ett seminarium den 6 april i Katarina församlingshus i Stockholm. Medverkar gör Karin Sarja, docent och kyrkoherde i Gävle, Lars Stjernkvist,kommunalråd i Norrköping, Jesper Strömbäck, professor i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap och författare till boken Utan invandring stannar Sverige. Samtalet leds av John Chrispinsson, journalist och författare.

Nyckelord

Bilder

Dokument

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Internationell biståndsallians möts i Uppsala19.10.2018 10:57Pressmeddelande

Den 27 oktober till 1 november håller ACT-alliansen sin tredje generalförsamling i Uppsala, med 350 deltagare från hela världen. ACT-alliansen är en av världens största biståndsallianser, där Svenska kyrkan och Diakonia är svenska medlemmar. Bland inbjudna gäster finns FN:s vice generalsekreterare, Amina Mohammed, högsta chefen för FN-organet UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka, biståndsminister Isabella Lövin samt Carin Jämtin, generaldirektör för Sida.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum